Mücadeleci sendikacılık güç kazandı

Üç gün boyunca 14 ülkeden yaklaşık 250 sendikacının ve işçi önderinin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Sendikal Dayanışma Konferansı'nda...

Mücadeleci sendikacılık güç kazandı
Fransa'nın güneydoğusundaki 160 bin nüfuslu Annecy kenti üç gün boyunca 14 ülkeden gelen mücadeleci, sınıftan yana sendikacılara ve işçi önderlerine ev sahipliği yaptı. 250 delegenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Sendikal Dayanışma Konferansı çalışmalarını tamamladı. Birincisi Türkiye'de Balıkesir'in Ören beldesinde gerçekleştirilen konferanslara, önümüzdeki yıl da devam edilmesi karar altına alındı. Konferansta yapılan oturumlarda söz alan delegeler, ülkelerindeki durumun yanı sıra, dünya çapında gelişen işçi ve sendikal hareketi değerlendirdiler. Sermayenin dünya çapında IMF, DB, WTO gibi emperyalist kurumlar aracılığıyla sürdürdüğü saldırılara karşı işçi sınıfının topyekûn karşı durması gerektiğini vurguladılar.
Bugün işçi sınıfına dayatılan IMF, DB, WTO'nın saldırı programlarının, özünde, tüm ülkelerde aynı biçimde seyrettiğini belirten delegeler, bunlara karşı mücadelenin de tek cepheden sürdürülmesi için olanakların giderek genişlediğine dikkat çektiler. Böyle bir konferansın yapılmasının bile söz konusu olanakların genişletilmesi ve zenginleştirilmesi anlamına geldiğini ifade ettiler.
Uluslararası sendikal dayanışmayı güçlendirmek, sınıf mücadelesini bir üst boyuta çıkarmak amacıyla Ören'de atılan ilk adımın, Annecy'de devam ettiğini bildiren sendikacılar, şimdi asıl görevin ülkelerine dönecek sendikacı ve işçi önderlerinin konferansta alınan kararları hayata geçirmesi olduğunu vurguladılar.
Ancak bu şekilde sınıftan yana sendikacılarla, işbirlikçi sendikacılar arasındaki farkın ortaya çıkacağını söylediler. Delegelerin, ülkelerinde devam eden mücadelelerin tüm zenginliklerini konferansa taşıdıklarını bildiren konuşmacılar, "Annency'de kurulan ilişkiler üçüncü konferansa kadar sıcak tutulmalı ve daha geniş katılım için değerlendirilmeli" görüşünde birleştiler.
Sendikalar mücadele mevzisi olmalı
Konferansın kapanış konuşmasını yapan Türkiye delegasyonundan TÜMTİS Başkanı Sabri Topçu şunları söyledi: "Burada üç gün boyunca hepimiz sermayenin saldırılarına maruz kaldığımızı dile getirirken, bunun karşısında mücadele isteğimizi; boyun eğen, dayatılanı kabul eden değil, karşı çıkan bir çizgide ısrarlı ve kararlı olduğumuzu ortaya koyduk. Bunu, ülkelerimize döndüğümüzde önümüze görev koyacağımızda fikir birliğine vardık. Sendikalarımızı birer mücadele mevzisine dönüştürmek çabalarımıza bağlıdır. Sendikalarımızı sınıf işbirlikçilerine terk ederek değil, onlara sahip çıkarak, yeni üyeler kazanarak büyütebiliriz. Burada dünyanın değişik ülkelerinden gelen sendika delegeleri, çabalarını birleştireceklerini, sektör dayanışmalarını geliştireceklerini söylediler. Hepinizi mücadeleci, kardeşçe duygularla selamlıyorum."
Koordinasyon komitesi
Topçu, konferans delegeleri olarak Fransız demiryolu işçilerinin genel greviyle dayanışma içinde olduklarını ve hak alma mücadelesindeki Fransız işçilerinin direnişçi tutumlarını selamladıklarını belirtti. Divan tarafından yapılan genel değerlendirmede de bazı teknik aksaklıklara karşın, konferansın önüne koyduğu hedeflere ulaştığı ve başarılı bir konferans olduğu açıklandı. Ayrıca gelecek konferansı örgütlemek üzere ve bundan sonraki ilişkileri koordine edecek bir komitenin oluşturulduğu açıklandı.
Dayanışma mesajları
Konferansın hazırlık çalışmalarına kendi ülkelerinde ve kıtalarında katılan Güney Kore, Filistin, Benin, Yukarı Volta, Tunus, Latin Amerika'dan Venezüella gibi ülkelerden sendikacılar ise, gönderdikleri mesajlarla, alınan kararlar doğrultusunda kendi ülkelerinde çalışma yürüteceklerini bildirdiler. Türkiye'den Eskişehir Emek Platformu ve DİSK Genel Sekteri Murat Tokmak konferansa mesaj göndererek, başarı dileklerini ilettiler. Ayrıca İngiltere'den Ulaşım ve Genel İş Sendikası konferans raporunun baskı masraflarını üstleneceğini bildirdi.
Hep birlikte söylenen Enternasyonal marşıyla son bulan Annecy konferansına katılan delegeler, gelecek yıl daha güçlü buluşmak dileğiyle ayrıldılar.
www.evrensel.net