Küreselleşme itirafları

Dünya Bankası tarafından hazırlanan bir rapor ile küreselleşmenin yoksulluğu artırdığı belgelendi. Rapora göre en az gelişmişler grubundaki ülkelerin sayısı on yılda yüzde 50 artarak, 36'dan 48'e çıktı.

Küreselleşme itirafları
Refahı yaygınlaştıracağı, tekelleşmeyi ortadan kaldıracağı propagandasıyla yaygınlaştırılp yürütülen küreselleşme politikalarının refahı değil yoksulluğu yaydığı, tekelleşmeyi hızlandırdığı son 10 yılda iyice su yüzüne çıktı. Dünyada fakirleşen ülkelerin sayısı artarken, trilyonlarca dolara hükmeden şirketler arasındaki birleşmeler hızlanıp, dünyada mal ve hizmet üretimi giderek daha sınırlı sayıdaki ellerde toplanıyor.
Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, en az gelişmişler grubundaki ülkelerin sayısı 1990 yıllığında 36 iken 1995'de 42'ye, 2000 yılında da 48'e çıktı.
Enformasyon teknolojisindeki gelişmelerin yarattığı "dijital uçurum" nedeniyle, zengin-yoksul ülkeler ayrımının daha da derinleşmesi bekleniyor.
Türkiye'nin de üyesi bulunduğu Dünya Bankası'nın istatistiklerine göre, dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan düşük gelir grubundaki ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) dünya toplamının yüzde 6'sında kalırken, global nüfustaki payı altıda biri olan gelişmiş ülkelerin GSYİH'i yüzde 80'ini buluyor.
Küreselleşme tekelleşme doğurdu
Küreselleşme sürecinde, henüz 1994 yılında 40 bin olan çokuluslu şirketlerin sayısı 1999'da 63 bine, bunların ana faaliyet merkezi dışındaki ülkelerdeki bağlı firma ve şubelerinin sayısı da 250 binden 700 bine çıktı. Birleşme ve şirket yutmaların arttığı bu dönemde 2000 yılındaki birleşme ve satın alma operasyonlarının mali portesi 3.31 trilyon dolara ulaştı. Dünyada 1990-95 dönemindeki çokuluslu şirketler arası birleşmelerin tutarı bile bu rakama ulaşamamıştı.
BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)'na göre, çoğunluğu çokuluslu şirketlerce gerçekleştirilen doğrudan yabancı sermaye yatırımları tutarı, 1998-99 döneminde yüzde 27 artışla 640 milyar dolardan 865 milyar dolara çıktı. Batılı gelişmiş ülkeler bu pastadan 700 milyar dolar pay alırken, Afrika ülkelerine sadece 10 milyar dolarlık yatırım geldi. Global çapta doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 2000 yılında 1 trilyon doları aşması bekleniyor.
www.evrensel.net