30 Ağustos 2000 21:00

Banka kurtaracaklar

Dünya Bankası'nın isteği ile kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bankaların mali yapılarının güvenliği ve batık bankaları kurtarmakla yükümlü olacak.

Paylaş
Banka kurtaracaklar
Dünya Bankası'nın kurulmasını istediği ve üyelerinin de yine Dünya Bankası'nın onayıyla seçildiği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bugünden itibaren bütün organlarıyla faaliyete geçiyor. BDDK'nın en önemli yetkisi ise Merkez Bankası ve Hazine'nin bankacılıkla ilgili yetkilerinin de bir protokol ile devredilmesi.
Devir protokolü çerçevesinde, bugün, BDDK Başkanı Zekeriya Temizel, Hazine Müsteşarı Selçuk Demiralp ve Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel'in ortak basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, BDDK tarafından temsil ve idare edilecek. Bu çerçede, fondaki bankaların satışı da BDDK tarafından gerçekleştirilecek. BDDK'nın ilk icraatı, sahipleri tarafından içi boşaltılan bankalara yeniden kaynak aktarıp özelleştirmek olacak.
BDDK'nın yetkilerinin belirlendiği yeni bir yönetmelik ile tasarruf mevduatının sigorta edilmesi, hisseleri veya yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, üçüncü kişilere devri ve kendisine verilen diğer işleri yapmaya yetkili kılınan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile fon mevcudunun kullanış şekli ve esasları belirlenmiş bulunuyor.
BDDK bünyesindeki fonun, kurul tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, bankalardaki mevduatı izlemek, fon mevcudunu yönetmek ve değerlendirmek, hukuki tedbirleri almak, bankacılık işlemleri yapma izni kaldırılan bankaların yönetim ve denetimlerini üstlenmek, mevduat sahiplerine sigorta kapsamında bulunan mevduatı ödemek ve mevduat sahipleri yerine bankanın iflasını istemek gibi görevleri bulunuyor.
Fon ayrıca, kendisine intikal eden bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi, olağanüstü hallerde Hazine Müsteşarlığı'ndan izin almak kaydıyla borçlanmak, olağanüstü hallerde fon kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda, kurumun talebi üzerine Merkez Bankası'ndan avans almak, yine bu durumda, bankalardan ileride doğacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans almakla görevlendirildi.
Batıklara güvence
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun teşkilatı Finansman Dairesi Başkanlığı, Hukuk Dairesi Başkanlığı, Tasfiye Dairesi Başkanlığı, Varlık Yönetim Dairesi Başkanlığı, Tahsilat Dairesi Başkanlığı ve Fon Yönetim Kurulu Özel Bürosu'ndan oluştu.
Finansman Dairesi Başkanlığı fonun mevcutlarının verimli şekilde nemalandırılması, fon gelirlerini tahsili, Tasfiye Dairesi Başkanlığı bankacılık işlemleri yapma yetkisi kaldırılan bankaların mevduat sahiplerinin sigorta kapsamında bulunan mevduatını belirleyerek ödenmesini sağlamak ve karşılaşılan sorunları çözmekle görevlendirildi.
Fon, banka zararlarının devralınması, devredilen aktif ve pasif farkın ödenmesi, devir veya birleşme halinde mali yardım yapılması, şirket, banka kurulması ve devri konularında da yetkilendirildi.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Türkiye'ye üç teklif

SONRAKİ HABER

ODTÜ Rektörlüğünden TÜBİTAK ödülü adaylığı için Saraya git dayatması

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa