800 milyon kişi aç

Dünya Gıda Günü 'açlığın olmadığı bir milenyum' teması ile düzenlenen törenlerle kutlanıyor... Ancak dünyada bugün her 7 kişiden birisi aç...

800 milyon kişi aç
Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı İbrahim Yetkin, Afrika başta olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinde açlık sorunun çözümlenemediğini belirterek, esas sorunun gelir dağılımındaki eşitsizlikten kaynaklandığını söyledi.
Gelir dağılımındaki adaletesizlik bakımından Türkiye'ye bakıldığında da, Türkiye'nin açlık tehdidi altında olan bir ülke konumunda bulunduğunu ifade eden Yetkin, "Ülkemiz doğal kaynaklar, iklim, işgücü ve sermaye olarak gelişmekte olan ülkelerin bir çoğundan iyi durumdadır. Öte yandan da ülkemiz gelir dağılımı açısından en kötü olan ilk 5 ülke arasında bulunmaktadır" dedi.
Yetkin, halen uygulanmakta olan ekonomik programın IMF patentli olduğunu ve programın eşitsizliği daha da derinleştirdiğini ifade etti. Beslenme sorununun aynı zamanda bir kaynak tahsisi meselesi olduğunu vurgulayan Yetkin, insanlığın dünya genelinde sahip olduğu kaynakları ve üretimin büyük bölümünü beslenme amaçlı değil, savaş amaçlı olarak kullandığını bildirdi. Türkiye'de ''yolsuzlukların'' konusunun açlık tehdidini artıran ciddi bir faktör durumuna geldiğine dikkat çeken Yetkin, "Türkiye bütçe açığını kapatmak amacıyla kullanacağı 1-2 milyar dolar uğruna IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların gelir dağılımını bozucu ve üretimi daraltıcı politikalarına (evet) derken, tek bir banka hortumlama olayında bu miktarda yolsuzluk yapılabilmektedir" dedi.
Yetkin, ''Bir avuç kravatlı eşkıya tarafınan hortumlanan milyarlarca dolar karşılığı, dönüp, dolaşıp üreticinin, tüketicinin cebinden çıkmaktadır'' dedi. Yetkin, daha açık bir deyişle, bir avuç namuzsuzun, açlık tehdidiyle karşı karşıya bulunan milyonlarca dar gelirlinin ekmeğini yağmalamakta olduğunu sözlerine ekledi.
www.evrensel.net