Anayasa değişikliği beklemede

TBMM Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıran Anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesini erteledi.

Anayasa değişikliği beklemede
TBMM Anayasa Komisyonu, Anayasa Değişikliği Teklifi'nin görüşülmesini, Anayasa Mahkemesi'nin Siyasi Partiler Yasası (SPY)'nın 103. maddesinin ikinci fıkrasının iptaline ilişkin gerekçeli kararının yayınlanmasına kadar erteledi.
Komisyondaki görüşmeler sırasında, DSP, MHP ve ANAP'lı üyeler tarafından görüşmelerin ertelenmesi yönünde bir önerge verdi. Önergede, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı hatırlatılarak, görüşülen teklifin Anayasa'ın 68. maddesiyle ilişkili olduğu ve bu nedenle yüksek mahkemenin gerekçeli kararının beklenmesi istendi. FP'li komisyon üyeleri bu önergeye karşı çıktılar. FP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, parlamentonun yaptığı işin kural koymak olduğunu belirterek, karar gerekçesinin beklenmesinin "bir şeyi değiştirmeyeceğini" kaydetti.
FP İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş ise Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'nin "üst organ olduğunu, mahkemenin ne kadar yüce olursa olsun alt organ olduğunu" söyledi. Yalçıntaş, "Beklemeyelim, biz vazifemezi yapalım" diye konuştu.
FP Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ise Anayasa değişikliklerinin Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi olmadığını ifade ederek, önergeye karşı çıktı. Yapılan oylamada, önerge, koalisyon ortağı partilere mensup üyelerin oylarıyla kabul edildi. Böylece, Anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesine Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının yayınlanmasına kadar ara verildi.
Türk: Karar erken yayımlanır
Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Anayasa değişikliği teklifinin siyasi partilerle ilgili bölümünün, odak tanımına ilişkin olduğunu söyledi. Türk, şöyle konuştu: "Anayasa Mahkemesi üç yıl önce, SPY'de daha önce yer alan odak tanımını iptal etmişti. İki gün önce de yeni düzenlemeyi iptal etti. O nedenle Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı dikkate alındıktan sonra, komisyonda değişikliğin değerlendirilmesi daha doğru olur."
Türk, sürenin ne kadar olacağına ilişkin bir soruyu yanıtlarken de, "Anayasa Mahkemesi, son zamanlarda bazı önemli konuları, kritik konuları kısa zamanda gerekçesini yayınlayarak sonuçlandırdı" dedi. Bakan Türk, Anayasa Mahkemesi kararı yayınlandıktan sonra komisyonun tekrar konuyu değerlendireceğini söyledi.
Komisyondaki konuşması sırasında Türk, demokratik rejimlerde siyasi partilerin sistemin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, partilerin, rejimin temel kurallarına uymaları gerektiğini söyledi. Başka ülkelerde cumhurbaşkanlarının arka arkaya iki kez seçilme olanağı bulunduğunu anlatan Türk, bunun deneyimli kişilerden yararlanma imkânı sağlayacağını kaydetti.
Türk, yasama döneminin de 5 yıl olmasının cumhurbaşkanının görev süresiyle paralellik gösterdiğini belirterek, "bu iki sürenin çakışma olasılığı çok zayıf gözükmektedir" diye konuştu.
Türk, 1982 Anayasası'nın 18 yıl önce yürürlüğe girdiğini belirterek, o dönemde çıkan yasaların değiştirilememesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Türk, "Ancak, bu yasaların mahkemelerde Anayasa'ya aykırı olduğunun öne sürülememesi, hukukun üstünlüğüne aykırılık teşkil etmektedir" dedi.
www.evrensel.net