30 Aralık 2000 22:00

OHAL'de memur KHK'sı için

   ilk adım atıldı

Paylaş
OHAL'de memur KHK'sı için ilk adım atıldıMilli Güvenlik Kurulu (MGK) talimatıyla harekete geçen hükümet, Doğu ve Güneydoğu eylem planının "kadro ayağını" sonuca bağlamak için 26 ilde görev yapan tüm yönetici ve kilit personellerin gizli istihbarat ve sicil notlarını incelemek üzere Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)'nın öncülüğünde bir toplantı düzenlendi. Personele gönderilen "personel bilgi formu"nda daha önce uygulanan yöntemlerden farklı olarak "etnik köken" araştırması da yer aldı. Bu gelişmelerle birlikte, DPT Müşteşarı Akın İzmirlioğlu'nun aralık ayı sonundaki MGK toplantısına çağrılmasını, Diyarbakır'daki sendikalar, birlikler ve kitle örgütleri, daha önce kanunlaştıramadıkları IMF dayatması KHK'yı bu şekilde uygulamaya koymak olarak değerlendirdiler.
Eylem projesinin arkasında MGK var
Tarım Gıda-Sen Genel Başkanı Mehdi Perinçek, Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı'nın "kadro ayağını" sonuca bağlamak için yapılan uygulamanın 28 Şubat sürecinin bir uzantısı olduğunu belirterek, sistemin devamının sağlaması için uygulanan taktik ve stratejiler olduğuna dikkat çekti. Perinçek, devletin şu anki po- litikasını çete, yeşil kuşak, işçi ve emekçiler diye üç ayak altında değerlendirdi. Perinçek, birinci ayakla hedeflenenin devlet içinde yuvalanmış çeteleri, soyguncuları sistem dışına çekebilmek, ikinci ayakla, yeşil kuşak tehlikesini ortadan kaldırmak, üçüncü ayakla da işçi ve emekçilerin, emek hareketinin engellenmesinin amaçlandığını kaydetti.
KHK kılıfı
Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Hayrettin Altun, saldırıların IMF kaynaklı emperyalist sermaye saldırıları olduğu kaydetti. KHK'yı Meclis'ten geçiremedikleri için Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı'nın kadro ayağında KHK'ya farklı isimle kılıf uydurulmaya çalışılarak kanunlaştırma adımları olduğuna işaret eden Altun, "Önümüzdeki haftalarda yapacağımız toplantılarla buna karşı eylemlerimizi sendikal tabanımızla belirleyeceğiz. Genel merkezlerimizle yapılacak eşgüdümlü toplantılarla bu konular belirginleşecektir" dedi. Altun, MGK ve yetkililerin bu uygulamadan vazgeçmeleri gerektiğini söyledi.
Türk Tabibler Birliği (TTB) Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Mehmet Emin Uluğ da, MGK talimatıyla yapılanın toplu tasfiye kararı olduğuna dikkat çekerek, "Ortada görünen şu ki burda hedeflenen amaç KHK'yla uygulayamadıklarını şimdi uygulamaya koymaktır" dedi. Uluğ, uygulamanın son derece sakıncalı ve tehlikeli olduğuna işaret ederek, böyle bir durumda "İnsanlar otomotik olarak devletin karşısına dikilecektir" diye konuştu.
Hedef emek mücadelesini yok etmek
Uygulamanın, sendikal mücadeledeki gelişmeleri ortadan kaldırmaya yönelik bir saldırı olduğunu söyleyen Eğitim Sen Diyarbakır Subesi Genel Sekreteri Figen Aras da, "Bu noktada tüm sendika ve kitle örgütleri halkla birlikte örgütlenerek mücadele etmelidir" dedi. Aras, bu saldırının devletin gözünde meşrulaştığını belirterek, "OHAL'de sendikacılık demokrasiden ve özgürlükten yana olan tüm sivil örgütleri "bölücü" kapsamına alınmış ve her saldırıda, yasaklamada, bu keyfi uygulamalara gerekçeler gösterilmeden kanun yerine geçmiştir" dedi. Aras, "Demokrasi ve emeğin özgürleşmesi mücadelesine darbe indirmek isteyenlere, emekçiler 1 Aralık'ta gerekli yanıtı verdiler. Ve örgütlenerek onları boşa çıkaracağız" diye konuştu.
MHP'ye yarar
Tarım Gıda Sen Diyarbakır Şubesi Başkanı Murat Karakuş ise, bölge halkının ülkede yaşanan toplumsal sorunlara karşı bir uyanış içerisine girmesiyle birlikte devlet bu hareketliliği sağlayan bölge halkının ileri, demokrat, aydın kesiminin etkinliğini kırmak istediğini belirtti.
SES Diyarbakır Şubesi Başkanı Yaşar Türk, uygulamanın devletin halk içinde gelişmekte olan emek ve demokrasi bilincini kırma politikalarının somut temellerinin atılmasının ilk adımları olduğunu belirterek, "Bölgede toplu tasfiyeler gerçekleştirerek sisteme hizmet edecek MHP'li kadrolar oluşturulacaktır" dedi.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

2000 yıl önce 2000 yıl sonra

SONRAKİ HABER

ODTÜ Rektörlüğünden TÜBİTAK ödülü adaylığı için Saraya git dayatması

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa