Sarıseki Yatağan olmasın!

Sarıseki'de geçici elektrik ihtiyacını gidermek gerekçesiyle kurulanmobil santraller halk sağlığını tehdit ediyor.

Sarıseki Yatağan olmasın!
Ziya Özışık / Serkan Erdal
Kuruldukları yer ve halk sağlığı açısından çeşitli tartışmalar yaratan mobil yüzer santrallerin İskenderun Sarıseki'de kurulmasının gündeme gelmesi bölge halkının tepkisine neden oldu. Yüzer santralin kurulacağı yer ise fay hattına sadece 80 metre mesafede.
Tarım ile geçimini sağlayan yöre sakinleri mobil santralin en çok Dörtyol ve Erzin'i etkileyeceğini söyleyerek "Yatağan'da termik santrali davulla zurnayla açtılar ama şimdi santralin kapatılması için halk her gün sokaklarda çünkü insanlar nefes alamayacak düzeye geldi. Sarıseki'nin de Yatağan gibi olmasını istemiyoruz" diyorlar. Mobil santrallerini asit yağmurlarına neden olabileceğine dikkati çeken çevre örgütleri ise ÇED Kanunu'nun tamamen kaldırılmasını istiyorlar.
Asit yağmuruna yol açabilir
29 Eylül 2000 tarihli ÇED Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle denetimsiz yapımı söz konusu olan mobil santrallere ve bunlara ait yakıt depolarının kuruldukları yerlerin seçimine karşı yöre halkı ve çevre örgütlerinin tepkisi büyüyor. Kısa dönemli enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik kurulan mobil santraller, geri teknolojisiyle halk sağlığını olumsuz etkileyecek özelliklere sahip. Sıvılaşabilir potansiyelde olan alüvyon üzerinde ciddi tehlikeler barındıran kimyasal madde ve yakıt tankları kuruldukları bölgede asit yağmurları oluşturabilecek potansiyelde. Yüzer santraller ÇED yönetmeliğinde yapılan değişiklikle hukuksal olarak meşrulaştırılarak, bu sayede özel şirketlerin denetimsiz şekilde mobil santral ihalelerini alıp halk sağlığı ve halkın geçim kaynakları düşünülmeksizin yapılıyorlar.
İskenderun Sarıseki'de kurulması gündeme gelen mobil santral, yaşanan denetimsizliğin boyutlarını gösteriyor. Sarıseki'de yapılması planlanan ve ısrarla yeri konusunda kamu yöneticilerinin bilgi vermekten kaçındığı proje alanını Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay Şubesi yayınladığı raporla açıkladı. "İskenderun ve Çevresi Değerlendirme Raporu"nda mobil santralin yakıt deposunun Payas fay hattına 80 metre mesafede olduğu belirtiliyor. Fay hattında oluşabilecek küçük oynamalarda bile ciddi problemlerin oluşabileceğini ifade eden Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı Vahit Pişkinpaşa hazırladığı raporda denetimsizliği üst boyuta çıkaran ÇED Yönetmeliği'nin derhal kaldırılması gerektiğini kaydetti.
Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE) ortak sekreteri Oktay Demirkan ise, yüzer santrallerin geçici enerji üretiminde kullanıldığı için gerekli önemin verilmediğini söyleyerek bunun halk sağlığını ve çevreyi tehdit ettiğini bu konuda da halkın kendilerine destek vermesi gerektiğini belirtti. Yazıcı Demirçelik tarafından yapılacak olan yüzer santralin iskele izni karşılığında 8 milyon dolarlık kültür merkezi inşaatına başlaması çevre örgütleri tarafından devlete verilen bir rüşvet olarak değerlendiriliyor. Kültür merkezi ile iskele arasındaki bağın bir an önce açıklığa kavuşturulmasının gerektiğini belirten Çevre Koruma Derneği yöneticisi Aylin Canpolat, ayrıca ÇED yönetmeliğinin iptali için dava açacaklarını bildirdi.
'Sağlığımız tehlikede'
Öte yandan zaten dar olan yaşam alanlarının daha da daralacağını, yüzer santrallerin sağlıklarını tehdit ettiğini söyleyen yöre sakinleri, "Bölgemiz bir sanayi bölgesi eğer enerjiye ihtiyaç varsa temiz enerjiye yönelsinler, enerji için bizim yaşam hakkımızı elimizden almasınlar" diyerek tepkilerini dile getirdiler.
Tarım ile geçimini sağlayan yöre sakinleri, en çok zararı tarımla uğraşan Dörtyol ve Erzin'i etkileyeceğini söyleyerek "Yatağan'da termik santrali davulla zurnayla açtılar ama şimdi santralin kapatılması için halk her gün sokaklarda çünkü insanlar nefes alamayacak düzeye geldi. Sarıseki'nin de Yatağan gibi olmasını istemiyoruz" dediler.
www.evrensel.net