Türk-İş'e 'birleştir' çağrısı

Türk-İş Başkanlar Kurulu bugün toplanıyor. Bayram Meral ücret zamları, işgüvencesi ve taşeronlaştırmayı görüşeceklerini açıkladı.

Türk-İş'e 'birleştir' çağrısı
Türk-İş Başkanlar Kurulu, bugün İzmir'de toplanarak, kamu toplu iş sözleşmelerinde talep edilecek zam oranı ile, "Zorunlu Tasarruf Fonu'nda biriken paraların ödenmesi" konusunu değerlendirecek. Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral, öncelikli hedeflerinin 'enflasyon oranında zam ve refah payı' olduğunu söylerken İstanbul'da Türk-İş'e bağlı birçok sendika şubesi Başkanlar Kurulu'nun IMF programından zarar gören bütün kesimleri birleştirecek kararlar almasını istedi.
Başkanlar Kurulu'nda, özelleştirme uygulamaları sonucunda işini yitiren işçilerin durumu da ele alınacak Başkanlar Kurulu toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yetki talebini alan sendikaların aşamalı olarak kamu işveren sendikaları olan TÜHİS ve Kamu-İş ile toplusözleşme görüşmelerine başlamaları bekleniyor.
Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral, toplantının ardından sözleşme görüşmelerinin başlayacağını belirterek, görüşmelerde "mutfaktaki enflasyonu" dikkate alacaklarını söyledi. Sözleşmelerde öncelikli hedeflerinin, "ücretlere gerçekleşen enlasyon oranında zam yapılması ve refah payı eklenmesi" olduğunu vurgulayan Meral, "Sözleşme görüşmelerinde mutfaktaki enflasyonu dikkate alacağız. İşçinin mutfak harcamaları bizim için önemlidir. Ücret zammının yanı sıra işgüvencesinin sağlanması ve taşeron işçi çalıştırmanın önlenmesi konusunda da ısrarcı olacağız. Sözleşmelerin masa başında bitirilmesi temel amacımızdır. Ancak sözleşmenin masa başında bitirilmesini isterken, işçinin hakkını da sonuna kadar savunmak birinci hedefimizdir" dedi. Meral, bir diğer önemli gündem maddesinin de Zorunlu Tasarruf Fonu'nda biriken paraların hak sahiplerine ödenmesi olduğunu vurgulayarak, bu konuda hükümet ile yaptıkları çeşitli görüşmelere karşın, henüz olumlu sonuç alamadıklarını söyledi.
İstanbul'daki sendikalardan birlik çağrısı
Başkanlar Kurulu öncesindeki işçi ve sendikacıların temel talepleri ise Türk-İş yönetiminin kamu sözleşmelerini hareket noktası alarak IMF programına karşı tüm sendikaları birleştiren kararlar alması. İstanbul'da Türk-İş'e bağlı Haber-İş 1 No'lu, Yol-İş, Basın-İş, Kristal-İş Paşabahçe, TÜMTİS, Liman-İş, Harb-İş, Çimse-İş, Petrol-İş İstanbul ve Anadolu, TEKSİF Bakırköy ve Avcılar, Tez Koop-İş 1, 2, 4 No'lu, Belediye-İş Mezbahalar, İETT ve 1, 2, 3 No'lu, Orman-İş, Deri-İş Tuzla, Demiryol-İş Haydarpaşa, Tek Gıda-İş 2, 5 No'lu ve Ağaç-İş şubeleri yaptıkları ortak basın açıklamasında Başkanlar Kurulu'nun IMF programından zarar gören bütün güçleri birleştirecek sonuç alıcı eylemler için mücadele kararları alması istendi. Açıklamada işçiyi, memuru, köylüyü, işsizi, esnafı açlık ve sefalete mahkûm eden hükümetin kaynak yokluğundan bahsederken banka hortumcularına 10 milyonlarca dolarlık kaynak aktarmakta zorlanmadığı hatırlatıldı. Yeni niyet mektubuyla IMF'ye tamamen teslim olunduğu belirtilen açıklamada sonuç alıcı eylem kararları almayan sendikacıların tarih önünde mahkûm olacağı belirtildi.
www.evrensel.net