28 Ocak 2001 03:00

Minik eller nasır tutuyor

DİE Çocuk İşgücü Anketi Geçici Sonuçları'na göre, çocuklar en çok tarım alanında çalışırken, bunu, sanayi ve diğer hizmet sektörleri izliyor.

Paylaş
Minik eller nasır tutuyor
Türkiye nüfusunun 16 milyon 88 bini, 6-17 yaşındaki çocuklardan oluşuyor. Bu çocuklardan 1 milyon 635'i ise ailelerinin geçimini sağlamak ya da katkıda bulunmak için sokaklarda çalışıyor.
Devlet İstatistik Enstitüsü Çocuk İşgücü Anketi Geçici Sonuçları'na göre, çocukların yüzde 33.8'i kentlerde, yüzde 66.2'si de kırsal kesimde çalışıyor. Ekonomik faaliyette bulunan çocukların oranı yüzde 10.2 olarak belirlenirken, 6-17 yaş grubundaki çocukların 6 ve daha yukarı yaştakilerin toplam istihdam içerisindeki oranı yüzde 7.5'i buluyor. Türkiye genelinde ekonomik bir faaliyette bulunan çocukların yüzde 61.8'ini erkekler, yüzde 38.2'sini kızlar oluşturuyor. Çocuklar en çok tarım alanında çalışırken, bunu, sanayi, ticaret ve diğer hizmet sektörleri izliyor. Türkiye genelinde erkek çocukların yüzde 46'sı tarım, yüzde 26.9'u sanayi sektöründe, kızların yüzde 75.8'i ise tarım, yüzde 13.4'ü de sanayide istihdam ediliyor.
6-17 yaş grubunda istihdam edilen çocuklar aile işinde çalıştıkları için ücret alamıyorlar. Bu çocukların oranı yüzde 58.7 iken, yüzde 39.4'ü ücretli veya yevmiyeli olarak çalışıyor, sadece yüzde 1.9'u da kendi hesabına ya da işveren olarak faaliyette bulunuyor.
Okulu bırakıyorlar
Okula devam durumları incelendiğinde de çocukların yüzde 78.8'inin okula devam ederken bir işte çalıştığı sonucu ortaya çıkıyor. Ancak, çocukların büyük bir çoğunluğu sadece okumak istediklerini dile getiriyorlar. Bir öğrenim kurumuna devam eden çocukların yüzde 2.3'ü ekonomik bir faaliyette, yüzde 28.9'u ev işlerinde çalışıyor. Yüzde 68.8'i ise herhangi bir işte çalışmıyor. 6-17 yaş grubunda okula devam etmeyen çocukların okula devam etmeme veya okulu yarıda bırakma sebepleri incelediğinde ise ilk sırayı yüzde 30.8 ile çocuğun okula ilgi duymaması, ikinci sırayı da yüzde 23.7 ile okul masraflarının yüksek olması alıyor. Bu sebepler arasında uygun okulun olmaması yüzde 9.6, ailenin izin vermemesi 6.9'luk bir paya sahip.
Masraflar okul bıraktırıyor
Okul masrafları çok olduğu için kızların 25.5'i, erkeklerin de yüzde 21.1'i okula gönderilmiyor. Çocukların neden çalıştıkları araştırıldığında da, çocukların ailenin geçimini sağlamak ya da aile bütçesine katkıda bulunmak için çalıştıkları ortaya çıkıyor.
Bu çocuklar kendilerinden çok ailelerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırken, iş hayatına atılmak ve meslek edinmek gibi amaçları olmadığı görülüyor.
Okumayı çok istiyorlar
Çalışma hayatında olan çocukların büyük bir çoğunluğu okumayı istiyor. Okula devam eden çocuklardan çalışanların yüzde 89.5'u sadece okula devam etmek isterken, yüzde 3.4'ü iyi bir işte çalışmak istiyor. Okula devam etmeyenlerin ise yüzde 33.3'ü iyi bir işte çalışmak, yüzde 32.1'i okula devam etmek istediklerini dile getiriyorlar. Bu çocukların gelecekle ilgili beklentileri araştırıldığında ise yüzde 28.8'inin iyi bir işte çalışmak, yüzde 26.1'inin sadece okula devam edip, eğitimini tamamlamak, okula devam edip aynı zamanda çalışan çocukların yüzde 82.3'ünün de gelecekte okula devam edip eğitimini tamamlamak istediği belirlendi.
Öte yandan, ILO'nun 182 sayılı sözleşmesinin TBMM tarafından onaylanması ile birlikte, çocuk işçilerin borç karşılığı veya birisine bağımlı olarak çalıştırılması, fahişelik, pornografik yayınların üretiminde ve bu ürünlerin gösterimininde kullanılması, uyuşturucu maddelerin üretimi, ticareti gibi yasal olmayan işlerde çalıştırılması yasaklandı. Ancak, bu tür yasakların sadece kağıt üzerinde kaldığı da bilinen bir gerçek.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

'Tutuklularla diyaloğa geçin'

SONRAKİ HABER

Uber'e erişimin engellenmesi davası 3 Temmuz'a ertelendi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa