İşçi ve sendikalara tehdit

57. hükümetin lastik işkolundan sonra belediyelerde başlayan grevi de yasaklamasına işçi sendikalarından ve emekten yana siyasi partilerden tepki yağdı.

İşçi ve sendikalara tehdit
57. hükümetin lastik işkolundan sonra belediyelerde başlayan grevi de yasaklamasına işçi sendikalarından ve emekten yana siyasi partilerden tepki yağdı.
Bakanlar Kurulu'nun kararına karşı yazılı açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral, grev ertelemeleri ile hükümetin sorunları ertelediğini, oysa yapılması gerekenin sorunları çözmek olduğunu bildirdi. Grevleri iki ay ertelemenin sorunu çözmediği gibi daha da ağırlaştırdığını belirten Meral, "Biz Türk-İş olarak TİS görüşmelerinin her zaman masa başında bitmesini istedik. Grev bizim için amaç değil, araç oldu. Bakanlar Kurulu, işçilerin yasalardan kaynaklanan grev hakkını ertelemekle hem sorunun masa başında çözülmesini engellemiş, hem de TİS açısından daha zor bir dönemin kapısını açmıştır" dedi.
2000 yılında Türk-İş'e bağlı sendikaların özel sektör ve kamuda çalışan 350 bini aşkın işçi adına TİS bağıtlayacağını hatırlatan Meral, uyuşmazlığın devam etmesi halinde grevlerin kaçınılmaz olduğunu bildirdi. Meral, "Hükümet, grev ertelemeleri ile işçi haklarını vermeyen işverenleri ödüllendirmekte, hayat pahalılığı altında ezilen işçiyi cezalandırmaktadır. Hükümetin yanlı tutumu, işçi, işveren ve hükümet arasındaki yakınlaşmaya set çekecek, ilişkileri gerginleştirecektir.
Hükümeti bu yanlış tutumundan vazgeçmeye, grev ertelemeleriyle toplu pazarlık düzenine müdahale yerine sözleşmelerin barış içinde masa başında çözümlenmesine katkıda bulunmaya çağırıyoruz" dedi.
Çelebi: Erteleme hak gaspıdır
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ise, yaptığı yazılı basın açıklamasıyla, hükümetin halk sağlığı ve İzmir Uluslararası İzmir Fuarı'nı gerekçe göstererek belediye grevini iki ay ertelemesinin grev hakkının ortadan kaldırılmasını haklı gösteremeyeceğini söyledi. Halkın sağlığının tehdit edildiği iddiasının tümüyle yanlış ve bilinçli olarak abartılmış bir iddia olmaktan öte gitmediğini belirten Çelebi, "Özellikle grevdeki işçi arkadaşlarımız, büyük bir özveri ile ortada kalan çöplerin ilaçlanmasını, çöplerin çevreye yayılmaması için torba içine konulmasını üstlenmişler ve bu çalışmalarıyla da takdir toplamışlardır. İşçilerin en temel haklarını elinden alan hükümet, bu kararıyla sorun çözmemiş, sorun yaratmıştır. Hükümet bu tutumuyla emek karşıtı bir çizgi izlediğini kanıtlamıştır" dedi.
Uslu: Temizlik zaten taşeronda
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu'da temizlik hizmetlerinin büyük bir bölümünün taşeronların elinde olduğunu hatırlatarak, "Temizlik hizmetlerinin yürütümünde halk sağlığının tehlikeye düşmesi söz konusu değildir" dedi. "Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral ile Başbakan Ecevit'in dünkü görüşmelerinde gündeme geldi mi, Ecevit, Meral'i ikna etmeye çalıştı mı bilmiyorum" diye konuşan Uslu, sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemde tekstil ve metal sektörlerinde yapılacak toplusözleşmeler düşünüldüğünde, tekstil ve metal sektöründeki sendika ve işçilere tehdittir. İşçilere açıktan, "Masada anlaşırsınız, işverenin verdiklerine razı olursunuz. Grev hakkını kullanamazsınız" deniliyor."
Erdem: Grev kırmaya yöneliktir
KESK Genel Başkanı Siyami Erdem hükümete tepki göstererek, "Ertelenen grev, emekçilerin hak alma mücadelesini kırmaya yöneliktir. Hükümetin grev erteleme yetkisi olmamalıdır. Kaldı ki hükümet, yetkisini en kötü şekilde kullanmıştır" dedi.
Erdem, her grevin caydırıcı boyutu olması gerektiğini kaydederek söyle konuştu: "Belediye işçilerinin caydırıcı boyutu da temizlik zeminindedir. Bu noktada çok rahatsız oluyorlarsa yapılması gereken işçilerin taleplerinin karşılanmasıdır. Burada 'Üretimi durduramazsınız, grev hakkını kulanamazsınız' şeklinde açık bir müdahale var. Bu gelecekteki hak alma mücadelesini engellemeye dönük bir işarettir. Türkiye işçi sınıfı önümüzdeki aylarda bir toplusözleşme sürecine girecektir. Her türlü dayatmayı aşabilmek açısından grev hakını fiili zeminde olsa dahi kullanabilme yollarını yaratmak gerekiyor. Emek Platformu en son aldığı kararda, grevci sendikaların ve işçilerin yanında olduğunu ifade etmiştir. Ortak karara uygun olarak erteleme karşısında pratik tutumun nasıl olduğunu ortaya koymak gerekiyor."
TTB: Hükümet, halk sağlığını düşünmüyor
Çöplerin toplanmamasının halk sağlığı açısından sıkıntılı bir ortam oluşturduğunu belirten TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, "Ancak hükümetin, halk sağlığını gerekçe göstererek, aileleri ile birlikte yaşam savaşı veren işçilerin sağlığını göz ardı etmesi kabul edilemez. Kaldı ki bu hükümet, halk karşıtı aldığı birçok kararla bütün bir halkın sağlığıyla oynayan bir hükümet. Halkın sağlığına duyarlılık gösterip, grev erteleyebilecek en son hükümettir. Yani hükümetin halkın sağlığına duyarlılık gösterdiğini düşünmek iyimserlik olur. İşçilerin ve halkın taleplerini çözerek halkın sağlığını ancak koruyabilir" dedi.
www.evrensel.net