23 Ağustos 2011 12:29

Hükümet sessiz sedasız kendine çalışıyor… Duyan var mı?

17 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 648 ve 649 No’lu Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK’lar) ile birçok kurumun teşkilat ve personel yapısında  sessiz sedasız yapılan değişiklikler, siyasi kadrolaşmaya zemin hazırlar nitelikte. Hükümet, 4 Nisan 2011 tarihli 6223 sayılı KHK çıkarma yetkisine dayanarak Haziran 201

Hükümet sessiz sedasız kendine çalışıyor… Duyan var mı?

Paylaş
Döndü Taka Çınar

YENİ BAKANLIKLARDA SİYASİ KADROLAŞMANIN YOLU AÇILIYOR

Bazı Bakanlıklarda müsteşar yardımcısı ve müşavir sayısı arttırılarak, yeni genel müdürlükler ve daire başkanlıkları kuruldu.12 Haziran seçimlerinden önce öngörülen Bakan Yardımcılığı, Müsteşar Yardımcısı ve müşavir kadro sayısı anlaşılan o ki, hükümetin siyasi ihtiyaçlarını karşılamak için yererli gelmedi. Çok basit, nasılsa “KHK çıkarma yetkimiz var kullanalım” deniyor.  Halen vekil olan çok sayıda daire başkanı ve genel müdürlerinin yerine yeni atamalar yapılması ve mevcutların Müşavir kadrolarına atanması söz konusu olacak. Hükümet ekmekten suya, elektrikten, benzine tüm temel gıda maddelerine ve hizmetlere kadar zamlar yaparken, bütçeye milyarlara mal olacak yüksek bürokratik kadro sayısını arttırmayı kendine hak görmektedir.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki müsteşar yardımcısı sayısı dörtten beşe,
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda Müsteşar yardımcısı sayısı üçten dörde,
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda üç olarak belirlenmiş olan müsteşar yardımcısı sayısı beşe, 20 olan Bakanlık müşaviri sayısı 30’a,
- Avrupa Birliği Bakanlığı’nda 5 olan müşavir sayısı 15’e,
- Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 10 olan Bakanlık müşaviri sayısı 20’ye çıkarılmıştır.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINDA KADROLAŞMA SİNYALLERİ

8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı ve Ticaret Bakanlığı Kuruluşuna Dair 460 Sayılı KHK’da personel alımının merkezi yerleştirmeyle yapılması öngörülmüştü. Ancak 17 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 649 Sayılı KHK’ya göre, Bakanlığa alınacak memur ve sözleşmeli personel ÖSYM tarafından yürütülen merkezi yerleştirme işlemlerinden çıkarıldı. Bu değişiklikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı artık personel alımını kendisi yapacak. Şöyle ki, Bakanlık personel ihtiyacını ilan edecek, KPSS’den 70 ve üzeri puan alanlar başvuru yapabilecek ve sözlü sınav ile personel alacak.  Bu durumda Kasım ayındaki KPSS tercih kılavuzunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kadroları yer almayacak. Diğer taraftan Gümrük’te çalışan 200 civarındaki  Başkontrolör, kontrolör ve stajyer kontrolörler bir gecede Müfettiş kadrolarına atandılar.

ÇEVRE BAKANLIĞI’NA ‘YENİ TİP’  SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen proje kapsamında, proje süresince çalışmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair diğer kanunlara bağlı kalınmaksızın, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.* Bu personelin unvanı, sayısı, ücretleri vb. Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak hizmet sözleşmesi esaslarına göre tespit edilecek. Anlaşılan o ki, “proje kapsamı sözleşmeli” çalıştırılacaklar, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme kapsamı dışında tutulacak ve yeni bir rant ve siyasi kadrolaşma alanı olacak.

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KAPATILDI

Söz konusu KHK’lar ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kapatılmış, bu başkanlıkça yürütülen görevlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimlerince yapılması öngörülmüştür. Bunca çevre felaketinin yaşandığı, tarihi ve kültürel varlıkların (Allionnai, Hasankeyf gibi) sulara gömüldüğü bir süreçte, derelerine, topraklarına sahip çıkmak isteyen köylü hareketlerinin, nükleer santral ve HES’lere karşı tepkilerin arttığı bir dönemde yapılan bu düzenleme, hükümetin doğayı ve tarihi varlıkları korumak yönünde gündemi olmadığını düşündürüyor. Keza nükleer santrallerin ve HES’lerin ortaya çıkardığı çevre sorunlarına, tarımsal üretime verdiği zararlara karşı önlem almak isteyen vatandaşların bu kuruma başvuracak olması gerçek niyetlerini hemen açığa çıkarıyor.

Bakanlıkların yeniden dizayn edilmesinin, çalışanların görev yerleri ve hakları bakımından sıkıntı yarattığı, onları huzursuz bıraktığı çok açık. Her düzeyde kamu çalışanı tedirgin, geleceği açısından belirsizlik yaşıyor. Keza, kurumların “bölünmesi/birleştirilmesi” süreci sendikaların işkolları ve çalışma alanları açısından da bir kargaşa yaratmaktadır.  Bütün bu gelişmeler karşısında sendikalarımızdan ne işyeri, ne de merkezi düzeyde ses çıkmaması da kayıtsızlıktan başka nedir?

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dışına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek, Bakanlar Kurulunca belirlenen bu nitelikteki uygulamalar ile finans merkezleri ve benzeri özel proje alanları ve özel yapım gerektiren yapılaşmalar ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak” konularında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel istihdam edebilecektir.

*BES Üyesi

ÖNCEKİ HABER

Libya’da paylaşım savaşı

SONRAKİ HABER

ABD'de silah kullanımı sonucu ölümler en yüksek seviyeye çıktı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa