FP davasının ilk gündemi SPY

FP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı yarın görüşmeye başlayacak olan Anayasa Mahkemesi, öncelikle, Siyasi Partiler Yasası'nın 103. maddesinin Anayasa'ya aykırı olup olmadığını değerlendirecek.

FP davasının ilk gündemi SPY
Anayasa Mahkemesi, FP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı yarın görüşmeye başlayacak. Anayasa Mahkemesi, öncelikle, Siyasi Partiler Yasası'nın 103. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa'ya aykırılığını ele alacak.
Yüksek Mahkeme, Anayasa'ya aykırılığı ciddi bulursa, bunu karara bağlayacak. Eğer mahkeme, 103. maddenin ikinci fıkrasını iptal ederse, önce gerekçeli karar yazılacak ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra, kapatma davasını görüşmeye devam edecek.
Anayasa'ya aykırılık ciddi bulunmazsa Yüksek Mahkeme, kapatma davasını ara vermeden görüşecek. Anayasa Mahkemesi, yapacağı görüşmede FP'nin kapatılıp kapatılmayacağını ve kapatma kararı verirse hangi milletvekillerinin milletvekilliğinin düşeceğini de kararlaştıracak.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın Anayasa'ya aykırılığını ileri sürdüğü Siyasi Partiler Yasası'nın 103. maddesi, "Bir siyasi partinin yasak eylemlere odak olması hali"ni düzenliyor.
Maddenin birinci fıkrası, "Bir siyasi partinin Anayasa'nın 68. maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne aykırı eylemlerin odak halini oluşturup oluşturmadığı hususu, Anayasa Mahkemesi'nce belirlenir" hükmünü içerirken, ikinci fıkrası da "odak olmanın" kriterlerini düzenliyor.
Bu fıkra şöyle: "Bir siyasi parti; birinci fıkrada yazılı fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre, merkez karar ve yönetim kurulu veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır."
Başsavcı Savaş, dava açıldıktan sonra getirilen bu düzenlemenin de Anayasa'ya aykırı olduğunu, "odak olma" kriterinin Anayasa Mahkemesi'nce belirlenebileceğini, oysa getirilen düzenlemenin, bu yetkiyi ortadan kaldırdığını esas hakkındaki görüşünü bildirirken dile getirmişti.
RP davasında iptal etmişti
Anayasa Mahkemesi, RP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, o zaman değiştirilmeyen Siyasi Partiler Yasası'nın 103. maddesinin ikinci fıkrasını, tıpkı yerel bir mahkeme gibi, baktığı davayla ilgili olduğu için Anayasa'ya aykırı bularak karara bağlamıştı. Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemenin Anayasa'nın 69. maddesinin 6. fıkrasına aykırı olduğuna karar vermişti.
Anayasa Mahkemesi, Başsavcı'nın Anayasa'ya aykırılık savını yerinde görür ve Siyasi Partiler Yasası'nın 103. maddesinin ikinci fıkrasını iptal ederse, hem FP, hem de HADEP'in kapatılması istemiyle açılan davada bu partilerin odak haline gelip-gelmediğini hiçbir kritere bağlı kalmadan kendisi belirleyecek.
Milletvekillerinin durumu
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, 7 Mayıs 1999'da FP'nin, "kapatılan RP'nin devamı olduğu" ve "laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle, kapatılması istemiyle dava açmıştı. Başsavcı Savaş, kapatma davasından bir gün önce partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Aydın Menderes dışındaki tüm FP'li milletvekillerinin milletvekilliğinin düşürülmesini de istemişti.
Davada daha sonra FP ön savunmasını vermiş, Başsavcı Savaş da esas hakkındaki görüşünü bildirmişti. FP, esas hakkındaki savunmasını yazılı olarak bildirdikten sonra, FP yetkilileri Mahkeme'de sözlü savunma, Başsavcı Savaş da sözlü açıklama yapmıştı. Bütün bu sürecin ardından, davanın raportörü Doç. Dr. Mehmet Turhan tarafından tamamlanan rapor, adli tatilden önce heyet üyelerine dağıtılmıştı.
www.evrensel.net