Fotoğraf: Evrensel

Baraj TÜMTİS'i engelleyemedi

Üye sayısı düşürülerek işkolu barajının altında bırakılması TÜMTİS'in yeni işyerleri örgütlemesini engelleyemedi. TÜMTİS yeni örgütlediği işyerlerinde imzaladığı sözleşmelerle de üyelerinin insanca yaşam ve çalışma koşullarına kavuşmasını sağladı.

Baraj TÜMTİS'i engelleyemedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, temmuz ayında yayınladığı istatistiklerde üye sayısını düşürerek Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS)'nı işkolu barajı altında bıraktı. Ancak bu antidemokratik uygulama, TÜMTİS'in gücünü yeni örgütlemelerle artırmasını ve üyeleri için sözleşmeler imzalamasını engelleyemedi.
TÜMTİS'in başlattığı 'örgütlenme seferberliği', kısa sürede olumlu sonuçlarını verdi. İşten atma, direniş ve gözaltılarla devam eden üç aylık süreçte TÜMTİS'in örgütlü olduğu diğer bölgelerdeki, özellikle İstanbul'daki üyelerinin dayanışmaları ve verdiği fiili destek başarıda büyük rol oynadı.
Hizmet sözleşmeleri imzalandı
Bu süreç sonunda; Rize, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Devrek, Karadeniz Ereğlisi, Çaycuma, Konya, Erzurum, Kayseri, Antakya, İskenderun ve Antalya'da örgütlenme sağlandı. Bu bölgelerin ilk dokuzunda hizmet sözleşmeleri imzalandı. Sözleşme öncesi 87-140 milyon lira aylık ücret alan, sosyal hakkı, yıllık izni, işgüvencesi olmayan, günde 12-15 saat çalıştırılan, dahası bir kısmının SSK kaydı bile bulunmayan işçiler, insanca yaşam ve çalışma koşullarına kavuştu. TÜMTİS'in işçi ücretlerinin aylık 100-140 milyon lira arasında değiştiği Konya'da bağıtladığı 8 ay süreli sözleşme ile ücretler net 190 milyon liraya çıktı. Ayrıca bir aylık ücret tutarında ikramiye ile sosyal haklar kazandılar, çalışma süreleri düzenlendi.
İş güvencesi ve sigorta
TÜMTİS'in imzaladığı tüm hizmet sözleşmelerinde, Ambarlar'da uygulanan toplusözleşmelerdeki işgüvencesi, işin taşerona devredilemeyeceği, hastalık ve tutukluluk hallerinde iş akdinin devamı ve raporlu iken maaşın tam olarak ödenmesi gibi pek çok madde aynı şekilde yer aldı. Üyelik aidatlarının işveren tarafından her ay sendika hesabına yatırılması da alınan kararlar arasında. Sigortalı olmayanlar ise örgütlenme süreci sonunda SSK'ya kayıtları yaptırılarak sosyal güvenceye kavuşturuldu. TÜMTİS'in "baraj" engeline karşın örgütlenmede ve imzaladığı sözleşmelerdeki bu başarıları, sendikaların, üyeleriyle birlik oluşturduğunda, mücadeleye üyelerini doğrudan kattığında engelleri alt edebileceğini gösterdi.
www.evrensel.net