Memura gelecek yıl yüzde 15 verilecek

Cottarelli yine geliyor. Bu kez çantasında "ek tedbirler" ile 2001 bütçesinin nasıl yapılacağına ilişkin istekler bulunuyor. "İstikrar programı"nın 8 aylık değerlendirmesi de görüşmelerde yapılacak.

Memura gelecek yıl yüzde 15 verilecek
IMF Türkiye Masası Şefi Carlo Cottarelli bugün Türkiye'ye geliyor. Cottarelli'nin ziyaretinde, "istikrar programı"nın 8 aylık değerlendirmesi yapılacak. Ancak asıl önemli konu 2001 bütçesi. Cottarelli'nin ek tedbirler alınmasını istemesi bekleniyor. Bu tedbirlerin içinde yine ağırlıklı uygulama maaş ve ücretlerin "hedef" enflasyona göre belirlenmesi. Yeni hedef ise yüzde 12 olacak. 2001'de maaş ve ücretlere yapılacak zammın da yüzde 15'le sınırlı tutulması öngörülüyor.
Cottarelli yine geliyor. Bu kez çantasında "ek tedbirler" ile 2001 bütçesinin nasıl yapılacağına ilişkin istekler bulunuyor. "İstikrar programı"nın 8 aylık değerlendirmesi de görüşmelerde yapılacak. Yıl başında belirlenen yüzde 25 enflasyon hedefinin tutmayacağının ortaya çıkması üzerine Cottarelli'nin, 2001 bütçesinin daha katı şekilde hazırlanmasını istemesi gündemde.
Konu 2001 bütçesi
İlk hedef yine enflasyon olacak. Yüzde 25 hedefi dahi tutturamayan hükümetin 2001'de belirleyeceği hedef yüzde 12 olacak. Bu durumda maaş ve ücretler de bu oran doğrultusunda belirlenecek. IMF'nin talebi maaş ve ücretlere yıllık yüzde 15 oranında zam yapılması.
İkinci hedef ise Dünya Bankası'nın hazırladığı "yapısal reformların" tamamlanması. Bunun içinde sosyal güvenlik uyum yasaları ile özelleştirme ve tarım önemli bir yer tutuyor. Tarım konusunda hükümet zaten büyük ölçüde IMF isteğini yerine getirmiş drumda. Ancak özellikle hububat fiyatları hâlâ IMF'nin baz alınmasını istediği dünya fiyatlarının üzerinde. Bu nedenle gelecek yıl taban fiyatlar daha da düşük açıklanacak. Tarımda asıl konu birlik ve kooperatiflerin tasfiyesi ve bünyelerindeki sanayi kuruluşlarının özelleştirilmesi. Çukobirlik ile başlatılan bu süreç, gelecek yaza kadar tamamlanacak. Bu ziyaretin bir diğer önemli konusu da kamu bankalarının özelleştirilmesi. Cottarelli'nin "gecikti" dediği "reformlar"ın başında gelen kamu bankalarının özelleştirilmesi için adımlar atıldı. Telekom ve dördüncü GSM ihalesi de özelleştirme listesinin üst sıralarında bulunuyor.
Geçici vergiler kalıcılaştırılacak
Öte yandan Türkiye'nin 2001 bütçesinde dış borç ödemelerine yine bu yıl olduğu gibi ağırlıklı bir önem vermesi isteniyor. Çünkü borç stoğu Gayri Safi Milli Hasıla'nın yüzde 60'ına yaklaşmış durumda. Bunun için bütçeden personel harcamalarının kısılması isteniyor. Özelleştirme geliri ve vergi gelirleri de borç ödemelerine ayrılacak. Bu da yeni vergiler ve "geçici vergiler"in kalıcılaştırılması anlamına geliyor. Nitekim hükümet, deprem bahanesiyle çıkardığı özel iletişim vergisini ve özel tüketim vergisini süreklileştirmek için çalışmalara başladı.
www.evrensel.net