Tutuklular ölüme gönderiliyor

Siyasi tutuklu ve hükümlülerin, F tipi cezaevleri projesinden vazgeçilmesi ve insani yaşam koşullarının sağlanması talepleriyle başlattığı ölüm orucu 45. gününe girdi.

Tutuklular ölüme gönderiliyor
İstanbul Tabip Odası'nın ölüm orucu ve açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlüleri izlemek amacıyla oluşturduğu "Açlık Grevleri İzleme ve Muayene Bürosu", 29 Kasım'da Bayrampaşa Cezaevi'nde ölüm orucunda olan 13 kişiyle görüştü.
Üç öğretim görevlisinin bulunduğu görüşme ve muayene sonuçları dün basına açıklandı. Tutukluların, şuurları kapalı olsa dahi talepleri yerine getirilinceye kadar hastaneye götürülmeyi kabul etmediklerini ve muayenelerinin ancak İstanbul Tabip Odası'nca görevlendirilen hekimlerce yapılmasına izin vereceklerini belirttikleri görüşmelerin sonucu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici'ye 30 Kasım'da iletildi.
İzleme bürosu oluşturuldu
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, dün bir açıklama yaparak, ölüm oruçlarında olan tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarını takip etmek amacıyla "Açlık Grevleri İzleme ve Muayene Bürosu" oluşturduklarını duyurdu. Oda yöneticileri açıklamalarında büronun, açlık grevi ve ölüm orucunun sürdüğü cezaevlerinde muayene ve gözlem yapmak, açlık grevinde olan her tutuklu için bir sağlık dosyası oluşturmak, açlık grevi sonlandığında gerekli tıbbi tedavi sürecinin oluşturulması, 1996 yılındaki deneyimlerinden yararlanarak resmi kurumlarla işbirliğini sürdürmek ve bu süreçte hekimlik meslek ilkelerine ve hasta haklarına uygun olmayan girişimlerin karşısında durmak amaçlarıyla kurulduğunu ifade ettiler.
Tutuklular bilgilendirildi
Bayrampaşa Cezaevi'nin C-14 koğuşunda ölüm orucunda olan 13 tutuklu ve hükümlü ile 29 Kasım'da görüştüklerini belirten oda yöneticileri, bu görüşmede nöroloji, iç hastalıkları ve adli tıp alanlarından üç öğretim üyesinin hazır bulunduğunu belirttiler. Ümraniye Cezaevi'nde açlık grevinde olan tutukluların muayenelerinin de 4-8 Aralık tarihlerinde yapılacağını söyleyen oda yöneticileri, açıklamalarında Bayrampaşa Cezaevi'ndeki muayenelerin ve görüşmelerin sonuçlarını aktardılar. Bu bilgiye göre, ölüm orucundaki tutuklular 8-10 kilo kaybetti ve altmışıncı günlerden itibaren eylemler başlayacak. Bayrampaşa Cezaevi'nde muayene edilen 13 kişinin isimleri şöyle: Ayla Özcan, Yazgül Güder Öztürk, Suna Ökmen, Fırat Tavuk, Hüseyin Arslan, Aşur Korkmaz, Ökkeş Karaoğlu, Ayhan Koç, Kadir Kaya, Murat Targay, Recep Cingitaş, İsmet Ünver, Ali Ateş.
Verilen bilgiye göre; öğretim üyeleri, görüşmelerinde ölüm oruçlarında olan tutukluların hepsini ölüm oruçlarının sonuçlarıyla ilgili olarak ayrıntılı olarak bilgilendirdiler ve tutuklu ve hükümlülerin hepsi bu konuda aydınlatıldıklarını beyan eden belgeler imzaladılar. Ölüm orucuna katılan 13 kişi, öğretim görevlilerine talepleri yerine gelinceye kadar ölüm orucuna devam edeceklerini, talepleri kabul edilmedikçe şuurları kapansa bile kesinlikle hastaneye götürülmeyi kabul etmediklerini beyan ettiler. Tutuklular, şuurları kapandığı takdirde kendilerine bulundukları yerde olma koşuluyla mide sondası yoluyla şuurları açıkken almakta oldukları kadar şekerli su, tuz ve B1 vitamininin arkadaşları tarafından verilmesini istediler.
Oda yönetimi,beklentilerinin, ölüm oruçlarının ölümlerle sonlanmadan ve Dünya Tabipler Birliği'nin kurallarına uygun olarak sonlandırılması olduğunu belirterek, bu konuda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini açıkladılar.
www.evrensel.net