16 Ocak 2001 22:00

Düşük maaş stres yaratıyor

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Atay'ın yaptığı araştırmaya göre, öğretmenler en fazla 'maaşlarının düşüklüğü' nedeniyle strese giriyor.

Paylaş
Düşük maaş stres yaratıyor
Öğretmenlerin, en çok, maaşlarının az olması nedeniyle strese girdikleri belirlendi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Kenan Atay'ın, geçen öğretim yılında, Erzurum'un merkez ilçesindeki 71 ilköğretim okulunda görevli sınıf ve branş öğretmenleri arasında yaptığı araştırmada, öğretmenlerin yaşadıkları stres nedenleri tespit edilmeye çalışıldı.
Anket yöntemiyle yapılan araştırma sonucunda, hem branş öğretmenleri hem de sınıf öğretmenleri, maaşlarının yaşam standartlarına uygun olmamasının, kendilerinde birinci derecede stres oluşturduğu konusunda birleşti. Araştırmaya göre, öğretmenlik mesleğine karşı olumsuz tavırlar ve iş görene daha kolay ve düzenli iş yapma olanağı sağlayan ders araç gereçlerinin eksikliği de öğretmenlerde strese yol açıyor.
Diğer nedenler
Sınıf öğretmenleri için "Mesleki güvence eksikliği", "Kendilerini yeterli hissetmedikleri konuda öğretme zorunluluğu", "Ders hazırlığı" ve "Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi için zaman yetersizliği" stres etkenleri olarak belirlendi. Branş öğretmenleri için stres etkenleri ise "Mesleki güvence eksikliği", "Tercih ettikleri yaş ve ilgi düzeylerine göre öğrencileri gruplayamama" ve "Başarısız öğrencileri sınıf geçirmede okul içi ve dışı baskıların çokluğu" olarak sıralandı. Araştırmada, hem branş öğretmenlerinin hem de sınıf öğretmenlerinin işlerinden "orta düzeyde doyum" elde ettikleri belirlendi.
Araştırmanın "Sonuç" bölümünde, şöyle denildi: "Araştırma bulguları, sınıf ve branş öğretmenlerinin iş streslerinin orta düzeyde olduğunu, abartıldığı kadar yüksek çıkmadığını, ücretlerin azlığının, öğretmenlik mesleğine karşı olumsuz tavırların ve araç gereç eksikliğinin öğretmenlerde en yüksek stresi oluşturduğunu ortaya koymuştur. Bulgulardan, her iki öğretmen grubunun da iş doyum düzeylerinin olması gerekenin ve beklenenin altında olduğu, öğretmenlerin özellikle ücret ve mesleki güvence eksikliği konusunda ciddi doyumsuzluklar yaşadıkları saptanmıştır."
Stres eğitimi verilmeli
Yrd. Doç. Dr. Atay, 500 bini aşkın sayısıyla kamu kesimi çalışanları arasında en büyük grubu oluşturan öğretmenlerin maaşlarının ve sosyal yardımlarının, eğitim düzeyleriyle tutarlı şekilde artırılması gerektiğini belirtti. Atay, okul yöneticilerinin stres yönetimi becerilerini geliştirici hizmet içi eğitim programları hazırlanmasını önererek, ilköğretim okullarının özel derslik, atölye ile bunların gerektirdiği özel araç gereçlerle donatılması ve stres yaratan durumların ortadan kaldırılması için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön


Haber-Sen: Fatura yine halka çıkacak
Haber-Sen kuruluşunun 5. yıldönümünde Türk Telekom ve PTT'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Haber-Sen Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Keleş, "Türk Telekom ve PTT'nin özelleştirmesinden sermaye gruplarına büyük kârlar akacaktır ve tüm bunların faturasını halkımız ödeyecektir" dedi.
Uluslararası sermayenin ülkemizdeki zenginliklere göz koyduğunu belirten Keleş, halkın alınteriyle kurulmuş kamu varlıklarının özelleştirilmesinin IMF ve Dünya Bankası'nın dayatması olduğunu, Türk Telekom'un özelleştirilmesi şartıyla kredi vermeyi kabul ettiklerini söyledi.
"Ülkemizde en çok kurumlar vergisi ödeyen ve 60 milyar doların üzerinde değere sahip bu kurum, 10 milyar dolara satılacak. Telekom hizmet ücretleri de artacak. 2003 yılına kadar AB ülkelerinde postanın özelleştirilmesine ilişkin kararlar alınmıştır. PTT'de de buna ilişkin hazırlıklar yapılmaktadır" diyen Keleş, Telekom ve PTT'nin özelleştirmesiyle sermaye gruplarına büyük kârlar akacağını, faturanın ise yine halka ödetileceğini kaydetti.
İlk kapatılan memur sendikası
RTÜK ve TRT'de örgütlenme çalışması yürüttüklerini bildiren Keleş, sendikalarının, haberleşme işkolundaki örgütlenme ve mücadele süreci hakkında bilgi verdi.
Kapıkulu olmak istemeyen PTT çalışanlarının 1990'lı yılların başında büyük bir birliktelik kurarak Tüm Haber-Sen'i kurduklarını hatırlatan Keleş, 1995 yılında 'Memurlara ilişkin sendika yasası çıkarılmıştır' bahanesiyle sendikanın kapılarının mühürlendiğini anlattı. Keleş, faaliyet gösteren 50'ye yakın memur sendikasından hiçbirinin kapatılmadığına dikkat çekerek, Tüm Haber-Sen'nin kapatılan ilk memur sendikası olduğunu söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde süren kapatma davasının büyük bir ihtimalle sendikanın lehine biteceğini söyleyen Keleş, 16 Ocak 1996 yılında kurulan Haber-Sen'in memur hareketi içindeki onurlu mücadelesini sürdüreceğini belirtti.
ÖNCEKİ HABER

EMEP'ten Birleşik Metal'e ziyaret

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa