Rantiye için vergisiz kazanç cenneti!

Hazine bonosu ve devlet tahvili olanlar, bu yıl ne kadar faiz geliri elde ederlerse etsinler, önümüzdeki yıl beyanname vermeyecek, vergi ödemeyecek.

Rantiye için vergisiz kazanç cenneti!
Bütçeye kaynak yaratmak için vergi üstüne vergi getiren, ek vergilerin süresini iki yıl uzatan hükümet rant gelirlerinden vergi alamıyor.
Esnaftan kazancına bakmaksızın zarar etse bile hayat standartı esasına göre vergi alacak yasal düzenleme yapan hükümet faizcilerden beyanname bile istemiyor. Devlet tahvili ve Hazine bonosu ile yatırım ortaklıkları kâr payı olanlar bu yıl ne kadar faiz geliri elde ederlerse etsinler yeni yılda söz konusu gelirler gelir vergisi ödemeyecek.
Yeniden değerleme oranının yüzde 56 çıkması ile yüksek oranlı yeniden değerleme, rantiyeyi beyanname ve vergiden kurtaracak.
Gelirler Genel Müdürlüğü'nde yapılan hesaplamalara göre, menkul sermaye iratlarının indirim oranı 1.51 olarak hesaplandı.
Kanun gereğince, gerçek kişilerin yıl içinde elde ettikleri faizin indirim oranına isabet eden kısmı, vergiye tabi bulunmuyor. İndirim oranı da, yeniden değerleme oranının ortalama devlet tahvili ve Hazine bonosu faizine bölünmesi sonucu bulunuyor.
Yeniden değerleme oranının yüzde 56 şeklinde belirlenmesinin ardından, ortalama faiz de yüzde 37 olarak hesaplandı. Bu durumda indirim oranı da 1.51 oldu. İndirim oranının 1'in üstünde gerçekleşmesiyle birlikte de gerçek kişilerden bu yıl içinde Hazine bonusu ve devlet tahvili faizi ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi'nce çıkarılan menkul kıymetlerden gelir elde edenler, menkul kıymetler yatırım ortaklıklarından kâr payı olanlar 2000'de bu kalemlerden ne kadar gelir elde ederlerse etsinler, 2001 Mart'ında bunlar için beyanname vermeyecek. Aynı şekilde gelir vergisi dilimlerine göre vergi ödemesinde bulunmayacak.
Nasıl kurtarıldılar?
Gelirler Genel Müdürlüğü yetkilileri, 1999'da sayılan kalemlerden 6 milyar 469 milyon 500 bin 924 lira ve üstü gelir elde edenlerin bu yıl mart ayında beyanname vermediğine dikkat çekerek, şu açıklamada bulundular: "Geçen yıl yeniden değerleme yüzde 52.1, Hazine bonosu ve devlet tahvilindeki ortalama faiz ise yüzde 113.4 olarak belirlenmişti. Bu durumda indirim oranı yüzde 45.9 olmuştu. Böylece 3.5 milyar lira olan beyanname verme sınırı 6 milyar 469.5 milyon liralık brüt menkul sermaye iradına karşılık geliyordu. Bu yıl yeniden değerleme oranı yüzde 56 çıktı. Buna karşılık faizler çok düştü ve ortalama faiz yüzde 37'ye geriledi. Yeniden değerlemenin yüksek, faizlerin ise düşük olması nedeniyle indirim oranı 1'in üstünde gerçekleşti ve beyanname zorunluluğu ortadan kalktı."
www.evrensel.net