IMF'den 30 emir!

IMF heyeti 5. gözden geçirme incelemesi için bugün Türkiye'ye geliyor. IMF, 30'un üstünde koşulu yerine getirilmesini istiyor.

IMF'den 30 emir!
Türkiye Masası Şefi Carlo Cottarelli başkanlığındaki IMF heyeti, 5. gözden geçirme incelemesi çerçevesinde, yarın Türkiye'ye gelecek. Ziyarette, ağırlıklı olarak bankacılık sektörüyle ilgilenecek IMF heyeti, Türkiye'ye verilmesi kararlaştırılan 7.5 milyar dolarlık Ek Rezerv Kolaylığı (SRF) çerçevesinde, alınması gereken acil önlemler ve yıl içindeki özelleştirme programı üzerinde duracak.
Türkiye'den, 30'un üstünde ekonomik koşul, önlem ve taahhüt isteyen IMF heyetinin, resmi temaslarına pazartesi gününden itibaren başlaması bekleniyor.
IMF yetkilileri, bu yılın ilk çeyreğinin çok önemli olduğunu ve programın yeniden rayına oturabilmesi için, ilk üç ayın çok yakından takip edileceğini vurguluyorlar. Bu nedenle, daha önceleri üç ayda bir denetime gelen IMF heyeti, bu yılın ilk çeyreğinde her ay denetime gelecek ve IMF yetkililerinin, aylık ziyaretin devam etmesini uygun görmesi durumunda heyet Türkiye'yi her ay ziyaret edecek. IMF'nin aylık ziyaretlerinde, Niyet Mektubu'nda yer alan aylık gerçekleşmelerin yerine getirilip getirilmediği sıkı şekilde takip edeceği ve bu gelişmeler çerçevesinde kredinin geri kalan kısmını serbest bırakacağı kaydedildi.
IMF'nin incelemelerinde, Dünya Bankası tarafından istenilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği konusunda da Dünya Bankası ile eşgüdüm içinde hareket edeceği ifade ediliyor. IMF, Türkiye'den, 30'un üstünde ekonomik koşul, önlem ve taahhüt istiyor. Türkiye Stand-By düzenlemesi ile desteklenen program ve Ek Rezerv Kolaylığı kaynaklarının kullanılması çerçevesinde bankacılık alanında 10, kamu maliyesi alanında 12, özelleştirme ve enerji alınında 4'er, tarım alanında da 8 taahhüt, yapısal koşul, ön koşul ve performans kriterinin yerine getirilmesi bekleniyor.
IMF'ye verilen taahhütler takvimi
  • Ocak ayında özelleştirme alanında Türk Telekom'un özelleştirilmesine ilişkin ihale koşulları ve açıklayıcı bilgi notunun yayımlanması 5. gözden geçirmenin tamamlanması için taahhüt edilirken, bu alanda Türk Telekom'un özelleştirilmesine ilişkin nihai ihale dökümanının yayımlanması ve tekliflerin alınması 2001 yılı Mart sonu ve yapısal performans kriteri, Türk Telekom ihalesini kazanan firmanın seçilmesi ise mayıs ayı sonunda gerçekleştirilmesi taahhüt ediliyor.
  • Enerji alanında ocak ayında yerine getirileceği belirtilen Elektrik Piyasası Kanunu'nun kabulü (Ocak 2001 sonu, performans kriteri), KİT Kanunu TEAŞ'ın farklı elektrik üretim, dağıtım ve satış şirketleri olarak yeniden yapılandırılmasına izin verecek şekilde değiştirilmesi (Ocak 2001 sonu taahhüt) hususları da bulunuyor.
  • Tarım alanında ocak ayında Tekel'i yeniden yapılandıran kararname, Tekel'in tüm tütün işletme birimlerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı portföyüne devreden ÖYK kararı, Tütün Kanunu ve Alkollü İçkiler Kanunu çıkarılacak (Ocak 2001 sonu).
  • Bankacılık alanında Türk bankalarındaki mevduata ve diğer yükümlülüklere ilişkin verilen garantinin içeriği ve kapsamını açıklayan broşürün yayınlanması (Beşinci gözden geçirmenin tamamlanması için taahhüt) da gerekiyor.
  • TMSF'nin hangi bankaları satışa sunacağı veya diğer durumda çözüme kavuşturacağına karar vermesi (Beşinci gözden geçirme için önkoşul) yanında, Ekim 2000'de devralınan iki bankanın çözümüne ilişkin ayrıntılı planlar kamuoyuna açıklanacak.
  • İç risk yönetimine ilişkin ve sermaye yeterlilik oranlarını piyasaya riskini yansıtacak şekilde değiştiren yeni düzenlemenin kabulü (Yapısal koşul) yanında, BDDK'nın hissedarlara dolaylı kredi verilmesini yeniden tanımlayan bir düzenleme çıkarması da (taahhüt) öngörülüyor.
    www.evrensel.net