Fotoğraf: Evrensel

İnsan hakları değil ihlaller küreselleşti

Küreselleşme, "insan hakları" konusunda büyük yaralar açtı. Küreselleşmenin yarattığı yeni pazarlar, yeni insan hakları ihlallerini de beraberinde getirdi.

İnsan hakları değil ihlaller küreselleşti
Küreseleşmenin, insan hakları alanında şimdiye kadar görülmedik, kaydedilmedik yaralar açtığı, sıkıntılar yarattığı saptandı. Küreselleşme, ürünlerini dış pazarlara açma şansı bulan ülkelerde, insan hakları ve sosyal değerler konusunda ilerleme değil, aksine gerileme getirdi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Rights Watch) 11'inci yıllık raporuna göre, küreselleşme inkar edilemez fırsatlar, inanılmaz refah ve servet ile milyonlarca kişiye istihdam imkanı sağladığı gibi, bu süreçte, sınırların ve pazarların açılması ile yeni insan hakları sorunları da yaratılması gibi bir başka yan etkiye yolaçtı.
Raporda, çocuk işçiliği ve ücretler gibi uzun süredir ilgili kuruluşları ve hükümetleri meşgul eden sorunların yanı sıra pazarların, piyasaların dünya genelinde birbirinin içine girip karışmasının yeni soru işaretleri doğurduğuna dikkat çekildi.
Birbiriyle bağlantılı ihlaller
Global ekonomiyi düzenleyici mevcut sistemin insan hakları ve diğer sosyal değerlere çok az yer bıraktığı ya da hiç yer vermediğinden yakınılan rapora göre, birbiriyle bağlantılı yeni dünya, küresel boyutlarda insan hakları sorunlarına neden oluyor.
Raporda, küreselleşmeyle, Sierra Leone'nin elmasları, Sudan'ın petrolü ve Orta Asya'nın doğal gazının dış pazarlara açılırken, bu ülkelerde insan haklarının durumunun iyileşmediği, hatta bazen zarar verdiği örneklerine de yer verildi.
ABD'nin ikiyüzlülüğü
İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, 2000 yılının bu alanda en büyük hayal kırıklıklarından biri, ABD'nin, "Amerikan askerleri ve vatandaşlarına halel getireceği" gerekçesiyle, tam bir Amerikan istisnacılığıyla, dünyanın ilk daimi Savaş Suçları Mahkemesi'nin kuruluşunu desteklemeyi reddetmesi oldu.
Açıklanan raporda, buna karşılık, ABD'nin, başka ülkelerde bu tür mahkemelerin kuruluşunu desteklediği de dile getiriliyor.
www.evrensel.net