IMF programı bozulacak

GOP Telekom İşyeri Baştemsilci Ahmet Karatay, Telekom'un özelleştirilmesinin önüne geçilmesinin IMF programının da bozulması anlamına geldiğine dikkat çekti.

IMF programı bozulacak
Şerif Karataş
Gaziosmanpaşa (GOP) Telekom İşletmesi'nde çalışan işçiler özelleştirmeye karşı 25 kişilik bir işyeri komitesi oluşturdular. Her birimden işçilerin yer aldığı komitenin, işyerinde çalışan 400 işçi tarafından benimsendiğini belirten GOP Telekom İşyeri Baştemsilcisi Ahmet Karatay, işçilerin yaşanacak en ufak bir gelişme karşısında komitenin görüşleri ve kararları doğrultusunda haraket edeceklerini söyledi.
Komitenin ilk toplantısında özelleştirmeye karşı nasıl bir çalışma yürüteceklerini tartıştıklarını aktaran Karatay, ikinci toplantıda ise kararlar aldıklarını ve bunları hayata geçirmeye başladıklarını bildirdi. İlk olarak tek tek santrallerde toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Karatay, GOP Meydanı'nda 3000 bildirinin kitlesel bir şekilde dağıtıldığını, bu çalışmaların işçilere moral verdiğini söyledi.
Tüm parti ve dernekler gezilecek
GOP'ta bulunan tüm siyasi parti ve dernekleri gezeceklerini ve verdikleri mücadelede onları da yanlarında görmek istediklerini söyleceklerini ifade eden Karatay, DSP, CHP, DYP ilçe örgütlerinden randevu talebinde bulunduklarını belirtti.
Komite içerisinde 8 kişilik ajitasyon ve propanganda grubu oluşturduklarını, bu grubun yapılacak toplantılarda ve etkinliklerde bilgilendirme faaliyeti yürüteceğini belirten Karatay, yerel basına da kitlesel ziyaretler gerçekleştirerek, yaptıkları görüşmelerin sonuçlarını duyuracaklarını, kimlerin işçilerin yanında olduğunu kimlerin olmadığını açıklayacaklarını bildirdi.
Karatay, sendikalı ve sendikasız işyerlerini de gezerek Telekom'daki gelişmeleri aktaracaklarını ve buralarda çalışan işçileri de mücadelenin içine katmaya çalışacaklarını da söyledi.
Sendikaları Haber-İş İstanbul 1 No'lu Şube'nin yapacağı etkinlik ve eylemlere de kitlesel olarak katılacaklarını belirten Karatay, işçiler arasında olabilecek yapay bölünmelere karşı da hazırlıklı olduklarını ve yapacakları bilgilendirme çalışmasıyla bunun önüne geçeceklerini anlattı. İşçilerin internette "Telekom'u satanlar vatan hainidir" ibareli bir sayfa açılmasını istediklerini söyleyen Karatay, bunun işçiler tarafından finanse edileceğini kaydetti.
'IMF programına eşdeğer'
IMF programının bozulması için her türlü mücadeleyi vereceklerini söyleyen Ahmet Karatay, telekomun özelleştirilmesinin ülkenin bağımsızlığı ile ilgili bir sorun olduğuna dikkat çekti. Norm kadroyla birlikte 24 bin çalışanın işten atılmasının söz konusu olduğunu hatırlatan Karatay, Telekom'un özelleştirilmesi durumunda haberleşme hizmetlerinin halka çok pahalıya mal olacağını da belirtti. Ülkenin emperyalistler tarafından IMF eliyle yönetildiğini belirten Karatay, Telekom'un özelleştirilmesinin engellenmesinin IMF'nin programının bozulmasıyla eşdeğer olduğunu, Telekom'un özelleştirilmesinin önüne geçilmesi durumunda IMF programınının "suya düşeceğini" belirtti.
www.evrensel.net