04 Ocak 2001 03:00

Kazalar karayolundan 'geliyorum' dedi

Yük taşımacılığının yüzde 90'ı, yolcu taşımacılığının ise yüzde 96'sı karayollarında yapılıyor. Demiryolları ise her geçen yıl yolcu kaybediyor.

Paylaş
Kazalar karayolundan 'geliyorum' dedi
Binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan trafik kazalarının önlenebilmesi için "trafik cezalarına zam" dışında adım atıldığı yok. Devlet Planlama Teşkilatı'nın hazırladığı plan ise, yolcu ve yük taşımacılığındaki öncelikleri karayoluna veriyor. Bu da kazaların yoğunluğunun ardındaki nedeni de ortaya koyuyor.
"Uzun Vadeli Strateji ve 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı"nda yer alan bilgide, ulaştırma sektöründe alt sistemlerin birbirini tamamlayıcı bir yapı içerisinde gelişebilmesi, ekonomik ve sosyal yaşam gereksinimlerinin yerinde, zamanında, ekonomik ve güvenli biçimde karşılanabilmesi için sistemin bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacak bir ulaştırma ana planının bulunmadığı, ulaştırma ana planının eksikliği, ulaştırma alt sektörlerinin hemen hepsinde plansız, birbirinden bağımsız, kısa vadeli çözümlere yönelinmesine neden olduğu anlatıldı.
Yüzde 89 karayolu
Yurtiçi yük taşımalarında, 1990-1999 döneminde denizyolu ve demiryolu taşımaları içindeki payların azıldığı, karayolu taşıma payının ise arttığı kaydedildi. 1990 yılında yurtiçindeki toplam yük taşımalarında yüzde 75.6 düzeyinde olan karayolu payının, 1999'da yüzde 89'a ulaşması, yolcu taşımaları gibi yük taşımalarında da hizmetin tek bir sektör tarafından sağlandığını ortaya konuldu. 1990-1995 yılları arasında toplam yatırımlar içinde önemli bir paya sahip olan karayolu ve otoyol yatırımlarının 1996 ve sonrasında azalma sürecine girdiği, buna karşılık yurtiçi yolcu taşımaları içinde küçük bir paya sahip olan havayolu ulaştırması yatırım payının önemli oranda arttığı ve 1996-1999 yılında ortalama yüzde 19.7'e ulaştığı, bu durumun da ulaştırma alt sektörleri arasındaki yatırım dengesizliklerinin artmasına neden olduğu dikkate sunuldu.
Demiryolunun payı azalıyor
Demiryolu ile yurtiçi yük taşıma oranın 7. Beş Yıllık Plan döneminde yıllık ortalama yüzde 10.9 artmasının hedeflendiği, buna karşın 1995-1999 yılları arasında yük taşımaları yıllık ortalama binde 4 oranında azalarak toplam taşımadaki payın yüzde 4.7 gerçekleştiği belirtildi. Demiryolu ile yolcu taşımaları 1995-1999 yılları arasında yılda ortalama yüzde 3.7 artmış olduğu, ancak toplam yurtiçi yolcu taşımaları içinde 1995 yılında yüzde 2.3 olan payının 1999 yılında yüzde 2.1'e gerilediği kaydedildi. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde 1995 yılında limanlarda işlem gören toplam yükün 119 milyon ton olduğu, 1999 yılında ise 155.5 milyon tona çıktığı bildirilirken, Türk deniz ticaret filosunun dış ticaret taşımalarından aldığı payın 1995 yılında yüzde 42'den 1999 yılında yüzde 30'a düştüğü dile getirildi.
Havayolu taşımacılığında ise 1995 yılında turizm sektöründe yaşanan canlılığa paralel olarak dış hatlarda 17.4 milyon, toplamda 27.8 milyona ulaşan yolcu trafiğinin, 1999 yılı itibariyle dış hatlarda 17 milyonda, toplamda ise 29.9 milyonda kaldığı belirtildi.
Ülkemizde, yurtiçi taşımacılığında karayolunun ağırlıklı yapısının 7. Beş yıllık Kalkınma döneminde de artarak sürdüğü bu dönemde, yolcu taşımacılığının yüzde 96'sının karayolu ile gerçekleştirildiği vurgulandı. Yük taşımacılığında karayolu taşımacılığına artan bir eğilim gözlendiği; yılda ortalama 7.6 artışla 1995 yılındaki taşımacılıkta yüzde 85 olan karayolu payının 1999 yılında yüzde 89'e yükseldiğinin belirlendiği belirtildi.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Balkan sendromu büyüyor

SONRAKİ HABER

"Dünyanın en hızlı" piyanisti Maksim Mrvica İstanbul'da konser verdi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa