Türk-İş'te teşhis var, müdahale yok!

Pazartesi günü İzmir Efes Otel'de toplanan Türk-İş Başkanlar Kurulu, yine sorunları tespit etmekten öteye gitmedi.

Türk-İş'te teşhis var, müdahale yok!
Pazartesi günü İzmir Efes Otel'de toplanan Türk-İş Başkanlar Kurulu, yine sorunları tespit etmekten öteye gitmedi. Başta özelleştirme olmak üzere hükümetin IMF programı doğrultusunda uyguladığı emek düşmanı politikalara karşı mücadele kararları alması beklenen Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun "tek somut kararı" Başbakan Bülent Ecevit'le görüşme olarak açıklandı.
Saldırılara karşı eylem kararları alınmasını isteyen pek çok sendika da Türk-İş'e tepki gösterdi. Diyalogla sorunun çözülemeyeceğinin görüldüğünü, beklemekle bir yere varılamayacağını ifade eden sendikacılar, durumu tersine çevirmek için birlik ve mücadele çağrısı yapıyorlar.
Türk-İş Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, ülkede, IMF'nin dayattığı istikrar programları nedeniyle önemli bir ekonomik kriz yaşadığı kaydedilerek, sorunların IMF, Dünya Bankası ve AB'nin dayatmaları ile çözülemeyeceği belirtildi.
İşgüvencesi yasa tasarısının, hizmet akdinin feshinde geçerli bir neden aranması ve bu durumun yargı kararlarıyla saptanmasını sağlayacak biçimde yasalaşması istenen bildirgede, Tek Gıda-İş Sendikası'nın başlattığı "Sendikalı işçilerin ürettiği ürünlerin tüketiminin teşvik edilmesi" kampanyasının desteklendiği kaydedildi.
Yağma ve talanın aracı olan özelleştirmenin durdurulmasını ve bu işyerlerinde çalışan işçilere işgüvencesi sağlanmasını isteyen Başkanlar Kurulu, taşeronlaşmaya, ilgili Başbakanlık genelgesi uygulanarak son verilmesini, geçici ve mevsimlik işçilerin kadroya geçirilmesini ve kaçak işçilikle etkin biçimde mücadele edilmesini istedi.
Zorunlu tasarruflar
İşçi ve memurların zorunlu tasarruf fonundaki birikimlerinin de nakten ve defaten ödenmesi talep edilen bildirgede, ayrıca "SSK'nın sorunlarına çözüm bulunmalı, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş kanun hükmünde kararnamelere dayanılarak yapılan düzenlemeler iptal edilmelidir. Çalışma mevzuatımız onaylanan ILO sözleşmeleri ile uyumlu hale getirilmeli, hak grevi hakkı öncelikle yeniden tanınmalıdır. İşkolu düzeyinde toplusözleşme hakkı yeniden tanınmalıdır. Başta belediye işçileri olmak üzere, tüm işçi alacakları hak sahiplerine ödenmelidir" denildi.
Kamu sözleşmeleri
Türk-İş Başkanlar Kurulu, bu yıl kamuda yürütülecek toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçi ücretlerine gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılması ve ücretlere belli oranda refah payı eklenmesinin talep edilmesini kararlaştırdı. Sözleşme görüşmelerinde ücret zammının yanı sıra işgüvencesinin sağlanması ve taşeron işçiliğin önlenmesi gibi maddelerde ısrarcı olunması görüşü de benimsendi. Toplusözleşmeler için çeşitli sendikaların oluşturacağı Kamu Koordinasyon Kurulu'nun önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda belirlenmesi de kararlaştırıldı.
Devam eden grev ve direnişler ile TEKSİF Sendikası'nın toplusözleşme sürecindeki çabaları ve mücadelesinin desteklendiği de kaydedilen bildirge her zamanki gibi "Hükümet, işgüvencesi, zorunlu tasarruf ve diğer vaatleri konusunda gerekeni yapmazsa, Türk-İş, demokratik tepkisini Türkiye genelinde en etkili bir biçimde gösterecektir" diye sona erdi.
'Görüşeceğiz, değerlendireceğiz'
Toplantıyla ilgili görüşlerini aldığımız sendika TEKSİF Genel Başkanı Zeki Polat, özelleştirmeyle olduğu için işçilerin işlerini kaybetmemesini istediklerini, hükümetin de buna sıcak baktığını savunarak, "Görüşeceğiz ve değerlendireceğiz. Olumlu olmazsa güçleri birleştirip kavga edeceğiz" dedi. Polat diğer yandan, işçi hareketini, "globalleşen vahşi kapitalizm karşında" ne yapacaklarını tartışmaları gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "1999'da 2000'de gördük neler yaşadığımızı. Adam diyor ki, niyet mektubunda 'Şundan fazla vermeyeceğim, kısacağım.' Boğazımızı sıkmak isteyen IMF'ye karşı kavga vermeliyiz. Bunun için bazı şeyleri beklemek gerekmiyor."
Özelleştirmenin ilk hedeflerinden olan TELEKOM'da örgütlü Haber-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Cengiz Teke de, işgüvencesi, zorunlu tasarruflar ve sözleşme görüşmelerinin üç önemli sorun olarak gündemlerinde olduğunu, bütün bunlara ilişkin hükümetle görüşmeler yapılacağını belirterek, "Bu tartışmalar ve görüşmeler, iki ayımızı alacak" dedi. Görüşmeler sırasında eylem yapılırsa, "Diyaloğa kapalı kaldınız" denilebileceğini, bu nedenle görüşmelerden sonra talepler gerçekleşmediği takdirde eylem yapacaklarını söyledi. Teke, eylem için 35 sendikanın ortak karar alması gerektiğini söyledi.
www.evrensel.net