İran meclisi göz kırptı

İran'ın 'reformcu' meclisi, kilit önemde bir yasa tasarısını kabul ederek Batılı emperyalistlere adeta göz kırptı.

İran meclisi göz kırptı
İran meclisi, Batılı tekellerin ülke içinde daha rahat hareket edebilmesini sağlayacak önemli bir adım attı. Çoğunluğunu "reformcu" mollaların oluşturduğu İran'ın 6. Meclisi, 23 Ağustos Çarşamba günkü oturumunda, ülkeye yönelik doğrudan yabancı yatırımlar önündeki kısıtlamaları kaldırdı. Meclisin onayladığı yasa Koruyucular Konseyi tarafından onaylanırsa, ülkeye girecek olan yabancı sermaye korunacak ve garanti altına alınacak.
Yeni pazara hücum
Yabancı şirketler, İran'da halen bir yatırımın en fazla yüzde 49 hissesini ellerinde bulundurabiliyorlar. Yabancı sermayeye yönelik bu kısıtlamalar, yeterli olmasa da ülke ekonomisinin nispeten bağımsız bir hatta ilerlemesini sağlıyordu. Meclis onayından geçen tasarının yasallaşması ile, uluslararası tekellerin bu yeni ve bereketli pazara hücum etmesi bekleniyor.
İranlı yöneticiler, tasarıyı "ülke ekonomisinin içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarılmasının tek yolu" olarak selamladılar. İran Ekonomi Bakan Yardımcısı Mehdi Nevab, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, tasarının "yeni istihdam yaratacağını" öne sürdü. Nevab, İran'da işsizliğin giderek tırmandığını hatırlattı.
Milletvekillerinden İsmail Cabbarzade de, "Her yıl 800 bin iş yaratmak için 20 milyar dolara ihtiyacımız var. Çin gibi ülkeler yabancı sermayeyi çekmek için yarışırken, İran bugüne dek sadece 750 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım aldı" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin yandaşlarından olan Cabbarzade, daha da ileri giderek, devletin "yabancı sermayeyi koruma altına alması gerektiğini" söyledi.
Azınlıktan zımni onay
Mecliste azınlıkta olan muhafazakâr mollalar ise, genel olarak "yorum yapmamayı" tercih etti. Ancak bazı mollalar, İran'ın ulusal kaynakları ve ekonomisi üzerindeki denetimin yabancılara aktarılmasının sakıncaları üzerinde durdu. Bazı muhafazakârlar da, tasarının yasalaşması durumunda ülkeyi Asya'dakine benzer mali krizlerin bekleyeceğini dile getirdi, ancak fazla bir itirazda bulunmadı.
www.evrensel.net