Öğrencilerin Demirkol'u

   protestoları haklıydı

Dekan Centel: Öğrencilerin Demirkol'u
   protestoları haklıydı
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Azerbaycan darbesine adı karışan Ferman Demirkol'un öğretim üyeliğiyle ilgili yaşanan gelişmeleri sorduğumuz Hukuk Fakültesi Dekanı Tankut Centel, öğrencilerin protestolarını haklı bulduğunu söyledi.
Daha önce basında İÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu'nun kürsü başkanlığından istifa ettiği, kürsü öğretim üyelerinden Yard. Doç. Korkut Kanadoğlu ile birlikte üniversiteden ayrılarak Galatasaray Üniversitesi'ne geçeceğine dair haberler yer almıştı. Bu haberlere göre boşalan kürsü başkanlığı için seçim yapılmış ve kürsü hocalarından Prof. Dr. Bülent Tanör, üç oy (en yüksek oy) almasına karşın kürsü başkanlığına getirilmemişti.
Bunun üzerine de Rektör Kemal Alemdaroğlu Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tankut Centel'i kürsü başkanlığına atadığına dair bilgiler çıkmıştı.
Kürsü başkanlığına atama yapılmadı
Basında yer alan haberler üzerine görüşüne başvurduğumuz Dekan Centel, Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu'nun anabilimdalı başkanlığından istifa ettiğini, ancak gerek Yüzbaşıoğlu'nun gerekse Kanadoğlu'nun üniversitede görevlerine devam ettiğini söyledi.
Dekan Prof.Dr. Centel, kendilerinin Galatasaray Üniversitesi'ne geçip eçmeyecekleri konusunda bir açıklama yapmadı. Kendisinin rektör tarafından Anayasa Hukuku Kürsüsü Başkanlığı'na atanmadığını belirten Centel, rektörün böyle bir yetkisinin de olmadığını vurguladı. Dekan olması nedeniyle kürsü başkanlığına vekâlet ettiğini belirten Centel, ayrıca kendisi İş Hukuku alanında uzman olduğu için Anayasa Hukuku Kürsüsü'ne atanamayacağını belirtti.
'Öğrenciler haklı'
Öğrencilerin Ferman Demirkol'un derslere girmesini protesto etmelerine rağmen Demirkol'un neden derslere devam ettiğini sorduğumuz Tankut Centel, öğrencilerin protestolarını haklı bulduğunu söyledi. Centel, zaten kendilerinin Ferman Demirkol'un atanmasına fakülte yönetimi olarak karşı çıktıklarını hatırlattı. Ancak rektörün yetkisini kullanarak atamayı yaptığını, dolayısıyla da bir öğretim üyesinin derse girmesini engelleyemeyeceklerini ifade etti. Centel, öğrencilerin protestonun ötesinde yapabilecek bir şeyleri olmadığını, dava açarak Demirkol'un öğretim üyeliğinden alınmasını hukuken talep edemeyeceklerini açıkladı.
Centel'in öğrencilerin protestolarını haklı bulması ve yönetim olarak öğretim üyeliğine karşı çıktılarını hatırlatması, geçtiğimiz günlerde bir gazeteye "Öğrenciler birileri tarafından tahrik ediliyor, zaten protesto edenler fakültenin öğrencileri değil" diye açıklama yaparak, Prof. Dr. Bülent Tanör'ün kendisine karşı olan kişisel husumetinden kaynaklanıyormuş" gibi bir izlenim yaratmaya çalışan Demirkol'a da dolaylı yoldan yanıt oldu.
'Öğrencilerin yönetimde söz hakkı olmalı'
Tankut Centel, öğrencilerin bir öğrenci konseyi ve yönetimde söz hakları olsaydı bunun aracılığıyla "Ferman Demirkol'u istemiyoruz" diyebileceklerini, ancak yönetimde söz hakları olmadığı için bir şey yapamayacağını söyledi.
Bu arada şu anda sınav dönemi olan fakültede, sınav dönemi öncesinde Ferman Demirkol'un derslere girmeye devam ettiği bildirildi. Demirkol'un, sınavlarda derste anlattıklarından soracağını söylemesi, Demirkol'u protesto eden öğrencilerin de derslere katılmak durumunda kalmalarına neden oldu.
www.evrensel.net