KESK'ten sürekli eylem kararı

Yürüyüşler, iki günlük oturma eylemi ve büyük Ankara mitingi ile IMF dayatmalarına, IMF'ci hükümete karşı onbinlerle tepkisini dile getiren KESK, Emek Platformu ile 1 Aralık'ta yapacağı işbırakmaya hazırlanıyor.

KESK'ten sürekli eylem kararı
Sultan Özer
2001 yılı bütçesinde dayatılan yüzde 10'luk sefalet zammını, zorunlu tasarrufların gaspını, grevli toplusözleşmeli sendika yasasının çıkmamasını, Ankara Kızılay Meydanı'nı dolduran onbinlerce kişiyle birlikte protesto eden KESK, mücadeleyi 1 Aralık'taki işbırakmaya kadar yükseltme kararı aldı.
KESK Genel Yönetim Kurulu (GYK)'nun önceki gün 10 saat süren toplantısında, Ankara yürüyüşleri, iki günlük oturma eylemi ve sonrasında gerçekleştirilen büyük mitingle kitlenin büyük bir motivasyon kazandığı, bunun sonuç alıcı eylemlere dönüştürülmesi gerektiği tartışıldı. Toplantıda görüşlerini dile getiren başkanların tamamına yakını işbırakma önerisi getirirken, bazıları Emek Platformu'nun aldığı 1 Aralık işbırakma kararına bütün güçleriyle katılma, ama ondan önce de KESK'in bağımsız işbırakmaları örgütlemesi gerektiğini söylediler. Bazı başkanlar ise sadece bir günlük işbırakmanın sonuç alıcı olmayacağını, iki günlük veya daha fazla bir işbırakma olması gerektiğini dile getirdiler.
Toplantıda, genel eğilim işbırakmaların 1 Aralık'la sınırlı kalmaması, ama 15 Aralık'tan sonra yapılacak işbırakmaların da bir sonuç getirmeyeceği yönünde oldu. İşbırakmanın göstermelik değil, gerçekten olmasını, gerekirse bunun denetlenmesini de isteyen bazı başkanlar ise işbırakmanın ardından alanlarda toplanma ve, "Biz taleplerimiz için işbıraktık" mesajı verme önerisini getirdi. İşbırakmaya kadar, bordro yakma, kitlesel basın açıklamaları, hükümeti oluşturan parti merkezleri önünde oturma, siyah çelenk bırakma ve 2001 yılı hedefinin toplusözleşme olması gibi öneriler de sunuldu.
Eylem, bütçe görüşmelerine endeksli
Örgütte oluşan motivasyonu iyi değerlendirmek gereği üzerinde de durulan GYK'da, miting öncesi yürüyüşlerde yaşanan eksiklikler de dile getirildi. Gelen öneriler ışığında, eylemlerin bütçe görüşmelerine endeksli yürütülerek, her sendikanın kendi işkolunun bütçesinin görüşülmesi sırasında kitlesel eylemler gerçekleştirmesi kararlaştırıldı. Kendi işkollarıyla ilgili bütçe görüşmelerinde sendikalar, tüm illerde bağlı oldukları kurumların önünde kitlesel basın açıklamaları veya oturma eylemleri gerçekleştirecekler.
"24 Kasım Öğretmenler Günü"nde Eğitim-Sen üyesi eğitim emekçileri alanlara çıkarak, 24 Kasım'ın 12 Eylül'ün ürünü, kendilerine dayatılan bir gün olduğunu, gerçek öğretmenler gününün 5 Ekim olduğunu bir kez daha hatırlatacaklar.
KESK, 25 Kasım'da ise kadına yönelik yoksulluk ve şiddet dayatmasına karşı da alanlara çıkarak, kitlesel basın açıklamaları yapacak.
1 Aralık'ta işbırakma
Emek Platformu'yla, Maliye Bakanlığı Bütçesi'nin görüşüleceği 1 Aralık'ta yapılacak işbırakmaya kadar bildiriler ve afişlerle de kamuoyu oluşturma, kitleyi hazırlama çalışmalarını yürütecek olan KESK, 1 Aralık'taki işbırakmaya bütün gücüyle katılma, Emek Platformu'nu oluşturan diğer örgütlerin de aynı şekilde tüm güçleriyle işbırakmayı gerçekleştirmeleri yönünde zorlayıcı olma kararı aldı. KESK ayrıca üzerinde Kızılay'daki miting fotoğrafının yer aldığı ve "1 Aralık'ta hizmet üretimini durduruyoruz" yazılı pankartlar da hazırlayacak.
www.evrensel.net