Ekmeğe aç, şiddete tok kadınlar

   sokaktaydı

Ekmeğe aç, şiddete tok kadınlar sokaktaydı
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadın üzerindeki cinsel ve sınıfsal sömürü bir kez daha dile getirildi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin'de yapılan basın açıklamalarında kadınların yoksulluğun, sistemin ürettiği şiddetin terörüyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Ankaralı kadınlar, '25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle düzenledikleri basın açıklamasında şiddeti protesto ettiler. "Ekmeğe aç, şiddete tokuz", "Şiddet, şiddet, şiddet kaybolan yüreğimi istiyorum" dövizlerini taşıyan kadınlar, dünyada açlık, yoksulluk, şiddet ve işsizliğin gün geçtikçe arttığına dikkat çekerek, IMF ve Dünya Bankası politikalarının emekçileri ve kadınları ezdiğine işaret etti. Bağımsız Kadınlar, Barış Sanat Kültür Merkezi, Halkevleri, HADEP, İHD, KESK Ankara Şubeleri, ÖDP, Pir Sultan Abdal 9 Temmuz Vakfı ve Uçan Süpürge tarafından Sakarya Caddesi'nde yapılan basın açıklamasında basın metnini okuyan Haber-Sen Ankara Şube Sekreteri Esin Yelekçi, Türkiye'de 1989-1994 Ağustos tarihleri arasında gözaltında ve cezaevlerinde işkence gören 2689 kişinin 433'ünün kadın olduğunu, erkeklerin yüzde 50'sinin karısını dövme hakkı olduğunu düşündüğünü aktardı. Yelekçi, "Biz kadınlar, yerleşim yerlerinin rahat edebileceğimiz şekilde düzenlenmesini, sokakların ve parkların aydınlatılmasını istiyoruz. Biz kadınlar, aile içi şiddet, genel olarak kadına ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için kampanyalar, ana-babanın eğitimine yönelik programlar düzenlenmesini istiyoruz" dedi.
'IMF mutfağımdan elini çek'
KESK Kadın Kolları, Kadıköy İskele Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Saat 12.00'de meydanda toplanan kadınlar sık sık, "Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son", "Kadınlara yönelik şiddete hayır", "IMF elini mutfağımdan çek" sloganları attı. KESK Kadın Sekreteri Nevin Kaplan'ın okuduğu basın açıklamasında, kadınların yoksulluğun, ekonomik şiddetin terörüyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Nevin Kaplan, ülkemizde de bütün emekçilerin, özellikle de kadınların, IMF güdümlü siyasi iktidarlar eliyle daha da ezildiğini vurgulayarak, güvencesiz ve ucuz işgünü olarak görülen 4 milyon kayıtdışı çalışanın büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu kaydetti. "IMF'nin, mutfağımızdan ve cebimizden elini çekmesini istiyoruz" diyen Kaplan, 2001 yılı bütçesinde eğitime, sağlığa ve yatırımlara ayrılan payın yükseltilmesini, iş, sosyal güvenlik, eşitlik ve özgürlük istedi. Kaplan, kapatılan sığınma evlerinin yeniden açılması gerektiğini vurguladı.
Kadınlar savaşa karşı
Kadına Yönelik Şiddet İzmir'de Dicle Kültür Sanat Merkezi, Barış Anaları, ÖDP, HADEP, İHD, DSİP, ve KESK'li kadınların yaptığı basın açıklamasıyla kınandı. Basın açıklaması öncesi Sümerbank önünde toplanan kadınlar, zılgıt ve alkışlarla Konak Meydanı'na yürüdü. "Bedenimizden, kimliğimizden, ekmeğimizden ellerinizi çekin" pankartı taşıyan kadınlar, "Kadınız, savaşa karşıyız", "Taciz, tecavüz, savaş silahtır istemiyoruz" dövizlerini taşıdı. "Susma, haykır döven eller utansın", "Yaşasın kadınların birliği", "Kadınlar barış istiyor" sloganlarını attılar. Konak Meydanı'nda Kadın Platformu adına açıklamayı okuyan Evrim Kubilay, "Küreselleşen dünya, emeği ile geçinen kadınların günden güne yoksullaşmasına, aç kalmasına, sağlık ve eğitim hizmetlerinden asgari düzeyde bile yararlanamamasına neden olmuştur" dedi. Kubilay, şiddete maruz kalmış kadınların fiziksel ve psikolojik tedavilerinin yapılacağı tedavi merkezleri ve sığınma evleri açılmasını istedi.
Çalışma yaşamında eşitlik istemi
Mersin Kadın Platformu KESK, EMEP, ÖDP, HADEP ve İHD'nin de katıldığı basın açıklamasıyla kadına yönelik şiddeti protesto etti. Eğitim-Sen Mersin Şubesi önünde yapılan basın açıklamasında basın metninini okuyan Eğitim-Sen Sekreteri Leyla Tekin, kadınların bazı taleplerini şöyle sıraladı: "İşsizliğe ve yoksulluğa neden olan IMF politikalarına hayır diyoruz, eğitimde ve sağlıkta eşitlik istiyoruz, çalışma yaşamında eşitlik, işgüvencesi ve sosyal güvence istiyoruz."
Diyarbakırlı kadınlardan çağrı
Diyarbakır Kadın Platformu, emperyalist paylaşım savaşlarında faturanın ezilen halklara kesildiğini savaşların en büyük mağdurlarının ise kadınlar olduğunu ifade etti. Gelir dağılımındaki eşitsizliğin yarattığı yoksulluğun, militarist politikaların kadın ve çocuklar üzerindeki etkisine değinen kadınlar, doğu illerinde son bir ayda yaşanan 303 intiharın da bu durumun sonucu olduğu ifade edildi. Kadın Platformu, "İnsan hakları ihlallerine, işsizlik ve yoksulluğa neden olan IMF politikalarına, eğitim ve sağlıktaki özelleştirmelere, kadınlara yönelik her türlü şiddete, kadın bedeninin teşhirine" karşı mücadele çağrısı yaptı. Amasya Eğitim-Sen Şube Sekreteri Zehra Olcay, şube binasında yaptığı açıklamada, kadının şiddetin önüne geçebilmek için tüm mücadele alanlarına katılması gerektiğini söyledi.
www.evrensel.net