Üç banka daha talana açılıyor

Özelleştirilerek içi boşaltılan bankaları devralarak faturasını halkın üstüne yıkan hükümet, üç kamu bankasını daha özelleştirme talanına hazırlıyor.

Üç banka daha talana açılıyor
Hükümet üç kamu bankasını daha özelleştirmek için kanun tasarısı hazırladı. Devlet Bakanı Recep Önal, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası'nın yeniden yapılandırılarak özelleştirilmeleri için hazırlanan yasa tasarısını Meclis'e sundu. Tasarının yasalaşması halinde bu bankaların esnaf ve çiftçilere kredi vermeleri zorlaştırılacak.
Hükümet üç bankanın 11 trilyon görev zararları bulunduğu gerekçesi ile özelleştirmeyi savunurken, özelleştirilen ve tekrar devralınan bankaların devlete zararları bunu aşıyor. Üstelik özelleştirme için yapılan harcamalar da özelleştirme gelirlerinden fazla.
Devlet Bakanı Önal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nunda, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası hakkındaki kanun tasarısıyla ilgili olarak, hükümet adına sunuş yaptı. Ziraat, Halk ve Emlak Bankalarının Türk bankacılık sisteminin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunu belirten Önal, söz konusu üç kamu özelleştirme amacı ile yeniden yapılandırılacağını bildirdi.
Önal, "Bu kanunun amacı, kamu bankalarının yeniden yapılandırılması yoluyla, gerek idari, gerekse mali yapılarının güçlendirilmesi ve nihai olarak özelleştirilmeleridir.
Bu suretle tüm sektörün rehabilitasyonu mümkün olabileceği gibi, AB ile gerçekleşecek üyelik öncesinde sistemin bütünüyle sağlıklı bir yapıya kavuşması ve ulusal rekabet gücümüzün artması sağlanacaktır" dedi.
Tasarı taahhütlerle uyumlu
Söz konusu tasarının, yürütülmekte olan enflasyonla mücadele ve yeniden yapılanma programı ile bu çerçevede uluslararası kuruluşlara verilen taahhütlerle de tam bir uyum içerisinde olduğunu kaydeden Önal, şöyle devam etti:
"Amaç, kamu bankalarının da özel sektör bankalarıyla aynı yasal çerçeve içinde hareket etmesi olduğundan, kanun tasarısında genel hükümlere yer verilmiş, detay hükümlerin ise ana sözleşmelerde düzenlenmesi öngörülmüş ve bu şekilde tasarı ileride yeni bir yasal düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak bir biçimde hazırlanmıştır.
Tasarının yürürlüğe girmesiyle kamu bankalarına, mali yapılarını bütünüyle bozan görevler, kaynak tahsisi yapılmaksızın verilemeyecek. Buna ek olarak, mevcut durumda 30 Haziran 2000 tarihi itibarıyla 11 katrilyon lirayı aşan stok görev zararının tasfiyesine ilişkin bir programın hazırlanmasına da olanak sağlanmaktadır."
KİT statüsündeki bankaların özel hukuka tabi olacakları tasarı ile kamu bankalarını özelleştirilerek devletin finans kesiminden çekilmesi hedefleniyor.
www.evrensel.net