Fotoğraf: AA

Ankara'yı zorlayacak ortaklık

Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde izleyeceği yolu ortaya koyan "Katılım Ortaklığı Belgesi" Kıbrıs sorununun çözümünü Atina'nın istediği gibi Lahey'e havale ederken, MGK'nın bir danışma kuruluna dönüştürülmesi isteniyor.

Ankara'yı zorlayacak ortaklık
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB)'ne tam üyelik sürecinde izleyeceği yolu ortaya koyan ve önceki gün tamamlanak Komisyon üyelerine gönderilen Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) bugün açıklanacak. Kamuoyuna dün yansıyan 16 sayfalık belgede, Ankara bugüne kadar direndiği birçok konuda adım atmakla yükümlü kılınıyor.
Kbırıs'a Lahey yolu
KOB'un "ilkeler" başlığını taşıyan bölümünde Kıbrıs'la ilgili kısmında Helsinki Zirvesi'nin kararlarına atıfta bulunuluyor ve adres olarak da Atina'nın başından beri ısrarcı olduğu ve Ankara'nın kabul etmediği Lahey adres olarak gösteriliyor: "Konsey, Birleşmiş Milletler Şartı'nın, sınır sorunları ve benzeri anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne ilişkin ilkesine verdiği önemin altını çizer. Bunu başaramamaları halinde aday ülkeler sorunu, makul bir sürede Lahey Adalet Divanı'na götürmelidirler."
Siyasi ve ekonomik kriterler
Belgede 2001 yılı sonuna kadar Ankara'dan tamamlaması beklenen kısa vadeli beklentilerden bazıları şöyle:
 • İfade özgürlüğü için yasal ve anayasal garantilerin güçlendirilmesi.
 • İşkenceye karşı gerekli tüm önlemlerin alınması.
 • İdam cezasında uygulanan moratoryumun sürdürülmesi.
 • Türk vatandaşların ana dillerinde radyo ve televizyon yayını yapmaları önündeki engellerin kaldırılması ve Güneydoğu'daki durumun iyileştirilmesi.
 • IMF ve Dünya Bankası'yla varılan anlaşmalar çerçevesinde, enflasyonu düşürme yönündeki politikaların sürdürülmesi, özellikle kamu harcamalarının kontrol edilmesi.
 • Mali sektör reformunun sürdürülmesi.
 • Tarım reformunun yapılması
 • Özelleştirmeye devam edilmesi.
  'MGK danışma kuruluna dönüştürülmeli'
  Katılım Ortaklığı Belgesi'nde Türkiye'nin üyelik koşulu olarak önüne konan orta ve uzun vadede kriterler ise şöyle sıralanıyor:
 • Milli Güvenlik Kurulu (MGK)'nun anayasal rolünün AB içindeki uygulamayla bağlantılı olarak danışma kurulu biçiminde düzenlenmesi.
 • OHAL'in kaldırılması, kültürel çeşitliliğin ve kökenlerine bakılmaksızın tüm vatandaşların kültürel haklarının garanti altına alınması.
 • Eğitim alanı dahil olmak üzere tüm alanlarda bu haklardan yararlanmayı engelleyen düzenlemelerin kaldırılması.
 • Dillerine, ırklarına, renklerine, cinsiyetlerine, siyasi düşüncelerine ya da dinlerine bakılmaksızın ve herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan, tüm insan hakları ve temel haklardan yararlanmalarının garanti altına alınması.
 • Özgürlüklerin garanti altına alınması çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan maddeler çerçevesinde, Anayasanın gözden geçirilmesi, idam cezasının kaldırılarak AİHS'nin 6. Protokolü'nün imzalanması, cezaevlerindeki durumun BM standartlarına çıkarılması.
  www.evrensel.net