'Uluslararası dayanışma ihtiyaç'

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Sendikal Dayanışma Konferansı'na hazırlık toplantıları sürüyor.

'Uluslararası dayanışma ihtiyaç'
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Sendikal Dayanışma Konferansı'na hazırlık toplantıları sürüyor. Önceki gün Petrol-İş İstanbul Şubesi'nde yapılan toplantıya katılan Türk-İş, DİSK ve KESK'ten sendikacılar, emperyalizmin tüm dünya işçi ve emekçilerine tek merkezden saldırdığını, bu kapsamlı saldırı karşısında uluslararası dayanışmanın ihtiyaç olduğunu belirttiler.
Toplantı Uluslararası Sendikal Dayanışma Koferansı Hazırlık Komitesi Üyesi TÜMTİS Genel Başkanı Sabri Topçu'nun düzenlenen konferanslar hakkında bilgi vermesiyle başladı. Ardından söz alan sendikacılar konferanslar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, yaşanan olumsuzluklardan dersler çıkartılması gerektiğini belirttiler. Konferansların işçi ve emekçilerin dayanışma ihtiyaçları üzerinden doğduğunu hatırlatan sendikacılar, sendikal bürokrasiye karşı mücadele açısından önemine dikkat çektiler.
Üçüncü konferansa katılımın daha fazla olması için mücadeleci sendikacılara ve işçilere önemli görevler düştüğü de ifade edilen toplantıda, konferansa yönelik çalışmaların işyerlerinden, sendika şubelerine ve genel merkezlere kadar taşınmasına yönelik bir çalışmanın yürütülmesi gerektiği belirtildi.
Saldırıların kaynağı olan IMF programına karşı bir emekçi programı etrafında birleşik mücadele hattının izlenmesinin öneminin vurgulandığı toplantıda, uluslararası konferanstan önce Türkiye'de bir ulusal konferans düzenlenmesi ve uluslararası konferansa katılacak delegelerin burada belirlenmesi istendi.
Toplantıda ayrıca İstanbul için uluslararası konferansla ilgili bir çalışma grubu da oluşturuldu.
www.evrensel.net