Canı yananlar birleşmeli

Türk-İş Başkanlar Kurulu'nda reddedilen özelleştirmeye karşı İzmir'de bir miting düzenleme önerisi İzmir'deki sendika şubelerinin gündeminde.

Canı yananlar birleşmeli
Özer Akdemir - Sinan Sarısaltık
Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi, özelleştirmelere karşı birlikte hareket etmek için, İzmir'deki Tek Gıda-İş, Hava-İş ve Tes-İş sendikaları şubeleriyle görüşmeler yapıyor. 16 Ocak'ta İzmir'de toplanan Türk-İş Başkanlar Kurulu'na bazı sendikalar tarafından getirilen, "Özelleştirmelere karşı İzmir'de bir miting yapalım" önerisinin Başkanlar Kurulu'nca, "Zamanı değil" denilerek reddedilmesinden sonra, gazetemize görüşlerini açıklayan İzmir'deki sendika şubeleri, Başkanlar Kurulu'nun konuyu geçiştirmesine rağmen bölgesel anlamda özelleştirme karşıtı bir miting örgütlenmesi konusunda bir an önce çalışmalar başlatılması gerektiğini vurgulamışlardı.
Petrol-İş Aliağa Şubesi yöneticileri özelleştirme saldırısına doğrudan muhatap olan İzmir'deki sendikaların şubeleriyle görüşmeler yaparak, bir araya gelip saldırılara karşı ortak tavır takınma ve özelleştirme karşıtı bölgesel bir miting düzenleme önerisi götürdüler. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı İskender Büyükçolak, böyle bir birlikteliğin en azından altyapısı hazırlanana kadar konuyu kamuoyu gündemine sokmak istemediklerini belirterek, "İlk etapta konunun doğrudan muhatabı olan sendikaların bir araya gelmesi ve özelleştirme karşıtı bir oluşumun altyapısını hazırlaması gerekiyor. Şu anda özelleştirme kıskacında olan işyerlerinde örgütlü olan Tek-Gıda İş, Hava-İş, Tes-İş ve Petrol-İş sendikaları tek başlarına buna karşı koyamazlar. Bunun için gücümüzü birleştirmek zorundayız. Bu birlikteliğin altyapısı hazır olduktan sonra oluşumu genişletip bir şeyler yapmak, en azından İzmir'de bir miting örgütlemek gerekiyor" dedi.
'Bu konu geçiştirilemez'
Türk-İş Başkanlar Kurulu'na böyle bir öneri götürüldüğünü ve kabul edilmediğini hatırlatmamız üzerine Büyükçolak, tabandaki rahatsızlığı yukarısının duymadığını, yukarısının şubeler üzerindeki sendikal bağlayıcılığının engel teşkil edebildiğini belirterek, "Bizim canımız yanarken yukarısı sesimizi duymamakta ısrar ediyorsa, canı yananların birleşip bir şeyler yapmalarından başka çareleri yoktur. O nedenle Başkanlar Kurulu'nun konuyu geçiştirmesi açıkçası umurumda değil" dedi.
Hava-İş İzmir Şubesi Başkanı Hasan Coşkun, Petrol-İş Aliağa Şubesi yönetimiyle İzmir'de özelleştirme karşıtı bir miting yapılması için Türk-İş Başkanlar Kurulu öncesinde de ortak tavırları olduğunu belirterek, konuyu Türk-İş 3. Bölge'ye taşımak istediklerini söyledi. Emek eksenli böyle bir oluşuma diğer işçi konfederasyonlarıyla birlikte kamu emekçilerinin de katılması için öneriler götüreceklerini belirten Coşkun, "Bütün emek cephesinin saldırılara karşı birleşmesi gerekiyor, biz bu birlikteliği sağlayacağız" dedi.
www.evrensel.net