F tipine yasal zemin

Adalet Bakanlığı, hazırladığı "TMK'nın 16. maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun taslağı"nda, F tipi cezaevlerine yönelik eleştirileri bir nebze de olsa azaltmayı hedefliyor.

F tipine yasal zemin
Adalet Bakanlığı, F tipi cezaevlerine gelen tepkileri yumuşatmak için hazırladığı "Terörle Mücadele Kanunu'nun 16. maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun taslağı" hazırladı. Taslak, siyasi tutukluların, ortak yaşam alanlarında eğitim, spor, rehabilitasyon ve diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarına imkân sağlıyor. Adalet Bakanlığı'nın bu kararı almasına neden ise tek ve üç kişilik hücrelerde kalan tutukluların, psikolojik davranış bozuklukları ile karşı karşıya kalabilecekleri 'kaygısı'. Tasarı, siyasi tutuklulara açık görüş hakkı da tanıyor, ancak disiplin cezası olmaması koşuluyla.
Adalet Bakanlığı, "Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri izleme kurulları kanunu taslağı" ile "Terörle Mücadele Kanunu'nun 16. maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun taslağı" hazırladı. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri izleme kurulları oluşturulmasına ilişkin taslağa göre, ceza infaz kurumu veya tutukevi olan her adli yargı adalet komisyonunca, bir izleme kurulu oluşturulacak. İzleme kurulları, yürürlükteki mevzuat ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki infaz ve ıslah uygulamalarına ilişkin faaliyet ve işlemleri yerinde görerek, inceleyecek, yönetici ve görevlilerden bilgi alacak, hükümlü ve tutukluları dinleyecekler.
TMK 16'ıncı maddede değişiklik
3713 Sayılı TMK'nın 16. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında değişiklik yapılmasını öngören kanun taslağı ise tamamen F tipi cezaevlerine yönelik eleştirileri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Taslağın gerekçesinde TMK'da, kanun kapsamında yer alan suçlardan tutuklanan veya mahkûm olanlara uygulanacak iyileştirme ve eğitim programlarından söz edilmediği belirtiliyor. Taslağın gerekçesinde bu durumun, hükümlü ve tutukluları tecrit etmeye ve kişiliksizleştirmeye yönelik bir infaz rejimine yol açtığı ve yoğun eleştirilere neden olduğu vurgulanıyor. TMK'nin 16. maddesinin, mevcut haliyle hükümlülere herhangi bir iyileştirme ve eğitim programı uygulanmasına elverişli olmadığı ifade edilen gerekçede, şöyle deniliyor: "Hükümlülerin kendileri için hazırlanmış iyileştirme ve eğitim programlarına uygun olarak ortak yaşam alanlarında eğitim, spor, rehabilitasyon ve diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarına imkân sağlama yönünde bir değişiklik yapılmasında zorunluluk bulunmaktadır. Aksi takdirde hükümlüler, kendilerine hiçbir rehabilitasyon programına katılma fırsatı verilmeksizin, tek ve üç kişilik odalarda uzun süreler barındırılacakları için psikolojik davranış bozuklukları ile karşı karşıya kalabilirler. Bu sonuç, ıslah ilkesine ters düşeceği gibi, yüksek güvenlikli cezaevleri projesinin hayata geçirilmesine de engel olabilir." Tasarıda ayrıca hakkında disiplin cezası bulunmamak koşuluyla hükümlü ve tutuklulara da açık görüş imkânı tanınıyor. Cezalarının en az üçte birini iyi halle geçiren hükümlüler, Pişmanlık Yasası'ndan yararlanarak, diğer infaz kurumlarına nakledilebilecek.
www.evrensel.net