IMF karşısında birleşmeye doğru

IMF programına karşı; işçileri, emekçileri ve gençliği emek programı etrafında birleştirmek amacıyla EMEP Adana İl Örgütü tarafından başlatılan çalışmalar meyvelerini veriyor.

IMF karşısında birleşmeye doğru
Sinan Araman
IMF programına karşı; işçileri, emekçileri ve gençliği emek programı etrafında birleştirmek amacıyla EMEP Adana İl Örgütü'nün ildeki sendikalara, kitle örgütlerine ve siyasi partilere yaptığı ziyaretleri değerlendiren kurum temsilcileri, EMEP'in girişiminin yerinde bularak IMF karşıtı bir program etrafında birlikteliğin oluşmasının ihtiyacını ve aciliyetini dile getirdi. EMEP'in çalışmalarının ardından bir araya gelen ÖDP, HADEP, EMEP il başkanları, Adana'da IMF karşıtı bir program ve birliğin oluşması amacıyla önümüzdeki günlerde Adana Emek Platformu'nu, TMMOB'yi ve CHP Adana İl Örgütü'nü ziyaret edecekler.
EMEP'in ziyaretleri sırasında, sendikaların örgütlü bulundukları sektörlerdeki gelişmeler hakkında bilgi sunması, EMEP'in de, diğer sektör veya aynı sektör içinde örgütlü diğer kurumların sorun ve faaliyetleri hakkında bilgi sunması sendikaların Adana'daki durumu hakkında bilgilerin merkezileşmesini sağladı. Ziyaretler, sendikaların biribirlerinin sorunlarını yakından görmesi, çalışmalar hakkında toplam bir bilgiye sahip olmasını sağlamanın dışında, IMF programının sonucu yaşanan bütün toplumsal sorunların birlikte ele alınması da IMF karşısında ortak bir program etrafında birleşmenin önemini ve aciliyetini bütün kurumlarca daha da anlaşılır kıldı.
EMO'nun enerji sorunuyla ilgili çabalarının KESK ve Enerji Yapı Yol-Sen ziyaretinde ele alınması ve çalışmaların birleştirilmesinin olanakları tartışılması ve benzeri örnekler bu süreçte etkili oldu.
Hemen her kesimin benzer sorunlara maruz kaldığı, sorunların geldiği boyut bugün açısından birleşmenin zemininin daha da olgunlaştığı ve ertelenemez bir zorunluluk haline geldiği tüm görüşmelerde otaya çıkan ortak bir kanıyı oluşturuyor. Bu birleşmenin gerçekleşmesi için de her kurumun somut öneriler sunması, önemli bir gelişmeyi işaret ediyor.
www.evrensel.net