Halk bütçenin gelir kalemi

2001 bütçesinde halkın ihtiyaçlarına dönük hiç bir düzenleme bulunmuyor. Gelir kalemi tamamen halktan karşılanacak.

Halk bütçenin gelir kalemi
Hükümetin hazırladığı 2001 yılı bütçesi, işçi, memur ve üreticiler için gelecek yılın bu yıldan daha kötü olacağının habercisi. Bunun ilk işareti de memurlara verilecek zammın yüzde 15 ile sınırlı tutulması ve kamu sektöründe çalışan işçilere de "sembolik zam" öngörülmesi. Ayrıca bütçede yatırımlar yine düşürülürken, sağlık, eğitim ve sosyal güvenliğe daha da azaltılacak olan personel ödeneği dışında yine kaynak ayrılmayacağı şimdiden belli oldu.
Bugün Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek olan 2001 yılı bütçesi, tam anlamıyla emekçilerin kemerinde delik bırakmayacak. Bütçe "gelir-gider" üzerine kurulurken, gelir kalemi ek vergiler ve özelleştirmeden oluşacak. Buna karşın gider kaleminde sadece iç ve dış borç faiz ödemeleri yer alıyor. Ek vergilerin yükünün tamamı ise emekçi kesimlerin üzerinde olacak.
Geçen yılla aynı
Bütçenin en dikkat çeken özelliği, geçen yılki bütçeyle hemen hemen aynı büyüklükte olması. 2000 yılı bütçesi 46 katrilyon 700 trilyon olarak belirlenmişken 2001 bütçesi sadece yüzde 3.6 artırılarak 48 katrilyon 400 trilyon lira olarak öngörüldü. Bu da hükümetin "istikrar paketi"nin şiddetini gösteriyor. Çünkü bütçe hacmindeki düşük artış, pernosel ödemelerinin, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi kamu hizmetlerine ayrılan payın ve yatırımların azaltılmasından geliyor. Geriye kalan ise sadece borç ödemeleri olacak.
Yatırıma yer yok
Nitekim hükümetin hedefleri arasında özellikle faiz dışı fazlanın artırılması bulunuyor. Buna göre; 2000 yılında 8 katrilyon 666 trilyon lira olarak konulan hedefin yüzde 32.09 artışla 11 katrilyon 447 trilyon liraya çıkartılması düşünülüyor. Yani kamu hizmetlerinin, altyapı yatırımlarının ve personel ödeneğinin yüzde 32.09 oranında düşürülmesi söz konusu.
Hükümet memura yine "hayali enflasyon" hedefini göstererek yüzde 15 zam verecek. Kamu işçilerine ise "geçen yıl çok aldınız" diyerek zam verilmeyecek. Bütçede bu durumu personel harcamaları kalemi özetliyor. 2000 yılında 10 katrilyon 20 trilyon lira olarak belirlenen personel harcamaları hedefi 2001 yılında sadece yüzde 4.29 artışla 12 katrilyon lira olarak belirlendi.
www.evrensel.net