24 Kasım 2000 03:00

Hücre karşıtı mitinge

   kitlesel katılım çağrısı

Paylaş
Hücre karşıtı mitinge
    kitlesel katılım çağrısı
Jülide Kalıç
F tipi cezaevlerine karşı, İHD, ÇHD, Halkevleri, Tüm Yargı-Sen, THYD-Der, TÜMTİS, Dev Maden-Sen, Sivas-Der, PSAKD, Aydın Sanatçı Girişimi, EKM, TUYAB, Konut-İş, Gıda-İş, EMEP, HADEP ve ÖDP tarafından oluşturulan Hücre Karşıtı Platform'nun, düzenlediği "Cezaevleri ve İnsan Hakları Mitingi" yarın yapılacak.
F tipi cezaevlerinin yapımının durdurulması, adli-siyasi ayrımı olmaksızın genel af çıkarılması, 12 Eylül sorumlularının yargılanması ve ölüm orucunda olan tutukluların taleplerinin kabul edilmesi amacıyla düzenlenen miting Abdi İpekçi Parkı'nda gerçekleştirilecek. Ankara dışından gelenlerin saat 10.00'da Hipodrom'da toplanmasının ardından Celal Bayar Bulvarı-Toros Sokak güzergâhından Abdi İpekçi Parkı'na yürünecek. Mitinge Ankara'dan katılacaklar yürüyüş koluna Toros Sakak'tan dahil olacak.
Platformun çalışmaları hakkında bilgi veren İHD Ankara Şube Başkanı Lütfi Demirkapı, mitingin ana temasının cezaevleri ve genel af olduğunu belirterek, basın toplantıları, bildiri dağıtımı ve afişleme çalışmalarıyla mitinge katılım çağrısı yaptıklarını bildirdi.
Zaman tanıyın
"Dirilerimizin önünde yürüyemeyerek, ölülerimizin arkasından ağıt yakmak istemiyoruz" diyen Demirkapı, 1996 ölüm oruçlarının bir benzerini yaşamak istemediklerini vurgulayarak, devletin af konusunda umut tacirliği yaptığına dikkat çekti. "Çetelerin affından yana değiliz ama devletin düştüğü dar platforma düşmek istemiyoruz. Ayrımsız bir genel aftan yanayız" diyen Demirkapı, insanlığa karşı suç işleyenler hakkında zaman aşımı olamayacağını ve bu suçu işleyenlerin bir gün mutlaka yargılanacağını belirtti.
TMY'nin kaldırılmasını ve hücre tipi cezaevlerinin yıkılmasını istediklerini ifade eden Demirkapı, ölüm evleri olarak inşa edilen F tiplerine hiç kimsenin girmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak, ölüm orucunu sürdüren tutuklu ve hükümlülere "Yapılacak çok şey var. Bize zaman kazandırın" diye seslendi.
Genel af çağrısı
Emeğin Partisi tarafından yapılan çağrıda da, F tipi cezaevleri uygulamasından vazgeçilerek, adli ve siyasi ayrımı yapılmaksızın bir genel af çıkartılması için, mitinge katılım çağrısında bulunuldu. Çağrıda, hücre tipi cezaevlerinin, insanlık onuruna yöneltilmiş bir yok etme aracı, başta siyasi tutuklu ve hükümlüler olmak üzere cezaevlerinde çile çeken mahkûmları kişiliksizleştirmeye yönelik psikolojik ve fiili terör saldırısı olduğu vurgulandı. ÇHD Genel Başkanı Ali Ersin Gür de, mevcut sistemin ve çarpık yapılanmanın ürünü cezaevleri sorununun F tipi cezaevi modeliyle çözülemeyeceğini vurgulayarak, önemli olanın cezaevlerine giden yolların kapatılması olduğunu söyledi. Af yasasının toplum vicdanından uzak olduğuna dikkat çeken Gür, çetelerin, hortumcuların, kamu bütçesine zarar verenlerin ve işkencecilerin af edilmesine karşı olduklarını dile getirerek, afla birlikte sistemde de reformların gündeme getirilmesinin gerekliliğine işaret etti.
Sanatçılardan mitinge destek
Halkevleri yönetiminden Cem Erkat ise, adil bir yargılama sisteminin olmadığına işaret ederek, affın öncelikle siyasileri kapsaması gerektiğinin altını çizdi.
F Tipi Cezaevlerine Karşı Aydın ve Sanatçı Girişimi önceki gün yaptığı basın açıklamasıyla mitinge çağrı yaptı. Akşam saatlerinde Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde yapılan eyleme, açlık grevinde bulunan tutuklu yakınları da katıldı. Basın açıklamasını okuyan Şair Şükrü Erbaş, hücre tipi cezaevlerinin sürekli bir işkence olduğunun altını çizdi. F tipi cezaevlerinin yalnızca siyasi tutukluları hedef aldığını ifade eden Erbaş, "Çete, mafya çatışmalarını bahane eden devlet, hücre tipi cezaevlerinin gerekliliğini anlatırken hazırlamış oldukları sözde af tasarısıyla gerçekte neyi murat ettiklerini açığa çıkarmıştır" diye konuştu.
AST tarafından yapılan açıklamada da, cezaevlerinin yeni ölümler eşiğinde olduğu vurgulanarak, F tipi cezaevi uygulamasından vazgeçilmesi istendi. Açıklamada, tüm toplumsal kesimler katliamların durdurulması için mitinge davet edildi.
Öte yandan mitinge destek amacıyla Gebze Cezaevi'nde kalan TDKP, Devrimci Yol, KP-İÖ tutukluları da 22, 23, 24 Kasım tarihlerinde akşam sayımını vermeme eylemi yapacaklar. src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön


