13 Kasım 2000 03:00

Kurultay birleştiriyor aydınlatıyor

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'nin onlarca köyünde 5 aydır, üretici köylü kurultayı çalışmalarını yürüten Kurultay Düzenleme Komitesi üyelerinin ısrarlı çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

Paylaş
Kurultay birleştiriyor aydınlatıyor
Bülent Falakaoğlu
Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'nin onlarca köyünde 5 aydır, üretici köylü kurultayı çalışmalarını yürüten Kurultay Düzenleme Komitesi üyelerinin ısrarlı çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Komite üyeleri çalışmalara başlarken, karşı karşıya bulundukları; birçok üreticinin umutsuz olması, üretimden vazgeçmeyi tasarlaması ve benzeri olumsuzlukların yanında önlerine çıkan bir büyük engeli de aştı. Köylü gazetesi çevresinin, kendilerinin aylardır yürüttüğü çalışmaları görmezden gelerek, fırsatçı bir yaklaşımla, bazen de iki çalışmayı da aynı kişilerin yürüttüğünü söylerek bir kurultay düzenlemesi ve kurultayın başarısız geçmesi bazı köylerde büyük bir umutsuzluk yaratmıştı.
Kurultay Düzenleme Komitesi üyelerinin tüm muhtarları, köyün ileri gelenlerini, kooperatif başkanlarını, üretici birlik yöneticilerini dahil ederek işe başlamaları, gittikleri her yerde katılımcıları, içerisinde yer alanları tanıtmaları köylülerde dar, fırsatçı ve kendi çıkarlarından öte bir çalışmanın olduğu izlenimi bırakıyor. Bazı kahvelerde, "Lüleburgaz'da Köylü gazetesinin düzenlediği kurultayı gördük. Hani ne oldu?" gibi sorular karşısında verilen cevaplar sonrasında bu soruyu soran birçok üretici kendisini kurultay delegesi olarak yazdırıyor.
Örnek bir çalışma
Kurultay Düzenleme Komitesi Üyesi İsmet Patron, gittikleri köylerde üreticilere sadece tanıtım broşürü, bildiri dağıtıp, kahveye afiş asıp geri gelmemelerinin, amaçlarını çok iyi anlatmalarının karşılığını aldıklarını dile getiriyor. "Muhtarının, namuslu, emeğin yanında kooperatif başkanının yer aldığı bir girişime köylünün güven duymaması söz konusu olamaz. Ha bazen yılgınlığa düşmüş, eylem ve hak arama çabalarından ümidini kesmiş köylüler de var. Onlara da sendika kurma hedefimizden bahsediyoruz. Ve bunları söyleyenlere taşın altına ellerini koymaları çağrısı yapıyoruz. Olumlu cevaplar alıyoruz" diyor.
Patron'un dikkat çektiği noktaları gittiğimiz her kahvede görür olduk. Gidilen her kahvede, "Kahveci arkadaşım telvizyonun sesini kısar mısın? Ve köylü arkadaşlarım biraz zamanınızı bize ayırır mısınız?" diye başlayarak yapılan konuşmaların ve ardından komite üyelerinin, girişimcilerin adlarının sayılmasının olumlu etkisi, kahvelerdeki konuşmaların ardından yapılan ve "Düzenleme Komitesi'nin elinde biriken onlarca kurultay delegesiyle iyice açığa çıkıyor.
Gittiğimiz birçok köyde Düzenleme Komitesi'nde yer alan ve daha önce köylere giderek köylülerden oy isteyen EMEP Kırklareli milletvekili adayları, Şevki Konur ve İsmet Patron hemen tanınıyor. Önce parti propagandası yapacağını düşünerek televizyonun sesini kısmak istemeyen kahveciler de oluyor. Ama ısrarlı anlatımların ardından işin köylü sorunu olduğunu ve bu girişimin içerisinde EMEP'li, DYP'li, DSP'li vs. birçok parti üye ve yöneticisinin olduğunu gören köylü ve kahveci, televizyonun sesini kısarak can kulağıyla dinliyor.
Necatiye köyünün bir kahvesindeyiz, "Ben kurtçuyum İsmet ağa, şimdi köylü Mehmet Ali Erbil'i izliyor kesmeyelim istersen" diyerek konuşmaları engellenmeye çalışan bir kahveciyle yaşanan diyalog bu örneklerden sadece biri: "Sen kurt, şimdi ben de arslan olup boğuşalım mı? Hepimizin bir partisi var. Ben EMEP'liyim ama kimseye partisinden dolayı fazla taban fiyat vermiyorlar. Ergene bizi zehirlerken bazı partileri ayırmıyor. Gün birleşmenin günüdür. Yarın çok geç olabilir" cevabının ardından, bir köylü kahveciye dönerek, "Başlarım senin Mehmet Ali'ne bre" diyerek, televizyonu kapattırarak, kahvedeki herkesin konuşmanın devamını, çalışmaların hedefini dinlemesini sağlıyor. Sonuç, kahveci özür diliyor ve kahveden 10 kişi kurultay delegesi oluyor.
Tabi destekleriz bre!
Delege olan köylülere, neden delege olduklarını sorduğumuz da, gittikçe yok olmaya başlayan köylüleri hiçbir parti ayrımı yapmadan birleştiren bir kurultay olmasının ve kurultayın üretici sendikası kurmak gibi iddialı bir hedefinin olmasının delege olmalarında etken olduğu cevabını alıyoruz. Ve yandan araya giren Hasan Yılmaz hemen ekliyor: "Adamlar bir sürü köy geziyor, köylüleri bilinçlendiriyor. Bu kurultay hem ayrı partidekileri birleştiriyor, hem de köylüyü aydınlatıyor, sonuna kadar destekleriz bre!"
ÖNCEKİ HABER

Berlin'de eğitimcilerden senatoya

SONRAKİ HABER

Cezayir'de cumhurbaşkanı seçimi için 24 adaylık başvurusu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa