'Eczacıya tuzak hastaya külfet'

Hükümetin IMF'nin direktifiyle kamu harcamalarını düşürme adına ilaçta katılım payını yüzde 10'dan yüzde 50'ye çıkarması eczacıların tepkisine neden oldu.

'Eczacıya tuzak hastaya külfet'
Kamu masraflarını kısmaya yönelik tedbirler çerçevesinde, ilaçta katılım payının yüzde 50'ye kadar yükseltilmesi konusundaki çalışmaların "eczacıya tuzak, hastaya külfet" olacağı belirtildi. 4. Bölge Adana Eczacı Odası Başkanı Erdoğan Çolak, yaptığı açıklamada, hükümetin IMF teknokratları eli ile idare ettiği ekonomi yönetiminin olumsuz kararlarının uzun bir süre daha devam edeceğini belirterek, "Bunun son örneği de ilaçta katılım payını yüzde 50'ye kadar çıkarmayı hedefleyen çalışmalardır" dedi.
Katılım payının yüzde 50'ye kadar çıkartılmasının eczacıya tuzak, hastaya külfet olacağını ifade eden Çolak, şöyle konuştu: "Bu konuya eczacı cephesinden bakarsak, zaten var olan meslek içi rekabet daha da artacaktır. Çünkü, çalışandan yüzde 20, emekliden yüzde 10 oranında alınması gereken katkı payını almayarak suç işleyen ve meslekiçi kötü bir rekabete neden olan eczacıların bu alışkanlığı yüzde 50'lik katkı payı ile daha da artacaktır. Biz oda olarak birçok meslektaşımızı bu konuda haysiyet divanına verdik. Meslek ahlakı ile bağdaşmayan bu uygulamayı yapanlara 3 gün ile 6 ay arasında değişen kapatma cezaları veriyoruz. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için doktor-eczacı-hasta üçgenini kırmak zorundayız."
Kamu masraflarını kısmaya dönük telkinlerin kamu borçlarının geri ödenme sürelerini uzatacağı için zaten ciddi finans problemi olan eczacıyı daha fazla sıkıntıya sokacağına dikkat çeken Çolak, "İlacın yüzde 80'ini kamuya fatura ettiğimiz düşünülürse durumun vehameti kendiliğinden ortaya çıkar" dedi.
Hasta cephesi
Yüzde 50'lik katkı payını hasta cephesinden değerlendirdiklerinde ise ortaya büyük bir külfet çıktığını ifade eden Çolak, şunları söyledi: "En ucuz reçete şu anda 15-20 milyon lirayı buluyor. Hasta bunun yüzde 50'sini öderse 7.5-10 milyon lira demektir. 100 milyon lira maaşla çalışan bir insan için bu rakam çok yüksektir. Eczacılar tarafından katkı payı ödememeye alıştırılmış hasta, elinde reçete ile eczane eczane dolaşmak zorunda kalacaktır."
Sağlığa ayrılan pay azalıyor
Türkiye'nin Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içinde sağlığa ayırdığı yüzde 3.7'lik payla kendi grubundaki ülkelerin çok gerisinde olduğuna dikkat çeken Çolak, şöyle devam etti: "Bu oran Brezilya, hatta Botsvana'da yüzde 5, Kostariko'da yüzde 21, Panama'da yüzde 18'dir. OECD ülkelerinde toplam sağlık harcamalarının GSMH içindeki oranı yüzde 7.2'dir. Dolar bazında kişi başına düşen sağlık harcaması Türkiye'de 108 dolar, OECD ülkelerinde 1828 dolardır. Almanya ve ABD'de sağlık harcamaları Türkiye GSMH'sından fazladır. Fransa'nın harcaması Türkiye GSMH'sı kadardır."
Çolak, devletin halkın sağlığı ile doğrudan ilgisi olduğuna dikkat çekerek, "Sağlığın korunması doğuştan kazanılmış bir haktır. Oysa ülkemizde devletin sağlığa yaptığı katkı artacağı yerde azalmaktadır" diye konuştu.
www.evrensel.net