Sezer'in yetkileri sınırlandırılıyor
DSP Genel Başkanı ve Başbakan Ecevit'in cumhurbaşkanı önerdiği, ancak memurlar ve bankalar kararnamelerini onaylamaması üzerine Ecevit ve hükümetin tepkisini çeken Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in bazı yetkilerinin sınırlandırılmasında ilk adım atıldı. Söz konusu yasa tasarısı, dün TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. FP'li milletvekilleri, tasarıyı "tepki tasarısı" olarak değerlendirdi.
Bakanlıklar ve Bazı Kuruluşlarda Atama Usulüne ilişkin Kanun'da değişiklik yaparak, kamu görevlilerine ilişkin cetveli yeniden düzenleyen tasarı, Turhan Tayan başkanlığında toplanan Anayasa Komisyonu'nda görüşüldü. Tasarı ile Cumhurbaşkanı'nın atama yetkisi valiler, büyükelçiler, daimi temsilciler, daimi delegeler, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı ile sınırlandırıldı. Müsteşarlar ve ek göstergesi itibariyla buna denk olanlar da "müşterek karar"la atanacaklar.
Tasarı ile izinli ve özürlü olan bakanlara vekillik konusundaki Cumhurbaşkanı'nın onay zorunluluğu kaldırıldı. Yabancı ülkelerde veya uluslararası kuruluşlarda görev alacak memurlara izin de Başbakan yerine ilgili bakanın onayı ile verilebilecek.
Tepki tasarısı
Komisyonda yapılan görüşmeler sırasında söz alan FP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ile FP Bolu Milletvekili İsmail Alptekin tasarıyı "tepki tasarısı" olarak değerlendirerek, hükümetin Cumhurbaşkanı'nın bazı kararnameleri imzalamaması nedeniyle bu düzenlemenin hazırladığını kaydettiler. DYP Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya, "Tasarı, tepedeki çatışmadan kaynaklanıyor" dedi. DSP İstanbul Milletvekili Necdet Saruhan, muhalefetin sanal gerekçeler arayarak tasarıyı engellemeye çalıştığını savundu. ANAP İstanbul Milletvekili Cavit Kavak, tasarı ile hantallığın, kırtasiyeciliğin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını öne sürdü.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Akademisyenlerin isyanı

SONRAKİ HABER

Facebook: Kullanıcıların şifrelerini "düz metin" olarak saklıyoruz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa