21 Kasım 2000 03:00

Hekimler yarın çalışmıyor

Hekimler, halkın sağlığı ve kendi hakları için yarın işbırakıyor. Eylemde hekimler talepleri için TBMM'den somut cevap isteyecekler.

Paylaş
Hekimler yarın çalışmıyor
Özlem Albayrak
Hekimler, yarın halkın sağlık hakkı, hekim ve sağlık çalışanlarının özlük hakları ve onurları için işbırakacaklar. Hekimler, 1 Kasım'da işyerlerinde sandık başlarına giderek Türk Tabipleri Birliği (TTB)'nin hazırladığı "Hekimlerin Mali Haklarının İyileştirilmesine Yönelik Öncelikli Yasa Tasarısı"nı onaylamışlardı. TTB Merkez Konseyi, yarın TBMM'de grubu bulunan partilerin grup başkanları ile görüşerek taleplerinin yerine getirilmesini isteyecek. Hekimler de bu sırada saat 12.00'den sonra işbırakarak talepleri konusundaki ısrarlarını gösterecekler. İşbırakma sırasında hekimler acil servislerdeki hastalar ile çocuk ve kronik hastalara hizmet vermeye devam edecekler.
"Artık insanca yaşamak istiyoruz, ortaya koyduğumuz özverili emeğin karşılığını istiyoruz" diyen hekimler, hastaları, hasta yakınlarını ve emek örgütlerini de haklı taleplerini desteklemeye çağırıyorlar.
Uyarı eylemi
TTB Merkez Konsey Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, daha önce "Hekimlerin Mali Haklarının İyileştirilmesine Yönelik Öncelikli Yasa Tasarısı"nı milletvekillerine ve yetkililere gönderdiklerini belirterek, yarın Meclis'te bulunan partilerin grup başkanları ile yapılacak görüşmelerde, bu taleplerine karşı somut tavır almalarını isteyeceklerini söyledi. Bilaloğlu, yapacakları işbırakma eyleminin uyarı niteliği taşıyacağını ve Meclis'ten somut cevaplar alamadıkları takdirde aralık ayında eylemlerinin derecesini artıracaklarını kaydetti.
Türkiye'de 80 bin civarında hekim bulunduğunu, kamuda çalışan 22 bin hekimin 290 ile 400 milyon lira arasında ücret aldığını hatırlatan Bilaloğlu, 40-45 bin hekimin de muayenehanelerde geçim standartlarını ikinci üçüncü işlerle yükseltmeye çalıştıklarını belirtti.
Bilaloğlu, hekimlerin çalışma koşullarının nitelikli sağlık hizmeti sunmaya uygun olmadığını söyleyerek, ikinci ya da üçüncü işte çalışan hekimlerin verimliliğinin tartışmalı olduğuna dikkat çekti. Eriş Bilaloğlu, hekimlerin mesleki açıdan gelişmek, yeniliklere ayak uydurabilmek için ilaç şirketlerinin olanaklarından faydalanmak durumunda kaldığını ve bu durumun etik olmadığını kaydetti.
Sağlık sisteminin içinde bulunduğu sorunların, halkın sağlık hizmetine ulaşmasını engellediğini dile getiren Bilaloğlu, "Sağlık sistemindeki sorunların kaynağı, sağlıksızlığı üreten sistemden kaynaklanıyor. Biz ücretsiz, nitelikli, eşit ulaşılabilir sağlık hizmeti isterken buna işaret ediyoruz. Bunun yanında, ülkedeki bölüşüm ilişkilerinden çalışanlara, özelde hekimlere verilen payın artırılmasını istiyoruz. Ücretlerimizde istediğimiz artış buna işaret ediyor. Biz vazgeçilemez ve ertelenemez talepleri sunduk ortaya" dedi.
ÖNCEKİ HABER

Köylü sendikasını kuruyor

SONRAKİ HABER

Esenyurtlu kadınlar talepleriyle 1 Mayıs’ta alanda olacak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa