01 Şubat 2001 03:00

Şeker sektöründe de

   kamu tekeli kalkıyor

Paylaş
Şeker sektöründe de kamu tekeli kalkıyor
Sultan Özer
IMF'ye verilen sözler doğrultusunda, şeker fabrikalarının satışını hızlandırmak amacıyla hazırlanan Şeker Kanunu Tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'na gönderilmesi beklenen tasarı şeker fabrikalarının özelleştirilmesi yanı sıra, 1.5 milyonu aşan şeker pancarı üreticisinin de mağdur edilmesine yol açacak.
IMF'ye verilen "niyet mektubu"nda 2001 yılı özelleştirme programına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin satışı, Şeker Kanunu'nun TBMM'den çıkmasının hemen ardından gerçekleşecek. Böylece Türkiye tarımının en önemli sektörü olan şeker de emperyalistlerin yağmasına sunulacak.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Şeker Kanunu Tasarısı, "yeniden yapılandırılması" adı altında Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin haraç mezat satışının önünü açacak. "AB normlarına uyum" bahanesiyle hazırlanan birçok yasada olduğu gibi Şeker Kanunu'nda da asıl hedef Türk tarımı ve şekerpancarı üreticileri. Kamunun elindeki şeker fabrikalarının satışı ile şeker pancarı üreticileri ürünlerini, tamamen özel sektörün belirlediği fiyatlara göre satmak durumunda kalacak.
DTÖ'ye taahhüt verildi
Tasarının gerekçesinde, "Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin özelleştirilmesinin gündemde olduğu bugünlerde üretimi pazar ve fiyat mekanizmalarının sektör bazında yeniden değerlendirilmesi, böylece hukuki anlamda yeni bir sektörel altyapı oluşturulması gereğinin ortaya çıktığı" savunuldu. AB Helsinki Zirvesi ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesindeki taahhüt ve gelişmelerin şeker rejiminin yeniden düzenlenmesi gereğini ortaya koyduğu ifade edilen tasarının ilkesinin, "şeker üretiminde istikrarın sağlanması ve korunması; sektörün iç piyasada rekabet kurallarına göre yönlendirilmesi; AB düzenlemeleri yanı sıra, Dünya Ticaret Örgütü ve diğer uluslararası taahhütlere uyum sağlanması; özelleştirmeye olanak sağlayacak hukuki altyapının hazırlanması" olduğu vurgulandı.
Tasarı ile şeker fabrikalarının iç pazar payları kotaya bağlanıp, sektör iç piyasada rekabete açık hale getirilecek. Böylece şekerpancarı üretiminde tek fiyat uygulaması (taban fiyat) kaldırılarak, fiyatları belirleme özel sektörün insafına terk edilecek.
Tasarı ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin satışı öngörüldüğü için, istihdam edilen binlerce işçi kapı dışarı edilecek, pancar üreticileri de ürünlerini belirlenen taban fiyat üzerinden alan şeker fabrikaları olmadığı için özel sektörün elinde perişan olup, üretimi terk etmek durumunda kalacak.
Şeker kurumu kurulacak
Tasarı ile şeker kurumu ve şeker kurulu kurulması öngörülüyor. Şeker kurumu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan, müsteşarlıktan, sakaroz kökenli şeker üreten ve Türkiye'de sermayesi en fazla olan şirketten, pancar kooperatiflerinin oluşturduğu birlikten, TOBB'dan ve diğer sakaroz kökenli ve nişasta kökenli şeker üreten şirketleri ayrı ayrı temsil edecek birer üye olmak üzere toplam 8 üyeden oluşuyor. Kurul, Şeker Fabrikaları AŞ'nin, bağlı ortaklık ve iştiraklerindeki paylarının satışı, kiralanması ve işletme hakkının devrine ilişkin işlemlerin usul ve esaslarını belirlemek ve görüşlerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bildirmekle de görevli olacak.
Tasarı bu haliyle önceki gün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Ancak Komisyon Başkanı Metin Şahin, tasarının eksiklikler içerdiğini ve alt komisyonda yeniden incelenmesini uygun gördüklerini, Sanayi ve Ticaret Bakanı A. Kenan Tanrıkulu'nun da kabul ettiğini açıklayarak, alt komisyona gönderilmesini oyladı.
ÖNCEKİ HABER

Çağdaş Frankeştaynlar!

SONRAKİ HABER

Bursa'da devrilen tırdaki zeytinyağı tenekeleri yola saçıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa