Fotoğraf: AA

Yeni eylemlere hazırız

Diyarbakırlı kamu emekçileri, mücadelenin sonuç alıcı olabilmesi için tüm emek güçlerinin yerel Emek Platformu çatısı altında birleşmesi gerektiğini vurguluyor.

Yeni eylemlere hazırız
Ali Rıza Kılınç
Emek Platformu'na bağlı kamu emekçileri sendikalarının Diyarbakır şubeleri emekçilerin yeni ve daha etkili eylemlere hazır olduklarını söyledi. Özellikle il çapında kurulacak yerel Emek Platformu'nun yakıcı bir ihtiyaç haline geldiğini belirten sendikalar, önümüzdeki dönemlerde mücadelenin hak almaya yönelik olması gerektiğini belirttiler.
1 Aralık işbırakma eyleminin sadece uyarı amaçlı olduğunu belirten Eğitim-Sen Şube Sekreteri Figen Aras, Diyarbakır'da işbırakma eylemine katılımın beklenenin çok üzerinde olduğuna dikkat çekti. "Emekçiler bundan sonra 3 günlük işbırakma, bu da dikkate alınmazsa süresiz işbırakma eylemi istiyor. Bu eğilimi genel merkezimizin isteği doğrultusunda tespit ettik. İşyeri temsilcilerimiz ve tabanımıza özellikle kokart takma, pankart asma ve basın açıklaması gibi eylemleri anlatmakta zorluk çektik" diyen Aras, emekçilerin bu tür eylemleri pasif olarak nitelendirdiklerini ve sonuç alıcı eylemler istediklerini kaydetti.
Birleşik mücadele
Kamu emekçilerinin kararlı tutumunun Diyarbakır'daki işçi sendikalarını da etkilediğini belirten Aras, bunun sendikaları ve işçileri kendilerini sorgulamaya ittiğini söyledi. Eylemde Diyarbakır'da sağcı ve solcu ayrımı yapmaksızın yerel bir Emek Platformu kurulması zorunluluğunun ortaya çıktığını belirten Aras, "Yerel bazda bir Emek Platformu oluşturup herkesin ortak talepleri çerçevesinde mücadele etmelerini sağlamak gerekiyor. Şartlar bunu gerektiriyor, bunları dayatıyor" dedi.
Tüm Yargı-Sen Şube Başkanı Aziz Yaşar ise, işbırakmanın ihtiyaç ve zorunluluk olduğunu belirterek, "Sınıf mücadelesinde gerek kamu emekçileri olsun gerek işçi sendikaları olsun bir arada emek karşıtı güçlere karşı aynı safta mücadele etmeleri gerekir. Eylemin başarısı için Emek Platformu'nda birleşilmesi gerekir" dedi.
1 Aralık'ta hayat durdu
1 Aralık'ta ilk kez Emek Platformu'nun aldığı karar doğrultusunda ülkede hayatın durduğuna dikkat çeken SES Şube Başkanı Yaşar Türk, Diyarbakır'da polis müdahalelerine ve baskılara rağmen, yüzde 100'e yakın oranda işbırakıldığını söyledi. Diyarbakır'da Emek Platformu kurulması gerektiğini belirten Türk, "Bu birlik tüm çalışanların bir araya gelme, üretimden gelen güçlerini ortak mücadele eylemi çerçevesinde birleştirip kullanmaları anlamında önemli bir unsurdur. Bu konuda çabalarımız sürüyor" dedi.
www.evrensel.net