ODTÜ davalık oldu

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin Af Yasası'nı senato kararlarına göre uygulamaya sokması, aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin sorunlar yaşamasına yol açtı.

ODTÜ davalık oldu
Şebnem Turhan
Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin Af Yasası'nı senato kararlarına göre uygulamaya sokması, aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin sorunlar yaşamasına yol açtı.
ODTÜ'nün almış olduğu Senato Kararı'yla, aftan yararlanmaya hak kazanmış öğrencilerin hazırlık sınıfına kayıt yaptırmasına izin vermemesine karşı öğrenciler üniversiteye dava açtı.
Dava açan öğrencilerden biri de Kadir Durmuş. Aftan yararlanmak için ODTÜ Öğrenci İşleri'ne başvurarak, hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak isteyen Durmuş, yasayla verilen hakkını Senato Kararları yüzünden kullanamadığını söyledi. Olaya tepki göstererek, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nde okul aleyhine dava açan Durmuş, "Yönetmeliklerde yaşanan uygunsuzlukları değiştirmek için en azından ilk adımı attım. Kazansam da kazanmasam da fark etmiyor, önemli olan haksızlığı ortaya çıkarmak" dedi.
ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü 1996-97 öğretim yılında kazanan Durmuş, hazırlık sınıfında not ortalaması 50'nin altında olduğu için başarılı olamadığını söyledi.
ODTÜ Temel İngilizce Bölüm Yönetmeliği'nin, "Başarısız olan Hazırlık Sınıfı öğrencileri ertesi yıl Destek Sınıfına devam koşulları Bölüm Kurulu'nca belirlenir." ifadesinin yer aldığı 8 'inci madde'nin (b) fıkrasının ikinci bendinden yararlanmak isteyen Durmuş, not ortalamasının 50'nin altında olması yüzünden bu haktan da yararlanamadığını anlattı. Durmuş, yine yönetmelikte belirtilen "Başarısız olan hazırlık sınıfı öğrencileri ertesi yıl destek sınıfına devam hakkı verilmeyenlerin, destek sınıfında veya bunu izleyen ders yılı başında verilen yeterlilik sınavında başarısız olanların üniversite ile ilişkileri kesilir." ifadesinin bulunduğu aynı maddenin (c) fıkrasından dolayı üniversiteden atıldığını söyledi.
Af'tan yararlanarak, hazırlık sınıfına devam etme hakkını kullanmak isteyen Durmuş, üniversitenin 'Hazırlık sınıfına devam hakkınız yoktur' cevabıyla karşılaştığını bildirdi.
Öğrenci Affı Yasası'nın ilgili maddesinde "Yükseköğretim kurumlarında; hazırlık ve ara sınıflar dahil bütün sınıflarda ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilerden, 12 Eylül 1980 tarihinden 1999-2000 öğretim yılı sonuna kadar, her ne sebepten olursa olsun ilişkileri kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş öğrencilere ilişkilerinin kesilmesine sebep olan bütün dersler için devam, iki sınav ve bütünleme hakkı verilir" ifadesinde hazırlık hakkının olduğunu söyleyen Durmuş, ODTÜ'yü hazırlık sınıfına kayıt hakkından mahrum ettiği için mahkemeye verdiğini dile getirdi.
TBMM'nin her ne sebepten olursa olsun yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilmiş öğrencileri yeniden akademik sürece katarak başarısız olunan derslere devamı öngördüğünü dile getiren Durmuş, "ODTÜ, Af Yasası ile gelen öğrenciyi almam prensibini korumak adına benim durumumdaki birçok öğrenciyi Uygulama Esasları adı altındaki Senato Kararları ile mağdur duruma düşürmekle kalmayıp, çok açık bir şekilde uygulamaları ile normlar hiyerarşisine de aykırı hareket etmektedir" görüşünü dile getirdi.
Sadece ODTÜ engelledi
ODTÜ'nün devam hakkı vermeksizin koyduğu iki sınav ve bir bütünlemeyi, atıldıktan sonra üç yıl boyunca girme hakkı olan İngilizce yeterlilik sınavıyla aynı güne getirdiğine dikkat çeken Durmuş, bu sayede daha önceden belirlenmiş olan sınavlarına katılmasının da engellendiğini vurguladı.
Uygulamalarıyla ODTÜ'nün 'eğitimde fırsat eşitliği' ilkesini yok saydığını ifade eden Durmuş, ikinci bir kez hazırlık okuma hakkının elinden alınmış olduğunu söyledi. Gaziantep, Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri'ndeki Af Yasası uygulamalarını örnek veren Durmuş, ODTÜ'nün Türkiye'deki uygulamalardan farklı ve Af Yasası'nın amacına aykırı uygulama yapmasından dolayı şikâyetçi olduğunu belirtti. src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön


Aydın Cezaevi'nde provokasyon
Aydın E Tipi Cezaevi'nde geçtiğimiz günlerde gece sayımı sırasında askerlerin tutuklulara saldırması sonucu Gürhan Tamer isimli tutuklunun kafasının yarıldığı bildirildi.
DHKP-C tutuklularının kaldığı 1/1. Koğuş'ta "Yanlış saydık" diyerek tekrar tekrar sayım alınmak istenmesi üzerine tutuklularla gardiyanlar arasında çıkan tartışma sonrasında başgardiyanın çağırmasıyla maltaya saldırıya hazır, kasklı kalkanlı coplu robocop askerlerin sokulduğu ve bu askerlerin Burdur'dan yaralı olarak getirilen TİKB, MLKP, TKP (ML) davası tutuklularının kaldığı 2. Koğuş'a saldırdığı bildirildi. Gardiyanların sayım sırasında yarattığı provokasyon sonucu 6 aydır "Burger ve hepatit-C" tedavisi gören Gürhan Tamer'in bayılıncaya kadar dövüldüğü birçok tutuklunun da yaralandığı belirtildi. Tutuklular, askerlerin içeriye girerek müdahale edebilmesinin ancak savcılığın izniyle olabileceğini 2. Müdür'ün bile içeriye asker sokamayacağını belirterek başgardiyanın isteğiyle askerlerin koğuşlara girmesi ve saldırıda bulunmasını yeni katliamların her an olabileceğinin kanıtı olduğunu belirttiler.
www.evrensel.net