Fotoğraf: AA

Ayrımcı ve yararsız

İzmir Barosu Başkanı Noyan Özkan, içeriği boşaltılmış 'kader kurbanları' kavramına atıfta bulunan tasarının, cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayısını azaltma hedefi güttüğünü ve ayrımcı olduğunu vurguladı.

Ayrımcı ve yararsız
İzmir Barosu Başkanı Noyan Özkan, hukuk ve yargı reformu yapılmadan çıkarılacak af yasasının, beklenen yararı sağlamayacağını ifade etti. Temel kriterin, affın mevcut siyasal sisteme karşı eylem ve etkinliklerinden dolayı suçlanmış ve yargılanmış tüm tutuklu ve hükümlülere uygulanması olduğunu söyleyen Özkan, "Ancak siyasi iradenin, tam aksi yönde bir çaba içinde olduğunu görüyoruz" dedi.
Özkan, toplumsal ve hukuksal sonuçları yaşamsal olan bu konuda, tutuklu ve hükümlülerin beklentilerinin körüklendiğini, cezaevlerinde kaos ortamının oluşmasına neden olduğunu ve huzursuzluğun arttığını belirtti.
Totaliter rejimlere özgü
Af yasa taslaklarının içeriğine bakıldığında affın toplumsal barış ve huzuru sağlama gibi en önemli amacının dikkate alınmadığını gördüklerini ifade eden Özkan, görüşlerini şöyle dile getirdi: "Yetkililerin beyanında önemli söylem, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sayısının çokluğudur. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayısını yarı yarıya azaltmayı hedefleyen, ayrımcı ve içeriği boşaltılmış 'kader kurbanları' kavramına atıfta bulunan bu yaklaşımın, mevcut huzursuzluğu artıracağı, hem cezaevinde hem de dışarıda bunalıma yol açacağı konusunda ciddi kaygı taşımaktayız. Yürütme ve yasama erkine sahip siyasi iradenin, böylesine önemli bir konuda barolardan, yargıdan, üniversitelerden, diğer uzman kişi ve kuruluşlardan görüş almadan, toplumun her kesiminin eğilimini doğru dürüst tespit etmeden hazırlanan ve sayısı bilinmeyen taslakları kamuoyuna sunmadan, kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapılarak görüşmesinin, anlaşılır bir yanı yoktur ve benzerine, ancak totaliter rejimlerde rastlanır."
Temel kriter: Siyasal suçlar
İnsanlık tarihi boyunca af uygulamasına başvurulduğunu kaydeden Özkan, bu yönteme başvurulduğunda temel kriterin, affın mevcut siyasal sisteme karşı eylem ve etkinliklerinden dolayı suçlanmış ve yargılanmış tüm tutuklu ve hükümlülere uygulanması olduğunu söyledi.
Av. Özkan, şunları kaydetti: "Ancak siyasi iradenin, tam aksi yönde bir çaba içinde olduğunu görüyoruz. Anayasa ve diğer temel yasalardaki hak ve özgürlükleri sınırlayan hükümlerin ayıklanması ve suç olmaktan çıkarılması gerekir. Özellikle düşünceyi açıklama, örgütlenme ve siyaset yapma özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalıdır. Özetle hukuk ve yargı reformu yapılmaksızın çıkarılacak bir af yasasının, beklenen yararı sağlamayacağı açıktır."
www.evrensel.net