17 Kasım 2000 03:00

Af siyasi tutukluları da kapsamalı

Hükümet, siyasi tutukluları, şeker bayramına kadar çıkartmayı düşündüğü affın dışında tutmayı tasarlıyor. İnsan hakları örgütlerinin başkanları ise, politik tutukluları kapsamayan bir affın toplumsal barışı dinamitleyeceğini vurguladı.

Paylaş
Af siyasi tutukluları da kapsamalı
Jülide Kalıç
Mazlum-Der Genel Başkanı Yılmaz Ensaroğlu, İHD Genel Başkanı Hüsnü Öndül ve TİHV Genel Başkanı Yavuz Önen, çıkarılması planlanan affın öncelikle politik nedenlenden ötürü cezaevlerinde olan tutuklu ve hükümlüleri kapsaması gerektiğini bildirdiler.
Mazlum-Der Genel Başkanı Yılmaz Ensaroğlu, gazetemize yaptığı açıklamada, adil yargılanma haklarının tam kullanılabildiği, anayasa ve yasalarının gerçekten evrensel hukuk ilkelerine uygun olduğu, yargının bir baskı sindirme aracı değil, insan hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir mekanizma olarak işlediği ülkelerde affı çok doğru bulmadığını belirterek, teorik olarak affın, siyasetin yargıya ve hukuka müdahele anlamı taşıdığını ancak, yargının bağımsız olmadığı ülkelerde de affın kaçınılmaz bir araç olduğunu söyledi.
Af mantığı ters
Affın vaat edilip çıkartılmamasının cezaevlerindekilere ve yakınlarına son derece ağır işkence olacağını vurguladı. Ensaroğlu, affın erdemli bir iş olduğunu ancak, herkesin kendisine karşı suç işleyen kişiyi affetme yetkisine sahip olduğunu bildirdi. "Devlet bir af çıkaracaksa ayrımsız bir af çıkarmalı, eğer ayrıma gidecekse de öncelikle siyasal düşüncelerinden ve inançlarından ötürü cezaevlerinde bulunan insanları affetmeli" diyen Ensaroğlu, devletin af mantığını ters işlettiğini, başka şahıslara suç işleyenleri af kapsamına aldığını, kendisine karşı suç işleyenleri ise kapsam dışında bıraktığını, bunun da ahlaki ve hukuki dayanağı olamayacağını kaydetti. Ensaroğlu, devlet ve toplum arasındaki güven bunalımının giderilmesi için ayrımsız genel affın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Özellikle düşünce mahkûmları için af çıkarılmasının dillendirilmesinin bile çirkin bulduğunun ve düşünce mahkûmlarına karşı devletin af dilemesi gerektiğinin altını çizen Ensaroğlu, bütün toplumun ve devletin bu insanlara karşı özür borçlu olduğunu vurguladı.
87. madde değişsin
İHD Genel Başkanı Hüsnü Öndül ise politik tutuklu ve hükümlüleri de kapsayan genel affın zorunlu olduğunu vurgulayarak, politik tutuklu ve hükümlüleri kapsamayan bir affın toplumsal barışı dinamitleyeceğinin altını çizdi. Öndül, afla birlikte demokratik bir yeniden yapılanmanın da gündeme getirilmesinin gerektiğini söyledi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Yavuz Önen de, çıkarılacak affın siyasi olması gerektiğinin altını çizerek, öncelikle "Devlete karşı işlenilen suçlar affedilemez" diyen Anayasa'nın 87'inci maddesinin değişmesi gerektiğini belirtti. Ayrımsız bir genel aftan yana olmadığını ifade eden Önen, insanlık suçu işleyenlerin ve işkencecilerin asla affedilemeyeceğini vurgulayarak, bu suçu işleyenlerin af kapsamının dışında tutulmasını istedi.
ÖNCEKİ HABER

Küreselleşmenin bağımlı özgürlüğü

SONRAKİ HABER

Ahmet Davutoğlu’nun çıkışı: Meydan okumadan meydana çıkmak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa