Eğitimde örtülü KHK

MEB'in yeni genelgesiyle hukuk yok sayıldı. Genelgede, sadece sabıka kaydı olmayan öğretmen adaylarının göreve başlayacakları, hakları iade edilse de kaydı olanların göreve başlatılmayacağı belirtiliyor.

Eğitimde örtülü KHK
Rojda İldan
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü, 18 Eylül 2000 tarihinde valiliklere gönderdiği genelgeyle hukuku çiğniyor. İllere atamaları yapılan öğretmen adaylarından, sabıka kaydı olanlar, haklarında 'Memnu hakları iade' kararı olsa bile göreve başlatılmıyor. İlçelerinde böyle bir durumun yaşandığını belirten Eğitim-Sen 7 No'lu Şube Hukuk Sekreteri Mehmet Ali Ataman, genelgeyi 'Örtülü KHK' olarak değerlendirdi ve iptal edilmesi gerektiğini belirtti.
Adaylar mağdur
Milli Eğitim Bakanı adına Genel Müdür Hüseyin Acar imzasıyla çıkarılan ve valiliklere ulaştırılan genelge, Devlet Memurluğu Sınavı'nı kazanarak, çeşitli illere atamaları yapılan öğretmen adaylarını ilgilendiriyor. Valiliklere gönderilen genelgenin birinci maddesinde, öğretmen adaylarının görev yerlerinin norm kadro esasları dikkate alınarak bir an önce belirlenmesi ve belgelerini tamamlayarak başvuranların, atama kararlarını beklemeden göreve başlatılmaları, ikinci maddesinde de bedensel özürlü olan öğretmenlerin, belgeler değerlendirilene kadar göreve başlatılmayacağı açıklanıyor. Genelgenin üçüncü maddesi ise Cumhuriyet Savcılıkları'ndan aldıkları belgelerde "Sabıka kaydı yoktur" ifadesi bulunmayan öğretmen adaylarını ilgilendiriyor.
"Cumhuriyet savcılıklarınca düzenlenen belgelerde 'Sabıka kaydı yoktur' ifadesi bulunanların belgelerine göre göreve başlama işlemi yapılacak, 'Sabıka kaydı vardır', 'Sabıkası adli sicilden silinmiştir' ya da 'Memnu hakların iadesine karar verilmiştir' gibi ifadeler bulunanlar göreve başlatılmayacak, ilgililerden gerekli belgelerin temin edilmesi istenerek, tamamlandığında ilgili atama birimlerine gönderilecektir. Bakanlığımızca gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra göreve başlatılmaları uygun görülenler ayrıca bildirilecektir" denilen genelgenin 3. maddesi birçok öğretmen adayını mağdur ediyor.
657'ye aykırı
Örgütlü bulundukları ilçe sınırlarında bu maddeden ötürü işine başlayamayan bir öğretmen adayının bulunduğunu ifade eden Mehmet Ali Ataman, genelgede gayri hukukilik olduğunu saptadıklarını belirtti. Mağdur olan arkadaşlarının 1994 yılında 2 ay 10 günlük bir ceza aldığını belirten Ataman, arkadaşlarının göreve başlatılmama gerekçesi olarak genelgenin gösterildiğini ifade etti.
Arkadaşlarının cezasının süre ve nitelik olarak 657 sayılı memur yasasına göre 'memuriyetten men'i gerektiren suçlar kapsamına girmediğini söyleyen Ataman, "Bu ceza paraya çevrilip ertelenmiş bir cezadır. Bir de bu ceza 1994'te alındığı için sabıkadan silinmeyi hak etmiş bir cezadır" dedi.
Örtülü KHK
Genelgenin mahkemenin verdiği 'memnu haklarını iade' kararını tanımamak olduğunu vurgulayan Ataman, "Bunlar açıkça Hüseyin Acar'ın 'Ben mahkeme kararlarını tanımam, hukuk beni ilgilendirmez' dediğini gösteriyor" dedi. Bu genelgeyi "Kanun hükmünde kararname (KHK)'nin örtülü şekli" olarak da değerlendirdiklerini söyleyen Ataman, "Hükümet yetkilileri her ne kadar bu kararnamenin şeriat yanlılarının tasfiyesi için çıkarılacağını söylese de buradaki olay kararnamenin sendikal alanda faaliyet gösteren eğitimcileri ve çalışanları hedef aldığının açık göstergesi" diye konuştu.
'Hukuk tanımazlık' olarak değerlendirdikleri genelgenin acilen ortadan kaldırılması gerektiğini ifade eden Ataman, 10 günlük başlama süresi içinde başvuran ve bu genelge uyarınca, "Şimdi git, biz seni sonra bilgilendireceğiz" denilen onlarca öğretmen adayı olduğunu söyledi.
Genelgede MEB'in gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra karar vereceğinin belirtildiğini açıklayan Ataman, "Neyi değerlendirecekler? Onu da anlamadık" dedi. Bu kişilerle ilgili olarak ileride zamanında başvurmadığı için göreve dönmediği biçiminde karar verilebileceğini vurgulayan Ataman, öğretmen açığının kapatılması için bu kişilerin acilen göreve başlatılmasını, MEB'in acilen bu genelgenin önüne geçmesini talep ettiklerini açıkladı.
www.evrensel.net