25 Ekim 2000 01:00

Pirelli'de esnek yapılanma

Dört ayrı mini fabrika şeklinde yeniden organize edilecek olan Pirelli'de toplam kalite yönetimi ve kalite çemberleri de hayata geçirilecek.

Paylaş
Pirelli'de esnek yapılanma
Pirelli fabrikası esnek çalışmaya göre yeniden yapılandırılıyor. Ekim ayından itibaren fabrikanın yeniden organizasyonu ile başlayacak olan esnek çalışma ile işçilerin daha fazla sömürülmesinin olanakları artırılacak.
'Motivasyon, katılım ve sorumlulukların paylaşılması' sözcüklerinin ardına gizlenen yeniden yapılanma programı uyarınca işçilerin daha fazla çalışması, beden güçlerinin yanısıra zihin güçlerinin de sömürülmesi amaçlanıyor. Fabrikanın 4 'mini fabrika' olarak organize edilmesindeki amaç "büyüyen fabrikamızı gelecekteki gelişmeleri de dikkate alarak yeniden yapılandırmak ve her Pirelli çalışanının daha fazla katılım ve motivasyonunu" sağlamak olarak açıklanıyor.
Karışım Mini Fabrikası, Radyal Oto (Yarı mamul ve Konfeksiyon) Mini Fabrikası, Radyal Oto 2 (Pişirme veFinitura) Mini Fabrikası, Tam Çelik Mini Fabrikası olarak dörde bölünen fabrikada her mini fabrikada çalışan işçiler orada üretilen ürünün tamamından sorumlu olacak. Böylece işçiler her işi yaparak daha fazla çalıştırılacağı gibi hatalı üretimden de sorumlu tutulabilecek. Fireler işçilere yansıtılacak ve gerekli görüldüğünde ücretlerinden kesilebilecek. Bunun yanında işçiler birbirlerini kontrol ederek fireleri önlemeye çalışırken dayanışmanın ortadan kaldırılması, yerine birbirini denetleyen ve 'ihbar eden' işçinin gelmesinin yolu açılacak. Hatalı üretimin mini fabrika işçileri tarafından yapılması ile kalite kontrol elemanlarına ihtiyaç kalmayacak ve patron bu elemanları istediği zaman işten çıkarabilme olanağına kavuşacak.
"Üretenlere kendi kalite, bakım, planlama ve iyileştirme sorumluluğunu üstlenme imkânı" alarak tanımlanan yeniden yapılanma ile kalite kontrol işinin yanı sıra bakım ve onarım işi de mini fabrika işçilerinin sırtına yıkılacak ve sömürü daha da artacak.
Mini fabrikaların bakım, kalite işlerinin yanı sıra planlama ve iyileştirmeyi de üstlenmeleri ile işçilerin beden güçlerinin yanı sıra zihinsel yetenekleri de sömürüye açılacak. Bütün bunlar fabrikanın değişen piyasa koşullarına daha kolay uyumunu sağlayacak ve fabrikanın kârı artacaktır.
Model nasıl uygulanacak?
Mini fabrikalar üretimin başından sonuna kadar sorumlu olacak. Bu fabrikalar ayrıca bakım ve kaliteyi de üstlenecek, dolayısıyla diğer yardımcı birimlerden özel haller dışında yardım istemeyecekler. Böylece işçi sayısı azaltılırken üretimin artırılması istenecektir. Mini fabrikadaki her işi yapabilen az sayıdaki 'profesyonel' işçi bütün işi yaparken, çalışma saatleri de üretim ihtiyacına göre esnetilecek. Böylece gecesi gündüzüne karışmış bir halde çalışan işçilerin sırtından kazanılacak para daha da artacak. Hatalı üretimden ise fabrika işçileri sorumlu tutulacak. Çünkü yeni tanım ile bakım, onarım ve kalite de aynı işçilerin görevleri arasında sayılmaktadır.
Modelin bir başka özelliğini ise işçilerin yeniden örgütlenmesi oluşturacak. Kalite kontrol ve hatasız üretim sırasında birbirinin muhbiri ve denetçisi haline getirilen işçiler "hücremodül" şeklindeki gruplarda toplanacak ve "asistan ve işçi" olarak bölünecekler. Böylece oluşturulan takımlar sınırları çizilmiş mini fabrikaların ya da bölümlerin sınırları dışına çıkamayacaklar. Böylece işçiler arasındaki birlik ve dayanışma duygusunun ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Bunun ardından "işyerini sahiplenme" seminerleri ve sendikasızlaştırma çabaları gelecektir.
ÖNCEKİ HABER

Fujimori yan çiziyor

SONRAKİ HABER

Dilovası’nda iş kazası: Forktliftin altında kalan işçi yaralandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa