Fotoğraf: AA

Türkiye'den sosyoloji manzaraları

Eskişehir'de yapılan 3. Ulusal Sosyoloji Kongresi'nde toplumsal sorunlara ilişkin bildiri ve görüşler dile getirildi. Çeşitli üniversitelerden bilim adamlarının sunduğu 150'yi aşkın bildiri pek çok alanda saptamalar içeriyor.

Türkiye'den sosyoloji manzaraları
Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve Sosyoloji Derneği tarafından düzenlenen 3. Ulusal Sosyoloji Kongresi sona erdi. Bilim adamları ve sosyologlar 3 gün süren kongrede Türkiye toplumuna ve eğitim yapısına ilişkin saptamalarda bulundular. Kongrede, çeşitli üniversitelerden gelen bilim adamı ve sosyologlar tarafından 150'nin üzerinde poster ve sözlü bildiri sunuldu. Bu bildirilerde yer alan görüşlerden bazıları şöyle;
Kadının rolü değişmedi
Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi Nuray Karaca kırsal kesimin sosyal değişime ilgi duyduğunu, ancak bu alanlardaki kadınların rolünün hala değişmediğini vurguladı. Karaca, günümüzde kadınların artık kimliklerini sorgulamaya başladıklarını kaydetti.
TV sıkıntıları unutturuyor
ODTÜ'den Dr. Alev Kahya Birgül de, Türk ailesinin özellikle sıkıntılarını unutma ve eğlence amaçlı olarak televizyon seyrettiğini ve teselliyi televizyonda bulduğunu belirtti.
Bilim üretmek parayla ilintili
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Pınar Tınaz, "akademisyenlerin işe bağlılıklarının parayla ilintili olduğunu" belirterek, akademisyenlerin maddi nedenlerden dolayı işe bağlılıklarının düşük olduğunu, özellikle üç büyük ilde işe bağlılığın daha da düştüğünü kaydetti.
Nüfus 'milli zenginlik'!
Hacettepe Üniversitesi Araştırma görevlileri Işıl Onan ve Arzu Çetinkaya'nın 21. dönem milletvekilleri üzerinde yaptıkları araştırmada da, siyasilerin seçim dönemlerinde nüfusu "milli zenginlik" olarak görmelerine karşın, aslında doğum kontrol yöntemlerine yabancı olmadıkları ortaya çıktı. Araştırmada, milletvekillerinin çocuk sahibi olma oranlarını seçim bölgelerinin belirlediği kaydedildi.
Çöp toplamak yeni meslek
Ege Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Neşe Özgen'in Samsun ve Denizli illerinde yaptığı araştırmaya göre, çöp toplamak artık meslek haline geldi. Özgen, Samsun'da çöp toplayan insanların asgari ücretten daha fazla para kazandıklarını belirtti. Özgen, çöp toplama işinin aile reisleri tarafından yapıldığını, çocukların ise çöp toplamaya çıkartılmayıp, eğitimlerini sürdürmelerinin istendiğinin ortaya çıktığını kaydetti.
Devlet okulları etkinlik fakiri
ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, bildirisinde "devlet okullarının sosyal etkinlik fakiri" olduğunu belirtti. Ayata, devlet okullarında öğrencilerin ders dışında biraraya gelmediklerini, özel okullarda ise sosyal etkinliklere büyük önem verildiğini anlattı.
www.evrensel.net