İş güvencesi bu değildir!

İş müfettişleri, Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı iş güvencesi yasa taslağını eleştirerek, "İşe iade kavramının yeterince yer almadığı ve yaptırımı bulunmayan her türlü yasal düzenleme iş güvencesini sağlamaktan uzak kalacaktır" dediler.

İş güvencesi bu değildir!
İş Müfettişleri Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı 'İş Güvencesi Yasa Tasarısı'nın, Türkiye'nin de onayladığı 158 sayılı ILO Sözleşmesi'nin iş güvencesine ilişkin hükümleri ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmadığını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 1992 yılında TBMM'ne sevk edilen ancak kamuoyunda yeterli destek bulamayan iş güvencesine ilişkin 158 sayılı ILO Sözleşmesi'nin 1994 yılında onaylanabildiği hatırlatılarak, bugüne kadar bu sözleşmeyle ilgili iç hukuk düzenlemesi yapılmadığı belirtildi. Şimdi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca İş Kanunu'nda ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun bazı maddelerinde yapılacak değişikliklerle sağlanacak bir iş güvencesinden söz edildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: "Yıllardır bir kesimin önemini kavrayamayarak yeterli duyarlılık göstermediği, bir kesimin de bilinçli baskısı sonucu unutturulmaya çalışılan bu konunun adının anılarak gündeme getirilmesi olumlu bir adım olarak nitelendirilebilir. Ancak, 158 sayılı uluslararası sözleşmenin iş güvencesine ilişkin hükümleri ile sözü edilen güvencenin uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 158 sayılı Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkındaki ILO Sözleşmesi iş güvencesini bir bütün olarak ele almakta ve yargı güvencesi vermektedir."
İşe iade
İş güvencesinin "çalışanın çalışma yaşamı içinde her aşamada işveren tarafından yapılan haksız işten atmalara karşı korunması" olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu da ancak haksız olarak işten atılan işçilerin işe iade edilmesi ile mümkün olabilecektir. İşe iade kavramının yeterince yer almadığı ve yaptırımı bulunmayan her türlü yasal düzenleme iş güvencesini sağlamaktan uzak kalacaktır" denildi.
İş müfettişleri, iş güvencesinin "sadece örgütlü emek için değil, çalışma yaşamının bütününde olması gereken olmazsa olmaz" olduğunu da belirttiler. Açıklamada, işsizliğin devasa boyutlara ulaştığı, kaçak işçi çalıştırmanın olağan sayıldığı ülkemizde, "iş güvencesini getiriyoruz" diye yapılan bu düzenlemenin "çalışan kesimin tamamının iş güvencesini sağlamaktan uzak ve yeterli bir girişim olmadığı" kaydedildi.
'Tarihi bir fırsat kaçacak'
Eğer iş güvencesi bu biçimi ile yasalaşırsa çalışma yaşamının önemli bir konusunda tarihi bir fırsat kaçırılmış olacağına dikkat çekilen açıklamada, "158 sayılı sözleşme hükümlerine uygun yeri bir düzenlemeye gidilmesi çeşitli baskılarla uzun bir süre daha engellenecektir. Gerçek anlamda iş güvencesinin sağlanması bakımından kelimenin tam anlamıyla önemli bir zaman yitirilmiş olacaktır" denilerek, yasa tasarısının yeniden gözden geçirilmesi ve 158 sayılı Sözleşme normlarına uygun bir düzenleme yapılması gerektiği belirtildi.
www.evrensel.net