08 Şubat 2001 03:00

Sosyal güvenliğin çökertilmesi

   teşvik ediliyor

Paylaş
Sosyal güvenliğin çökertilmesi
   teşvik ediliyor
Sosyal güvenlik sisteminde yapılan son düzenlemelerle emekli olmak giderek zorlaştırılırken, bireysel (özel) emeklilik teşvik ediliyor. Sosyal güvenlik sistemini tasfiyeye yönelik yasal düzenlemelerdan biri olan bireysel emekliliği teşvik yasa tasarısı bugün TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu'nda ele alınacak. Tasarı, bireysel emeklilik sistemi oluşturulmasını, ödenecek katkı paylarına ve şirket kazançlarına vergi muafiyeti öngörüyor.
Her türlü vergide indirim
Tasarıya göre; bireysel sigorta sistemine girenlerin, beyan edilen gelirin yüzde 10'unu ve asgari ücretin yıllık tutarının yarısını aşmamak koşuluyla kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ait sigorta katkı tutarları, Gelir Vergisi indirimine tabi tutulacak. Bakanlar Kurulu, bu oranları iki katına kadar çıkarmaya veya yüzde 50 oranında indirmeye yetkili olacak.
Bu amaçla kurulan şirketlerin, portföyünün en az yüzde 25'i hisse senetlerinden oluşan yatırım fonları, menkul kıymetler fonları ile aynı nitelikteki menkul kıymetler yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları Kurumlar Vergisi'nden istisna tutulacak.
Bireysel emeklilik sigorta şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının her türlü işlemleri Damga Vergisi'nden; emeklilik sigorta poliçeleri üzerinden alınacak paralar ile emeklilik sigorta uygulamalarından oluşacak fonlara ilişkin işlemler, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden istisna olacak.
Emekli sandıkları
Tasarı, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Geçici 20. Maddesi'nde belirtilen, gönüllülük esasına göre kurulan sandıklar tarafından ödenen aylık ve benzeri gelirler için öngörülen vergi istisnasının yeniden düzenlenmesini de öngörüyor. Buna göre, sandıklar tarafından ödenen aylıkların toplamı, en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark için Gelir Vergisi uygulanacak.
TÜSİAD'ın istediği
Şimdilik "kamu sosyal güvenlik sistemine ek, destek bir emeklilik ve gönüllü katılıma dayalı" olarak sunulan bireysel emeklilik, sosyal güvenlik sisteminin tamamen tasfiyesine yönelik planın bir parçası. Türkiye'de zaten özel emeklilik ya da hayat sigortası adı altında gönüllülük esasına dayalı bireysel emeklilik sistemi yıllardır var. Ancak yapılmak istenen TÜSİAD'ın yıllardır sözünü ettiği "sosyal güvenlik sisteminde yeniden yapılanma" gereği bireysel emekliliğin zorunlu hale getirilmesi. TÜSİAD'ın önerdiği modeldede "Asgari ücretin iki katına kadar olan bölüm kamu emeklilik sistemi içinde kalsın. İki katı ile beş katı kadar olan bölüm de özel emeklilik için zorunlu olarak kesilsin" deniliyordu.
Çifte standart ve aldatmaca
"SSK'da erken emekli olunuyor" diye kıyamet koparanlar, şimdi özel emekliliği cazip hale getirmek için "Emekli olmak için yaşlanmayı beklemek gerekmiyor", "Babamla birlikte emekli olacağım", "Özel sektörde emekli olmak için beklemene gerek kalmadı" diyorlar. Çünkü tasarıya göre çalışsa da çalışmasa da 18 yaşını dolduran herkes 10 yıl prim ödeyerek emekliliğe hak kazanıyor.
Ancak bu çifte standart da aldatmacadan ibaret. Çünkü 18 yaşını doldurduktan sonra 10 yıl prim ödeyen kişi emeklilik hakkını ancak 56 yaşında kazanacak. Tasarıda yaş sınırının daha sonra 60'a çekilmesi öngörülüyor. Peki bu arada fondaki para ne olacak, kim kullanacak, kimin adına kullanacak; orası belli değil!
ÖNCEKİ HABER

Berlin'de dünya filmleri

SONRAKİ HABER

İki yıl sonra Kolombiya: Barış yok sermaye lehine baskıyla dönüşüm var

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa