İşte küresel yağma!

Hükümet yabancı sermayeyi teşvik için yeni bir kanun tasarısı hazırlıyor. Tasarı yabancıların istediği yere yatırım yapmasını öngörürken, hiçbir kısıtlama getirilmiyor.

İşte küresel yağma!
Hükümet yabancı sermayenin lehine olan yeni bir tasarıyı daha Meclis'e göndermeye hazırlanıyor. Tasarı yabancı sermayeyi teşvik adına ülkenin ulusal değerlerini ve birikimini, çevreyi korumaya dönük bütün kısıtlamaları ve yasaları etkisiz kılmayı amaçlıyor. Tasarıya göre; yabancı sermaye istediği bölgede yatırım yapabilecek. Bunun karşılığında da hiçbir kısıtlamaya tabi olmayacak. Bu haliyle tasarı tam bir "küresel yağma" mantığını taşıyor.
"Endüstri Bölgeleri Hakkında Kanun Tasarısı" adını taşıyan yeni bir tasarı hükümet tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu'na sunulması düşünülüyor. Hükümet, tasarı ile, yabancı sermayenin önüne eşi bulunmaz bir fırsat sundu. Toplam 8 madde ve 2 geçici maddeden oluşan bu "kısa" yasa tasarısı, Türkiye'nin ulusal zenginliklerinin gözetilmesine ve korunmasına yönelik tüm kurumsal, yasal ve bilgi birikimini yok etmeyi hedefleyen bir "darbe" niteliğinde.
Tasarıya göre yatırımlar için "yer seçimi" konusunda, imar, planlama, kamu yararı, tarihsel ve doğal değerlerin korunması, bölgeler arası dengeli kalkınma, orman, tarih, kıyı, SİT ve benzeri alanların gözetilmesi gibi temel uygarlık ilkeleri değil, yatırımcının önerdiği arazilerin belirleyici olacağı belirtiliyor.
Öte yandan bu tür endüstri bölgeleri Türkiye'yi tam bir "eski teknoloji deposu"na çevirecek.
Gelecek yatırımlar için ileri ve yeni teknoloji kullanma, araştırma ve geliştirme çalışmalarının desteklenmesi gibi hiçbir önkoşul aranmıyor. Bu alanların yaratılmasıyla kaçak ve kuralsız işçi çalıştırma sorununun daha da büyük boyutlara ulaşacağı bizzat tasarının kendi maddeleri incelendiğinde ortaya çıkıyor. Nitekim bu konuda da hiçbir kısıtlamaya ve önleme gerek duyulmuyor.
TMMOB ve DİSK'ten tepki
Konuya ilişkin olarak birer açıklama yapan TMMOB ve DİSK, tasarının yasalaşması halinde zaten birçok yönden yabancı sermayenin boyunduruğu altında bulunan ülkenin tam bir küresel yağma ile karşı karşıya kalacağı vurgulandı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası, Merkez Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada, tasarıda, düzenlemenin amacının, "yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmek ve yabancı sermaye girişinin artırılması olduğu" hatırlatılırken, düzenlemenin kamu yararı kavramına ise hiç değinilmediği kaydedildi. Düzenlemeyle yabancı sermayenin yararlanacağı ayrıcaklıklardan yerli sermayenin yararlanamamasının ise bir haksızlık olduğu da ifade edilen açıklamada şöyle denildi:
"Böylece ülkemizi Türkiye yapan ve uluslararası sözleşmelerde de korumaya söz verdiğimiz temel kimlik değerlerimiz, küresel yağmaya ve tam ve engelsiz teslim edilirken, yine tasarıya göre, yargının dur dediği ya da yasalara aykırı başlanan hukuk ve toplum yararını çiğnemiş yatırımlar da endüstri bölgesi içine alınarak kayırılmış olacak."
Küçük çıkarlar uğruna
DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak ise kanun taslağının çevre, işçi sağlığı ve istihdam açısından birçok sakıncalar içerdiğini belirterek, "Küçük kazançlar uğruna, ülkenin geri ve kirli sanayi deposuna çevrilmesi kabul edilemez" dedi. Tokmak, hazırlanmakta olan Endüstri Bölgeleri Hakkında Kanun Taslağı'nın gerek istihdam, gerekse sanayi politikası bakımından son derece yanlış bir eğilimin ortaya çıkmasına yol açacak bir içerikte olduğunu vurgulayarak şunlara dikkati çekti:
"Yabancı yatırımları teşvik ve bürokratik engellerin kaldırılması gibi bir gerekçenin ardına saklanan bu girişimle, 10 milyon doları aşan yatırımlarda çevre, kültür ve tabiat varlıklarını koruma, imar, belediyeler kanunlarına uyum şartı aranmamaktadır. Mevcut yasaların uygulanmasında bile bu kadar zorluk çekilirken, daha şimdiden tek temiz akarsuyu kalmayan, toprakları kirlenen ülkemiz, yaşanamaz bir hale getirilecektir. Gelecek yatırımlar için ileri ve yeni teknoloji kullanma, araştırma ve geliştirme çalışmalarının desteklenmesi gibi günümüz için çok önemli konularda hiçbir önkoşul aranmamaktadır."
www.evrensel.net