Af'ta Anayasa tartışması

Anayasa Komisyonu'nda kabul edildikten sonra Adalet Komisyonu'nda görüşülen Şartla Salıverme Yasası'nın, Anayasa'ya uygunluğu tartışma konusu oldu.

Af'ta Anayasa tartışması
Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, şartla salıverme ve cezaların ertelenmesine ilişkin yasayı Anayasa'ya aykırı bulan görüşlerine katılmanın mümkün olmadığını söyledi. ANAP Sinop Milletvekili Yaşar Topçu da, "Şartla Salıverme ve Cezaların Ertelenmesi Yasası"nın Anayasa Mahkemesi'nde "istisnaları" ve tüm hükümlüleri kapsayacak şekilde kabul edileceğini kaydetti. "23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıvermeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesi Yasası"nın, TBMM Adalet Komisyonu'nda tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Adalet Bakanı Türk, şartla salıverme ve cezaların ertelenmesine ilişkin yasanın TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Sezer'in, yasayı, gerekçede belirttiği gibi Anayasa'nın 104. maddeye dayanarak değil, 89. ve 104. maddelerine göre veto ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı'nın kanunu, "bir yönüyle koşulsuz af niteliğinde" gördüğünü kaydeden Türk, ancak benzeri bir düzenleme dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin 1991 ve 1992 yılarında verdiği çeşitli kararlarda "şartla salıverme ve af kurumlarını" karşılaştırdığını söyledi. Türk, "Mahkeme, şartla salıverme ile özel af arasında benzerlik olduğunu belirtmekle birlikte, şartla salıvermenin ayrı bir kurum olduğunu savunmuştur" dedi.
Türk, Cumhurbaşkanı Sezer'in, şartla salıverme ve cezaların ertelenmesine ilişkin yasanın Anayasa'ya aykırı olduğu yolundaki görüşüne katılmalarının mümkün olmadığını ifade etti.
87. madde değişsin
FP İstanbul Milletvekili Nazlı Ilıcak, Anayasa'nın 87. maddesinin aşılması için "dolambaçlı" yollara gidildiğini ve sonuçta hukuka uygun olmayan bir yasa çıkarıldığını söyledi. Anayasa'nın 87. maddesinin değiştirilmesini öneren Ilıcak, yasada yer alan "cezaların ertelenmesi"nin, başta Eşber Yağmurdereli olmak üzere pek çok kişiyi mağdur ettiğini belirterek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir yazıişleri müdürünü bu konuda haklı bulduğunu ve "cezaların ertelenmesini bir tehdit olarak" değerlendirdiğini söyledi.
Ilıcak, Haluk Kırcı'ya haksızlık yapıldığı yolundaki uzman görüşlerini aktararak, yasanın kapsamının genişletilmesini önerdi.
Türk'e istifa çağrısı
DYP Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, hükümetin, iade edilen yasayı tekrar getirmesini anlayamadığını ifade ederek, bu yasanın toplumun hiçbir kesimini tatmin etmediğini savundu.
Gözlükaya, Cumhurbaşkanı Sezer'in yürütmenin durdurulması talebiyle yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğünde, infazların ne olacağını sorarak, "Yüksek Mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verirse ve bu arada mahkûmlar bırakılarsa, ortaya çıkacak hukuki sonucun sorumlusu kim olacak?" diye sordu.
Adalet Bakanı Türk'ü hukukçu kimliği ve bir siyasetçi olarak her zaman takdir ettiklerini ifade eden Gözlükaya, "Bu yasayı bir hukukçu olarak içinize sindiremediğinizi biliyorum. Acaba millete örnek olması için bir jest yaparak istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" dedi.
DSP'li Düz: Ret vereceğim
DSP İstanbul Milletvekili Mustafa Düz, "Şartla Salıverme ve Cezaların Ertelenmesi Yasası"na daha önce kabul oyu vermesine karşılık, "vicdani rahatsızlık duyması" nedeniyle ret oyu vereceğini bildirdi. Yasanın Cumhurbaşkanı'na gönderilmesinden iade kararına kadar geçen sürede toplumdaki tepkiyi dikkatle gözlediğini anlatan Düz, "Devlet kendisine ait suçları affetmezken, bireylere karşı işlenen suçların affedilmesi toplumda tepkiye neden olmuştur" dedi.
Topçu: Yasa genişleyecek
ANAP Sinop Milletvekili Yaşar Topçu, "Şartla Salıverme ve Cezaların Ertelenmesi Yasası"nın Anayasa Mahkemesi'nde "istisnaları" ve tüm hükümlüleri kapsayacak şekilde kabul edileceğini öne sürdü. Topçu, yasa üzerinde görüşlerini ifade ederken, Cumhurbaşkanı'nın iade gerekçelerine aynen katıldığını, suçlar arasında ayırım yapılamayacağını kaydetti. Yasanının yürürlük tarihini de eleştiren Topçu, Cumhuriyet'in 75. yıldönümü için çıkarılan yasada öngörülen yürürlük tarihinin yeni yasa için baz alınamayacağını ifade etti.
www.evrensel.net