Gençler bu kez Samsun'da...

Gençler, Akdere Buluşması'ndan sonra bugün Samsun'da olacak. Atakum beldesinde yapılan gençlik kampı, 7 gün sürecek buluşma, çok sayıda genci bir araya getirecek.

Gençler bu kez Samsun'da...
Sibel Hürtaş - Muzaffer Özkurt
Gençlerin Samsun buluşması bugün başlıyor. Yedi gün sürecek olan kampta yazarlar, sanatçılar, öğretim üyeleri ve sendikacılar da yapılacak etkinliklere katılacak.
Küreselleşmenin ve Yeni Dünya Düzeni'nin tüm gençliği ablukaya aldığı günümüzde gençler, kampta birlikte üretmenin, dayanışmanın ve dostluğun güzelliklerini ortaya koyacaklar. Akkuyu Akdere'de gerçekleştirilen kamp ile Samsun'un Atakum beldesinde yapılan buluşmanın ortak bir özelliği var. Karadenizli gençler de Akdereli gençler gibi doğa kıyımı anlamına gelen Çamlıhemşin'e yapılacak santrale karşı çıkıyorlar.
Buluşmanın süreceği yedi gün içinde ise "kültür emperyalizmi"nden "küreselleşme ve üniversiteler"e kadar pek çok konu tartışılacak. Sinevizyon ve belgesel gösterimlerinin de yer aldığı kampta pek çok yer de gezilecek.
Kampa katılacak olan aydınlar ve sanatçılar, gazetemize yaptıkları açıklamalarda, böyle bir kampın yapılmasının çok güzel ve verimli olduğunu vurguladılar.
'Gençlik, halkı hareket ettirecek mekanizma olmalı'
Prof. Dr. İzzettin Önder: "Ben bir akademisyen olarak Yeni Dünya Düzeni'nin gençleri üzerinde iki yönlü etkisinin olduğunu düşünüyorum. Birincisi mesleki ilişki açısından. Ben dersleri yaparken, konuları işlerken, burjuva bilgilerini aktarırken ıstırap duyuyor olmama karşın, gençler bunu bilim zannediyor.
İkinci ise bu konuların dışına çıktığında tarihsel bilinç, toplumsal bilinç alanında hatta karşıt sistemi ortaya koymadan salt sistemin eleştirisine yöneldiğinde dar fakat çok ilgili ufak bir grup dışında genel eğilimin ilgisizlik olmasını görüyorum. Bunun nedeni sistem içinde yer alabilmek. Sisteme karşı mücadeleden daha kolay ve yararlı olması yanında üniversiteye kadar gelen gençlerimizin önemli bir bölümünün büyük mücadeleye girebilecek maliyete katlanma eğiliminde değiller.
Alt sebeplere indiğimizde de gelir dağılımı hızla bozulurken eğitim olanaklarından toplumun ancak belirli bir kesiminin yararlanıyor olması. Kısacası eğitimin paralı hale getirilmesi ile hocanın ve öğrencinin sistem yönünde ehlileştirilmesi amacına, sistemin kendi dinamiklerinin bugünden bir miktar yaklaşmış olmasıdır.
Kampta olması gerekenleri üç aşamalı öngörüyorum. Birincisi sistemin analizi çok iyi yapılmalı. Salt eleştiri sağlam temele oturtulmadığı sürece havada kalabilir. Heyecan köpüğünden öteye gidemez. Marks da buradan yola çıktı.
Sistemin adını da o koydu. İkincisi eleştiri kanalları, yöntemleri soğukkanlı olarak geliştirilmelidir. Bunlar bilimsel çalışma alanıdır. Üçüncüsü ise politikaya yönelik. Halkın karşıt mücadeleye sokulması. Gençliğin geniş dokuyu hareket ettirecek bir mekanizma olması. Bu panellerde, konuşmalarda dile getirilmeli."
Kamp dünya gençliğini kucaklıyor
Şair-Yazar Güngör Gençay: "Emperyalist kuşatmanın hayatın her alanında giderek yoğunlaştığı günümüzde, dayanışmayla iş yapabilmenin, eylemde kullanabilmenin de önemi giderek artıyor.
Hele bu dayanışmanın dünya gençliğini kucaklayacak bütünlükte ve diğer faaliyetlerin yanı sıra kültürel etkinliklerle de donanımlı olması kamp niteliğinin göstergesi oluyor.
Bergama ve Mersin Akdere Gençlik Kampları'yla yeterli bir deneyime sahip olan gençlerimizin Samsun Gençlik Kampı'nın da başarıyla üstesinden geleceğine inanıyorum. Kampın yaşam bulması yolunda gerekli olanağı sağlayan yerel yönetime ve gerek kültürel, gerekse diğer alanlarda katkı sunanlara teşekkür ediyor, Samsun Gençlik Kampı'na katılacak tüm arkadaşlara merhaba diyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum."
'Kamplar örnek olması açısından önemli'
Müzisyen Efkan Şeşen: "Bergama sürecinde gerçekleştirildiği gibi aynı dayanışma, dostluk, kültür, sanat ve siyasal açıdan bir düşünce birlikteliği ve ortak emeğin üzerinde yükselen kamplar yapılıyor. Zonguldak'ta izin verilmedi Akkuyu'da yapılıyor. Samsun'a davet edildim. Buralarda güzel şeyler yaşanıyor. Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni genel olarak her kesimin yaşadığı sorunlar. Gençliğin Bergama deneyiminden sonra, Ören'e izin verilmeyişi ve son süreçte de sorunlar çıkarılması belli kesimlerin böyle bir dayanışmayı istemediklerini gösteriyor. Bu durum karşılık beklemeden üretimi ve güzellikleri paylaştıkları böyle kamplara sıcak bakmadıklarını gösteriyor. Engellemeler yaşanıyor. Dolayısıyla bu tür kamplara yaklaşımlarda engelleme ve sorun çıkartma mantığı güdülüyor. Ama gençler her türlü engele karşın bu kampları gerçekleştirebiliyorlar. Örnek olması açısından önemli. Bu anlamda destek veriyorum."
'Bir ütopya hayata geçiriliyor'
Şair Ahmet Telli: "Gençlik kampları gençlerin asli olarak kendi ülkelerinin sorunlarından yola çıkarak bir ütopyayı bugünden hayata geçirmeleri anlamına geliyor. Kendilerinin güzel bir dünya tasarımını bugünden kendi dünyalarını yaşatmalarının bir pratiğidir gençlik kampları. Oraya gidip gençlere bir şey vermek değil, onlardan bir şey almak düşüncesindeyim. Gençlerin vermek kadar almak gibi bir duygusu var. Burada aslında yerel kültürlerle bir etkileşim söz konusu. Yeni Dünya Düzeni'nin yok saydığı kent kültürünün, yeniden hayat kazanmasına olanak sunuluyor olanağını sunuyor. Yeni sentezlerin yapılabilmesini sağlıyor. Ben de bu yerel kültürlerin bugünkü koşullarını izlemek istiyorum. O yüzden orada olacağım. Bunların devamının gelmesi gerekli. Yoksa, olan bu kampların turistik bir geziden farkı olmaz. Kararlı olunmayı göstermek lazım.
Ören Buluşması'nın yasaklanmasına rağmen bu sene Samsun ve Akdere kamplarının yapılabiliyor olması ısrarcı bir tutumun varlığını göstermesi açısından önemli."
www.evrensel.net